نتایج بازیهای استقلال در هفته نهم ادوار گذشته لیگ برتر

 

فصل 98_97

سایپا تهران 1 --- استقلال تهران 2                        1395/7/30       گل: محمد دانشگر – وریا غفوری (پنالتی)

 

فصل 97_96

استقلال تهران 0 --- فولاد خوزستان 0                   1396/7/21

 

فصل 96_95

استقلال تهران 2 --- سایپا تهران 0                        1395/7/30       گل: محسن کریمی – جابر انصاری

 

فصل 95_94

استقلال تهران 1 --- استقلال خوزستان 1              1394/7/27       گل: پروپجیچ

 

فصل 94_93

استقلال تهران 0 --- فولاد خوزستان 1                  1393/6/28

 

فصل 93_92

ذوب آهن اصفهان 2 --- استقلال تهران  0             1392/6/21

 

فصل 92_91

استقلال تهران 0 --- فجرسپاسی  0                    1391/6/31

 

فصل 91_90

ملوان انزلی 4 --- استقلال تهران  2                    1390/7/9       گل: آرش برهانی – میلاد میداوودی

 

فصل 90_89

استقلال تهران  3 --- سایپا کرج 2                        1389/6/26       گل: امیرحسین صادقی -- فرهاد مجیدی -- آرش برهانی

 

فصل 89_88

استقلال تهران  1 --- پرسپولیس تهران 1             1388/7/10       گل: فرهاد مجیدی

 

فصل 88_87

پرسپولیس تهران 1 --- استقلال تهران  1             1387/7/12       گل: آرش برهانی

 

فصل 87_86

استقلال تهران  1 --- پرسپولیس تهران 1             1386/7/22       گل: امیدرضا روانخواه

 

فصل 86_85

استقلال تهران  1 --- ابومسلم مشهد 0               1385/8/16       گل: میثم بائو

 

فصل 85_84

سایپا کرج 0 --- استقلال تهران  0                        1384/8/7

 

فصل 84_83

استقلال تهران 1 --- فولاد خوزستان 2                 1383/9/1       گل: غلامرضا عنایتی

 

فصل 83_82

فجر سپاسی شیراز 2 --- استقلال تهران 2          1382/8/15       گل: فرزاد مجیدی – فراز فاطمی

 

فصل 82_81

سایپا کرج 2 --- استقلال تهران  1                       1381/10/5       گل: یداله اکبری(پنالتی)

 

فصل 81_80

استقلال تهران 1 --- پرسپولیس تهران 1             1380/10/28       گل: محمد نوازی(پنالتی)

 

 

 

  استقلال در هفته نهم ادوار گذشته لیگ برتر 11 بار میزبان و 7 بار میهمان بوده است

 

  تعداد 4 برد ، 9 تساوی ، 5 باخت ، 19 گل زده ، 21 گل خورده عملکرد استقلال در هفته نهم ادوار گذشته لیگ برتر بوده است

 

  تیم استقلال با کسب 21 امتیاز (از 54 امتیاز ممکنه) در هفته نهم ادورا لیگ برتر ، موفق به کسب 39 درصد امتیازات شده است

 

 

عملکرد استقلال در هفته نهم (میزبان)

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

11

3

6

2

11

9

2

15

45

 

عملکرد استقلال در هفته نهم (میهمان)

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

7

1

3

3

8

12

-4

6

29

 

عملکرد کلی استقلال در هفته نهم

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

18

4

9

5

19

21

-4

21

39

 

 

میزبان :

 

فصل 81_80

استقلال تهران 1 --- پرسپولیس تهران 1            1380/10/28       گل: محمد نوازی(پنالتی)

 

فصل 84_83

استقلال تهران 1 --- فولاد خوزستان 2               1383/9/1           گل: غلامرضا عنایتی

 

فصل 86_85

استقلال تهران  1 --- ابومسلم مشهد 0             1385/8/16       گل: میثم بائو

 

فصل 87_86

استقلال تهران  1 --- پرسپولیس تهران 1           1386/7/22       گل: امیدرضا روانخواه

 

فصل 89_88

استقلال تهران  1 --- پرسپولیس تهران 1           1388/7/10       گل: فرهاد مجیدی

 

فصل 90_89

استقلال تهران  3 --- سایپا کرج 2                      1389/6/26       گل: امیرحسین صادقی -- فرهاد مجیدی -- آرش برهانی

 

فصل 92_91

استقلال تهران 0 --- فجرسپاسی  0                 1391/6/31

 

فصل 94_93

استقلال تهران 0 --- فولاد خوزستان 1               1393/6/28

 

فصل 95_94

استقلال تهران 1 --- استقلال خوزستان 1          1394/7/27       گل: پروپجیچ

 

فصل 96_95

استقلال تهران 2 --- سایپا تهران 0                     1395/7/30      گل: محسن کریمی – جابر انصاری

 

فصل 97_96

استقلال تهران 0 --- فولاد خوزستان 0               1396/7/21

 

 

میهمان :

 

فصل 82_81

سایپا کرج 2 --- استقلال تهران  1                     1381/10/5        گل: یداله اکبری(پنالتی)

 

فصل 83_82

فجر سپاسی شیراز 2 --- استقلال تهران 2        1382/8/15       گل: فرزاد مجیدی -- فراز فاطمی

 

فصل 85_84

سایپا کرج 0 --- استقلال تهران  0                      1384/8/7

 

فصل 88_87

پرسپولیس تهران 1 --- استقلال تهران  1           1387/7/12       گل: آرش برهانی

 

فصل 91_90

ملوان انزلی 4 --- استقلال تهران  2                 1390/7/9          گل: آرش برهانی – میلاد میداوودی

 

فصل 93_92

ذوب آهن اصفهان 2 --- استقلال تهران  0          1392/6/21

 

فصل 98_97

سایپا تهران 1 --- استقلال تهران 2                   1395/7/30       گل: محمد دانشگر – وریا غفوری (پنالتی)