نتایج بازیهای استقلال در هفته هشتم ادوار گذشته لیگ برتر

 

فصل 96_95

سیاه جامگان مشهد 0  --- استقلال تهران 1             1395/07/24     گل: کاوه رضایی

 

فصل 95_94

پدیده مشهد 1  --- استقلال تهران 1                        1394/07/24     گل: محمدحسین مرادمند (بازیکن پدیده)

 

فصل 94_93

نفت تهران 2  --- استقلال تهران 0                        1393/06/20

 

فصل 93_92

استقلال تهران 0 --- پرسپولیس تهران 0               1392/06/15

 

فصل 92_91

راه آهن شهر ری 0 --- استقلال تهران 2               1391/06/25       گل: آرش برهانی – میثم بائو

 

فصل 91_90

استقلال تهران 1 --- سایپا کرج 0                          1390/07/04       گل: مجتبی جباری

 

فصل 90_89

مس کرمان 1   ---  استقلال تهران  1                    1389/06/19       گل: پژمان منتظری

 

فصل 89_88

ابومسلم مشهد 0 --- استقلال تهران 5                1388/07/02       گل: فرهاد مجیدی – آرش برهانی – حسین کاظمی -- سیدصالحی – سیاوش اکبرپور

 

فصل 88_87

استقلال تهران 2 --- راه آهن شهر ری 1               1387/07/06       گل: آرش برهانی -- پیروز قربانی

 

فصل 87_86

سپاهان اصفهان 2 --- استقلال تهران 1                1386/07/15       گل: پیروز قربانی

 

فصل 86_85

پرسپولیس تهران 2 --- استقلال تهران 1              1385/08/12       گل: امیرحسین صادقی

 

فصل 85_84

استقلال تهران  0 --- فجر سپاسی شیراز 0         1384/07/29

 

فصل 84_83

ذوب آهن اصفهان 3 --- استقلال تهران 1              1383/08/21       گل: علی سامره

 

فصل 83_82

استقلال تهران 3 --- ابومسلم مشهد 3                1382/08/01       گل: سامره(2) -- غلامرضا عنایتی

 

فصل 82_81

استقلال تهران 2 --- پیکان تهران 1                      1381/09/29       گل: هاشمی نسب -- علیرضا نیکبخت واحدی

 

فصل 81_80

فولاد خوزستان 1 --- استقلال تهران 2                1380/11/02        گل: محمد نوازی(پنالتی) -- علیرضا اکبرپور

  

 

 

  استقلال در هفته هشتم ادوار گذشته لیگ برتر 6 بار میزبان و 10 بار میهمان بوده است

 

  تعداد 7 برد ، 5 تساوی ، 4 باخت ، 23 گل زده ، 17 گل خورده عملکرد استقلال در هفته هشتم ادوار گذشته لیگ برتر بوده است

 

  تیم استقلال با کسب 26 امتیاز (از 48 امتیاز ممکنه) در هفته هشتم ادورا لیگ برتر ، موفق به کسب 54 درصد امتیازات شده است 

  

 

عملکرد استقلال در هفته هشتم (میزبان)

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

6

3

3

0

8

5

3

12

67

 

عملکرد استقلال در هفته هشتم (میهمان)

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

10

4

2

4

15

12

3

14

47

 

عملکرد کلی استقلال در هفته هشتم

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

16

7

5

4

23

17

5

26

54

 

 

میزبان :

 

فصل 82_81

استقلال تهران 2 --- پیکان تهران 1                      1381/09/29       گل: مهدی هاشمی نسب -- علیرضا نیکبخت واحدی

 

فصل 83_82

استقلال تهران 3 --- ابومسلم مشهد 3               1382/08/01       گل: علی سامره(2) -- غلامرضا عنایتی

 

فصل 85_84

استقلال تهران  0 --- فجر سپاسی شیراز 0         1384/07/29

 

فصل 88_87

استقلال تهران 2 --- راه آهن شهر ری 1              1387/07/06      گل: آرش برهانی – پیروز قربانی

 

فصل 91_90

استقلال تهران 1 --- سایپا کرج 0                         1390/07/04      گل: مجتبی جباری

 

فصل 93_92

استقلال تهران 0 --- پرسپولیس تهران 0              1392/06/15     

 

 

 

 

میهمان :

 

فصل 81_80

فولاد خوزستان 1 --- استقلال تهران 2                1380/11/02       گل: محمد نوازی(پنالتی) -- علیرضا اکبرپور

 

فصل 84_83

ذوب آهن اصفهان 3 --- استقلال تهران 1             1383/08/21      گل: علی سامره

 

فصل 86_85

پرسپولیس تهران 2 --- استقلال تهران 1             1385/08/12       گل: امیرحسین صادقی

 

فصل 87_86

سپاهان اصفهان 2 --- استقلال تهران 1              1386/07/15       گل: پیروز قربانی

 

فصل 89_88

ابومسلم مشهد 0 --- استقلال تهران 5              1388/07/02       گل: فرهاد مجیدی – آرش برهانی – حسین کاظمی -- مهدی سیدصالحی – سیاوش اکبرپور

 

فصل 90_89

مس کرمان 1   ---  استقلال تهران  1                 1389/06/19       گل: پژمان منتظری

 

فصل 92_91

راه آهن شهر ری 0 --- استقلال تهران 2            1391/06/25       گل: آرش برهانی – میثم بائو

 

فصل 94_93

نفت تهران 2  --- استقلال تهران 0                     1393/06/20

 

فصل 95_94

پدیده مشهد 1  --- استقلال تهران 1                        1394/07/24     گل: محمدحسین مرادمند (بازیکن پدیده)

 

فصل 96_95

سیاه جامگان مشهد 0  --- استقلال تهران 1             1395/07/24     گل: کاوه رضایی