نتایج بازیهای استقلال در هفته اول ادوار گذشته لیگ برتر

 

فصل 98_97

استقلال تهران 0   ---  پیکان تهران 0                        1397/5/5        گل: جابر انصاری

  

فصل 97_96

صنعت نفت آبادان 1   ---  استقلال تهران 0              1396/5/6

 

فصل 96_95

استقلال تهران 1   ---  نفت تهران 1                        1395/5/4        گل: جابر انصاری

  

فصل 95_94

سیاه جامگان مشهد 1   ---  استقلال تهران 2          1394/5/8        گل: سجاد شهباززاده (2)

  

فصل 94_93

راه آهن تهران 1   ---  استقلال تهران 2                   1393/5/9        گل: جاسم کرار -- محمد قاضی

  

فصل 93_92

گسترش فولاد تبریز 1   ---  استقلال تهران 2          1392/5/3        گل: آرش برهانی – فرهاد مجیدی

  

فصل 92_91

استقلال تهران 1   ---  آلومینیوم هرمزگان 0           1391/4/30         گل: فابیو جانواریو

 

فصل 91_90

سپاهان اصفهان 1   ---  استقلال تهران 1              1390/5/12          گل: آرش برهانی

 

فصل 90_89

شهرداری تبریز 2   ---  استقلال تهران 3               1389/5/4         گل: آرش برهانی -- میلاد میداوودی(2)

 

فصل 89_88

استقلال تهران 1   ---  سپاهان اصفهان 0             1388/5/16         گل: امیدرضا روانخواه

 

فصل 88_87

استقلال تهران 2   ---  ابومسلم مشهد 0             1387/5/15         گل: مجتبی جباری -- مهدی امیرآبادی 

 

فصل 87_86

استقلال تهران 3   ---  استقلال اهواز 2               1386/5/26         گل: امیرحسین صادقی -- آرش برهانی -- میثم منیعی

 

فصل 86_85

استقلال تهران 2  ---  ذوب آهن اصفهان 1            1385/6/18         گل: محمد نوازی(پنالتی) -- پیروز قربانی

 

فصل 85_84

استقلال تهران 4  ---  صبا باطری تهران 1            1384/6/11         گل: غلامرضا عنایتی(2) -- سیاوش اکبرپور -- علیرضا واحدی نیکبخت

 

فصل 84_83

استقلال تهران 1  ---  استقلال اهواز 1               1383/6/23         گل: علیرضا واحدی نیکبخت

 

فصل 83_82

پاس تهران 2   ---  استقلال تهران 2                  1382/6/6           گل: علیرضا واحدی نیکبخت -- یداله اکبری

 

فصل 82_81

استقلال تهران 3  ---  پاس تهران 1                  1381/7/25             گل: علیرضا واحدی نیکبخت -- علی سامره -- فراز فاطمی

 

فصل 81_80

برق شیراز 1  ---  استقلال تهران 1                 1380/8/13             گل: علی موسوی

 

 

 

  استقلال در هفته اول ادوار  گذشته لیگ برتر 10 بار میزبان و 8 بار میهمان بوده است

 

  تعداد 11 برد ، 6 تساوی ، 1 باخت ، 31 گل زده ، 17 گل خورده عملکرد استقلال در هفته اول ادوار  گذشته لیگ برتر بوده است

 

  تیم استقلال با کسب 39 امتیاز (از 54 امتیاز ممکنه) در هفته اول ادورا لیگ برتر ، موفق به کسب 72 درصد امتیازات شده است

 

 

عملکرد استقلال در هفته اول (میزبان)

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

10

7

3

0

18

7

11

24

80

 

عملکرد استقلال در هفته اول (میهمان)

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

8

4

3

1

13

10

3

15

63

 

عملکرد کلی استقلال در هفته اول

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

18

11

6

1

31

17

14

39

72

 

 

میزبان :

 

فصل 82_81

استقلال تهران 3  ---  پاس تهران 1                          1381/7/25          گل: علیرضا واحدی نیکبخت -- علی سامره -- فراز فاطمی

 

فصل 84_83

استقلال تهران 1  ---  استقلال اهواز 1                    1383/6/23          گل: علیرضا واحدی نیکبخت

 

فصل 85_84

استقلال تهران 4  ---  صبا باطری تهران 1               1384/6/11           گل: غلامرضا عنایتی(2) -- سیاوش اکبرپور -- علیرضا واحدی نیکبخت

 

فصل 86_85

استقلال تهران 2  ---  ذوب آهن اصفهان 1              1385/6/18           گل: محمد نوازی(پنالتی) -- پیروز قربانی

 

فصل 87_86

استقلال تهران 3   ---  استقلال اهواز 2                 1386/5/26           گل: امیرحسین صادقی -- آرش برهانی -- میثم منیعی

 

فصل 88_87

استقلال تهران 2   ---  ابومسلم مشهد 0              1387/5/15           گل: مجتبی جباری -- مهدی امیرآبادی 

 

فصل 89_88

استقلال تهران 1   ---  سپاهان اصفهان 0              1388/5/16            گل: امیدرضا روانخواه

 

فصل 92_91

استقلال تهران 1   ---  آلومینیوم هرمزگان 0          1391/4/30            گل: فابیو جانواریو

 

فصل 96_95

استقلال تهران 1   ---  نفت تهران 1                        1394/5/4        گل: جابر انصاری

 

فصل 98_97

استقلال تهران 0   ---  پیکان تهران 0                        1397/5/5        گل: جابر انصاری

  

 

 

 

میهمان :

 

فصل 81_80

برق شیراز 1  ---  استقلال تهران 1                      1380/8/13            گل: علی موسوی

 

فصل 83_82

پاس تهران 2   ---  استقلال تهران 2                    1382/6/6             گل: یداله اکبری -- علیرضا واحدی نیکبخت

 

فصل 90_89

شهرداری تبریز 2   ---  استقلال تهران 3               1389/5/4           گل: آرش برهانی -- میلاد میداوودی(2)  

 

فصل 91_90

سپاهان اصفهان 1 ---  استقلال تهران 1               1390/5/12            گل: آرش برهانی

 

فصل 93_92

گسترش فولاد تبریز 1 ---  استقلال تهران 3          1392/5/3           گل: آرش برهانی – فرهاد مجیدی

 

فصل 94_93

راه آهن تهران 1   ---  استقلال تهران 2               1393/5/9           گل: جاسم کرار -- محمد قاضی

 

فصل 95_94

سیاه جامگان مشهد 1   ---  استقلال تهران 2          1394/5/8        گل: سجاد شهباززاده (2)

 

فصل 97_96

صنعت نفت آبادان 1   ---  استقلال تهران 0              1396/5/6