نتایج بازیهای استقلال در هفته شانزدهم ادوار گذشته لیگ برتر

 

فصل 96_95

نفت تهران 0 --- استقلال تهران 1                       1395/10/23      گل: امید ابراهیمی

 

فصل 95_94

استقلال تهران 3 --- سیاه جامگان مشهد 1                  1394/10/7      گل: محسن کریمی -- سجاد شهباززاده -- آرش برهانی

 

فصل 94_93

استقلال تهران 1 --- راه آهن تهران 0                     1393/09/10      گل: سجاد شهباززاده

 

فصل 93_92

استقلال تهران 0 --- گسترش فولاد تبریز 0             1392/09/08

 

فصل 92_91

استقلال تهران 2 --- فولاد خوزستان 3                  1391/09/08       گل: جواد نکونام(پنالتی) -- آرش برهانی

 

فصل 91_90

استقلال تهران 1 --- نفت آبادان 2                         1390/09/22       گل: فرهاد مجیدی

 

فصل 90_89

ملوان انزلی 0 --- استقلال تهران 1                       1389/09/07      گل: حنیف عمران زاده

 

فصل 89_88

راه آهن شهر ری 3 --- استقلال تهران 2               1388/08/16      گل: حسین کاظمی -- هادی شکوری 

 

فصل 88_87

سایپا کرج 0 --- استقلال تهران 2                          1387/09/09       گل: پیروز قربانی -- آرش برهانی

 

فصل 87_86

ذوب آهن اصفهان 0 --- استقلال تهران 1                1386/09/16       گل: محمد نوازی

                                                                                                                                                                                                                                           

فصل 86_85

ذوب آهن اصفهان 0 --- استقلال تهران 0               1385/11/06

 

فصل 85_84

صبا باطری تهران 1 --- استقلال تهران 1                1384/10/08      گل: امیرحسین صادقی

 

فصل 84_83

استقلال اهواز 2 --- استقلال تهران 2                   1383/10/18      گل: غلامرضا عنایتی(2)

 

فصل 83_82

استقلال تهران 2 --- شموشک نوشهر 1                1382/10/16      گل: غلامرضا عنایتی -- علی سامره

 

فصل 82_81

سپاهان اصفهان 3  ---  استقلال تهران 2               1382/02/05      گل: یداله اکبری -- حسن زاده(مدافع سپاهان)

 

فصل 81_80

تراکتور سازی تبریز 0 ---  استقلال تهران 1           1380/12/26       گل: فراز فاطمی

 

 

 

  استقلال در هفته شانزدهم ادوار گذشته لیگ برتر 6 بار میزبان و 10 بار میهمان بوده است

 

  تعداد 8 برد ، 4 تساوی ، 4 باخت ، 22 گل زده ، 16 گل خورده عملکرد استقلال در هفته شانزدهم ادوار گذشته لیگ برتر بوده است

 

  تیم استقلال با کسب 28 امتیاز (از 48 امتیاز ممکنه) در هفته شانزدهم ادورا لیگ برتر ، موفق به کسب 58 درصد امتیازات شده است

 

 

عملکرد استقلال در هفته شانزدهم (میزبان)

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

6

4

1

2

9

7

2

10

56

 

عملکرد استقلال در هفته شانزدهم (میهمان)

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

10

5

3

2

13

9

4

18

60

 

عملکرد کلی استقلال در هفته شانزدهم

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

16

8

4

4

22

16

6

28

58

 

 

میزبان :

 

فصل 83_82

استقلال تهران 2 --- شموشک نوشهر 1               1382/10/16       گل: غلامرضا عنایتی -- علی سامره

 

فصل 91_90

استقلال تهران 1 --- نفت آبادان 2                        1390/09/22       گل: فرهاد مجیدی

 

فصل 92_91

استقلال تهران 2 --- فولاد خوزستان 3                 1391/09/08       گل: جواد نکونام(پنالتی) – آرش برهانی

 

فصل 93_92

استقلال تهران 0 --- گسترش فولاد تبریز 0           1392/09/08

 

فصل 94_93

استقلال تهران 1 --- راه آهن تهران 0                  1393/09/10      گل: سجاد شهباززاده

 

فصل 95_94

استقلال تهران 3 --- سیاه جامگان مشهد 1                  1394/10/7      گل: محسن کریمی -- سجاد شهباززاده -- آرش برهانی

 

 

 

  

میهمان :

 

فصل 81_80

تراکتور سازی تبریز 0 ---  استقلال تهران 1          1380/12/26        گل: فراز فاطمی

 

فصل 82_81

سپاهان اصفهان 3  ---  استقلال تهران 2             1382/02/05        گل: یداله اکبری -- حسن زاده(مدافع سپاهان)

 

فصل 84_83

استقلال اهواز 2 --- استقلال تهران 2                 1383/10/18        گل: غلامرضا عنایتی(2)

 

فصل 85_84

صبا باطری 1 --- استقلال تهران 1                      1384/10/08        گل: امیرحسین صادقی

 

فصل 86_85

ذوب آهن اصفهان 0 --- استقلال تهران 0              1385/11/06

 

فصل 87_86

ذوب آهن اصفهان 0 --- استقلال تهران 1              1386/09/16       گل: محمد نوازی

 

فصل 88_87

سایپا کرج 0 --- استقلال تهران 2                        1387/09/09       گل: پیروز قربانی -- آرش برهانی

  

فصل 89_88

راه آهن شهر ری 3 --- استقلال تهران 2              1388/08/16       گل: حسین کاظمی -- هادی شکوری

  

فصل 90_89

ملوان انزلی 0 --- استقلال تهران 1                     1389/09/07       گل: حنیف عمران زاده

 

فصل 96_95

نفت تهران 0 --- استقلال تهران 1                       1395/10/23      گل: امید ابراهیمی