نتایج بازیهای استقلال در هفته هفتم ادوار گذشته لیگ برتر

 

 

فصل 96_95

استقلال تهران 2  ---  ذوب آهن اصفهان 1                  1395/06/30        گل: امید ابراهیمی (پنالتی) – علی قربانی

 

فصل 95_94

استقلال تهران 3 --- راه آهن تهران 3                         1394/7/3           گل: امید ابراهیمی (2) (هر دو گل از پنالتی) -- آرش برهانی

 

فصل 94_93

نفت مسجد سلیمان 0  ---  استقلال تهران 2             1393/06/13       گل: محمد قاضی – سجاد شهباززاده

 

فصل 93_92

استقلال خوزستان 2  ---  استقلال تهران 0              1392/06/02

 

فصل 92_91

استقلال تهران 2  ---  پیکان تهران 0                        1391/09/02        گل: سیاوش اکبرپور -- میلاد میداوودی

 

فصل 91_90

پرسپولیس تهران 0 --- استقلال تهران 2                 1390/06/25        گل: فرهاد مجیدی – مجتبی جباری

 

فصل 90_89

استقلال تهران 4  ---  سپاهان اصفهان 3                 1389/06/05        گل: میلاد میداوودی(2) -- فرهاد مجیدی – غلامرضا عنایتی (مهاجم سپاهان)

 

فصل 89_88

استقلال تهران 2 --- استیل آذین تهران 0                 1388/06/27        گل: آرش برهانی(2)

 

فصل 88_87

استقلال تهران 6 --- استقلال اهواز 0                      1387/06/28       گل: آرش برهانی(2) -- فرهاد مجیدی(2) -- پیروز قربانی -- هاشم بیک­زاده

 

فصل 87_86

استقلال تهران 1 --- صبا باطری تهران 1                  1386/07/06        گل: پژمان منتظری

 

فصل 86_85

استقلال تهران 1 --- راه آهن تهران 1                      1385/08/03        گل: جائلسون داسیلوا

 

فصل 85_84

سپاهان اصفهان 1 --- استقلال تهران 0                   1384/07/24

 

فصل 84_83

استقلال تهران 2 --- ابومسلم مشهد 2                  1383/08/08         گل: سیاوش اکبرپور -- فرزاد مجیدی

 

فصل 83_82

پرسپولیس تهران 1 --- استقلال تهران 2                 1382/07/25        گل: علی سامره -- محمود فکری

 

فصل 82_81

برق شیراز 1 --- استقلال تهران 2                          1381/09/23         گل: علیرضا واحدی نیکبخت -- علی سامره

 

فصل 81_80

استقلال تهران 1 ---  فجر سپاسی شیراز 1           1380/10/07         گل: فراز فاطمی

 

 

 

  استقلال در هفته هفتم ادوار گذشته لیگ برتر 10 بار میزبان و 6 بار میهمان بوده است

 

  تعداد 9 برد ، 5 تساوی ، 2 باخت ، 32 گل زده ، 17 گل خورده عملکرد استقلال در هفته هفتم ادوار گذشته لیگ برتر بوده است

 

  تیم استقلال با کسب 32 امتیاز (از 48 امتیاز ممکنه) در هفته هفتم ادورا لیگ برتر ، موفق به کسب 67 درصد امتیازات شده است

 

 

عملکرد استقلال در هفته هفتم (میزبان)

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

10

5

5

0

24

12

12

20

67

 

عملکرد استقلال در هفته هفتم (میهمان)

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

6

4

0

2

8

5

3

12

67

 

عملکرد کلی استقلال در هفته هفتم

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

16

9

5

2

32

17

15

32

67

 

 

میزبان :

 

فصل 81_80

استقلال تهران 1 ---  فجر سپاسی شیراز 1           1380/10/07         گل: فراز فاطمی

  

فصل 84_83

استقلال تهران 2 --- ابومسلم مشهد 2                  1383/08/08         گل: سیاوش اکبرپور -- فرزاد مجیدی

  

فصل 86_85

استقلال تهران 1 --- راه آهن تهران 1                     1385/08/03         گل: جائلسون داسیلوا

 

فصل 87_86

استقلال تهران 1 --- صبا باطری 1                          1386/07/06         گل: پژمان منتظری

 

فصل 88_87

استقلال تهران 6 --- استقلال اهواز 0                     1387/06/28         گل: آرش برهانی(2) -- فرهاد مجیدی(2) -- پیروز قربانی -- هاشم بیک­زاده

 

فصل 89_88

استقلال تهران 2 --- استیل آذین تهران 0                1388/06/27         گل: آرش برهانی(2)

 

فصل 90_89

استقلال تهران 4  ---  سپاهان اصفهان 3               1389/06/05         گل: میلاد میداوودی(2) -- فرهاد مجیدی -- آرش برهانی

 

فصل 92_91

استقلال تهران 2  ---  پیکان تهران 0                      1391/09/02         گل: سیاوش اکبرپور -- میلاد میداوودی

 

فصل 95_94

استقلال تهران 3 --- راه آهن تهران 3                         1394/7/3           گل: امید ابراهیمی (2) (هر دو گل از پنالتی) -- آرش برهانی

 

فصل 96_95

استقلال تهران 2  ---  ذوب آهن اصفهان 1                  1395/06/30        گل: امید ابراهیمی (پنالتی) – علی قربانی

 

 

  

میهمان :

 

فصل 82_81

برق شیراز 1 --- استقلال تهران 2                        1381/09/23          گل: علیرضا واحدی نیکبخت -- علی سامره

 

فصل 83_82

پرسپولیس تهران 1 --- استقلال تهران 2               1382/07/25         گل: علی سامره محمود فکری

 

فصل 85_84

سپاهان اصفهان 1 --- استقلال تهران 0                1384/07/24

 

فصل 91_90

پرسپولیس تهران 0 --- استقلال تهران 2               1390/06/25         گل: فرهاد مجیدی – مجتبی جباری

 

فصل 93_92

استقلال خوزستان 2  ---  استقلال تهران 0           1392/06/02

 

فصل 94_93

نفت مسجد سلیمان 0  ---  استقلال تهران 2        1393/06/13       گل: محمد قاضی – سجاد شهباززاده