نتایج بازیهای استقلال در هفته اول ادوار گذشته لیگ برتر

 

فصل 96_95

استقلال تهران 1   ---  نفت تهران 1                        1394/05/05        گل: جابر انصاری

  

فصل 95_94

سیاه جامگان مشهد 1   ---  استقلال تهران 2          1394/05/08        گل: سجاد شهباززاده (2)

  

فصل 94_93

راه آهن تهران 1   ---  استقلال تهران 2                   1393/05/09        گل: جاسم کرار -- محمد قاضی

  

فصل 93_92

گسترش فولاد تبریز 1   ---  استقلال تهران 3          1392/05/03        گل: آرش برهانی – فرهاد مجیدی

  

فصل 92_91

استقلال تهران 1   ---  آلومینیوم هرمزگان 0           1391/04/30         گل: فابیو جانواریو

 

فصل 91_90

سپاهان اصفهان 1   ---  استقلال تهران 1              1390/05/12          گل: آرش برهانی

 

فصل 90_89

شهرداری تبریز 2   ---  استقلال تهران 3               1389/05/04         گل: آرش برهانی -- میلاد میداوودی(2)

 

فصل 89_88

استقلال تهران 1   ---  سپاهان اصفهان 0             1388/05/16         گل: امیدرضا روانخواه

 

فصل 88_87

استقلال تهران 2   ---  ابومسلم مشهد 0             1387/05/15         گل: مجتبی جباری -- مهدی امیرآبادی 

 

فصل 87_86

استقلال تهران 3   ---  استقلال اهواز 2               1386/05/26         گل: امیرحسین صادقی -- آرش برهانی -- میثم منیعی

 

فصل 86_85

استقلال تهران 2  ---  ذوب آهن اصفهان 1            1385/06/18         گل: محمد نوازی(پنالتی) -- پیروز قربانی

 

فصل 85_84

استقلال تهران 4  ---  صبا باطری تهران 1            1384/06/11         گل: غلامرضا عنایتی(2) -- سیاوش اکبرپور -- علیرضا واحدی نیکبخت

 

فصل 84_83

استقلال تهران 1  ---  استقلال اهواز 1               1383/06/23         گل: علیرضا واحدی نیکبخت

 

فصل 83_82

پاس تهران 2   ---  استقلال تهران 2                  1382/06/06           گل: یداله اکبری -- علیرضا واحدی نیکبخت

 

فصل 82_81

استقلال تهران 3  ---  پاس تهران 1                  1381/07/25             گل: علیرضا واحدی نیکبخت -- علی سامره -- فراز فاطمی

 

فصل 81_80

برق شیراز 1  ---  استقلال تهران 1                 1380/08/13             گل: علی موسوی

 

 

 

  استقلال در هفته اول ادوار  گذشته لیگ برتر 9 بار میزبان و 7 بار میهمان بوده است

 

  تعداد 11 برد ، 5 تساوی ، 0 باخت ، 31 گل زده ، 16 گل خورده عملکرد استقلال در هفته اول ادوار  گذشته لیگ برتر بوده است

 

  تیم استقلال با کسب 38 امتیاز (از 48 امتیاز ممکنه) در هفته اول ادورا لیگ برتر ، موفق به کسب 79 درصد امتیازات شده است

 

 

عملکرد استقلال در هفته اول (میزبان)

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

9

7

2

0

18

7

11

23

85

 

عملکرد استقلال در هفته اول (میهمان)

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

7

4

3

0

13

9

4

15

71

 

عملکرد کلی استقلال در هفته اول

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

16

11

5

0

31

16

15

38

79

 

 

میزبان :

 

فصل 82_81

استقلال تهران 3  ---  پاس تهران 1                          1381/07/25          گل: علیرضا واحدی نیکبخت -- علی سامره -- فراز فاطمی

 

فصل 84_83

استقلال تهران 1  ---  استقلال اهواز 1                    1383/06/23          گل: علیرضا واحدی نیکبخت

 

فصل 85_84

استقلال تهران 4  ---  صبا باطری تهران 1               1384/06/11           گل: غلامرضا عنایتی(2) -- سیاوش اکبرپور -- علیرضا واحدی نیکبخت

 

فصل 86_85

استقلال تهران 2  ---  ذوب آهن اصفهان 1              1385/06/18           گل: محمد نوازی(پنالتی) -- پیروز قربانی

 

فصل 87_86

استقلال تهران 3   ---  استقلال اهواز 2                 1386/05/26           گل: امیرحسین صادقی -- آرش برهانی -- میثم منیعی

 

فصل 88_87

استقلال تهران 2   ---  ابومسلم مشهد 0              1387/05/15           گل: مجتبی جباری -- مهدی امیرآبادی 

 

فصل 89_88

استقلال تهران 1   ---  سپاهان اصفهان 0              1388/05/16            گل: امیدرضا روانخواه

 

فصل 92_91

استقلال تهران 1   ---  آلومینیوم هرمزگان 0          1391/04/30            گل: فابیو جانواریو

 

فصل 96_95

استقلال تهران 1   ---  نفت تهران 1                        1394/05/05        گل: جابر انصاری

  

 

 

 

میهمان :

 

فصل 81_80

برق شیراز 1  ---  استقلال تهران 1                      1380/08/13            گل: علی موسوی

 

فصل 83_82

پاس تهران 2   ---  استقلال تهران 2                    1382/06/06             گل: یداله اکبری -- علیرضا واحدی نیکبخت

 

فصل 90_89

شهرداری تبریز 2   ---  استقلال تهران 3               1389/05/04           گل: آرش برهانی -- میلاد میداوودی(2)  

 

فصل 91_90

سپاهان اصفهان 1 ---  استقلال تهران 1               1390/05/12            گل: آرش برهانی

 

فصل 93_92

گسترش فولاد تبریز 1 ---  استقلال تهران 3          1392/05/03           گل: آرش برهانی – فرهاد مجیدی

 

فصل 94_93

راه آهن تهران 1   ---  استقلال تهران 2               1393/05/09           گل: جاسم کرار -- محمد قاضی

 

فصل 95_94

سیاه جامگان مشهد 1   ---  استقلال تهران 2          1394/05/08        گل: سجاد شهباززاده (2)