نتایج بازیهای استقلال در هفته هفتم ادوار گذشته لیگ برتر

 

فصل 98_97

نساجی مازندران 0  ---  استقلال تهران 0                 1396/6/29

 

فصل 97_96

استقلال تهران 1  ---  ذوب آهن اصفهان 1                  1396/6/29        گل: روزبه چشمی

 

فصل 96_95

استقلال تهران 2  ---  ذوب آهن اصفهان 1                  1395/6/30        گل: امید ابراهیمی (پنالتی) – علی قربانی

 

فصل 95_94

استقلال تهران 3 --- راه آهن تهران 3                         1394/7/3           گل: امید ابراهیمی (2) (هر دو گل از پنالتی) -- آرش برهانی

 

فصل 94_93

نفت مسجد سلیمان 0  ---  استقلال تهران 2             1393/6/13          گل: محمد قاضی – سجاد شهباززاده

 

فصل 93_92

استقلال خوزستان 2  ---  استقلال تهران 0              1392/6/2

 

فصل 92_91

استقلال تهران 2  ---  پیکان تهران 0                        1391/9/2           گل: سیاوش اکبرپور -- میلاد میداوودی

 

فصل 91_90

پرسپولیس تهران 0 --- استقلال تهران 2                 1390/6/25        گل: فرهاد مجیدی – مجتبی جباری

 

فصل 90_89

استقلال تهران 4  ---  سپاهان اصفهان 3                 1389/6/5          گل: میلاد میداوودی(2) -- فرهاد مجیدی – غلامرضا عنایتی (مهاجم سپاهان)

 

فصل 89_88

استقلال تهران 2 --- استیل آذین تهران 0                 1388/6/27        گل: آرش برهانی(2)

 

فصل 88_87

استقلال تهران 6 --- استقلال اهواز 0                      1387/6/28       گل: آرش برهانی(2) -- فرهاد مجیدی(2) -- پیروز قربانی -- هاشم بیک­زاده

 

فصل 87_86

استقلال تهران 1 --- صبا باطری تهران 1                  1386/7/6        گل: پژمان منتظری

 

فصل 86_85

استقلال تهران 1 --- راه آهن تهران 1                      1385/8/3        گل: جائلسون داسیلوا

 

فصل 85_84

سپاهان اصفهان 1 --- استقلال تهران 0                   1384/7/24

 

فصل 84_83

استقلال تهران 2 --- ابومسلم مشهد 2                  1383/8/8         گل: سیاوش اکبرپور -- فرزاد مجیدی

 

فصل 83_82

پرسپولیس تهران 1 --- استقلال تهران 2                 1382/7/25        گل: علی سامره -- محمود فکری

 

فصل 82_81

برق شیراز 1 --- استقلال تهران 2                          1381/9/23         گل: علیرضا واحدی نیکبخت -- علی سامره

 

فصل 81_80

استقلال تهران 1 ---  فجر سپاسی شیراز 1           1380/10/7         گل: فراز فاطمی

 

 

 

  استقلال در هفته هفتم ادوار گذشته لیگ برتر 11 بار میزبان و 7 بار میهمان بوده است

 

  تعداد 9 برد ، 7 تساوی ، 2 باخت ، 33 گل زده ، 18 گل خورده عملکرد استقلال در هفته هفتم ادوار گذشته لیگ برتر بوده است

 

  تیم استقلال با کسب 34 امتیاز (از 54 امتیاز ممکنه) در هفته هفتم ادوار لیگ برتر ، موفق به کسب 63 درصد امتیازات شده است

 

 

عملکرد استقلال در هفته هفتم (میزبان)

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

11

5

6

0

25

13

12

21

64

 

عملکرد استقلال در هفته هفتم (میهمان)

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

7

4

1

2

8

5

3

13

62

 

عملکرد کلی استقلال در هفته هفتم

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

18

9

6

2

33

18

15

34

63

 

 

میزبان :

 

فصل 81_80

استقلال تهران 1 ---  فجر سپاسی شیراز 1           1380/10/7         گل: فراز فاطمی

 

فصل 84_83

استقلال تهران 2 --- ابومسلم مشهد 2                  1383/8/8         گل: سیاوش اکبرپور -- فرزاد مجیدی

 

فصل 86_85

استقلال تهران 1 --- راه آهن تهران 1                     1385/8/3         گل: جائلسون داسیلوا

 

فصل 87_86

استقلال تهران 1 --- صبا باطری 1                          1386/7/6         گل: پژمان منتظری

 

فصل 88_87

استقلال تهران 6 --- استقلال اهواز 0                     1387/6/28         گل: آرش برهانی(2) -- فرهاد مجیدی(2) -- پیروز قربانی -- هاشم بیک­زاده

 

فصل 89_88

استقلال تهران 2 --- استیل آذین تهران 0                1388/6/27         گل: آرش برهانی(2)

 

فصل 90_89

استقلال تهران 4  ---  سپاهان اصفهان 3               1389/6/5         گل: میلاد میداوودی(2) -- فرهاد مجیدی -- آرش برهانی

 

فصل 92_91

استقلال تهران 2  ---  پیکان تهران 0                      1391/9/2         گل: سیاوش اکبرپور -- میلاد میداوودی

 

فصل 95_94

استقلال تهران 3 --- راه آهن تهران 3                         1394/7/3           گل: امید ابراهیمی (2) (هر دو گل از پنالتی) -- آرش برهانی

 

فصل 96_95

استقلال تهران 2  ---  ذوب آهن اصفهان 1                  1395/6/30        گل: امید ابراهیمی (پنالتی) – علی قربانی

 

فصل 97_96

استقلال تهران 1  ---  ذوب آهن اصفهان 1                  1396/6/29        گل: روزبه چشمی

 

 

  

میهمان :

 

فصل 82_81

برق شیراز 1 --- استقلال تهران 2                        1381/9/23          گل: علیرضا واحدی نیکبخت -- علی سامره

 

فصل 83_82

پرسپولیس تهران 1 --- استقلال تهران 2               1382/7/25         گل: علی سامره محمود فکری

 

فصل 85_84

سپاهان اصفهان 1 --- استقلال تهران 0                1384/7/24

 

فصل 91_90

پرسپولیس تهران 0 --- استقلال تهران 2               1390/6/25         گل: فرهاد مجیدی – مجتبی جباری

 

فصل 93_92

استقلال خوزستان 2  ---  استقلال تهران 0           1392/6/2

 

فصل 94_93

نفت مسجد سلیمان 0  ---  استقلال تهران 2        1393/6/13       گل: محمد قاضی – سجاد شهباززاده

 

فصل 98_97

نساجی مازندران 0  ---  استقلال تهران 0                 1396/6/29