نتایج بازیهای استقلال در هفته هجدهم ادوار گذشته لیگ برتر

 

فصل 96_95

نفت آبادان 0  --- استقلال تهران 3                       03/11/1395        گل : مجتبی حقدوست – بهنام برزای – مجید حسینی

 

فصل 95_94

ذوب آهن اصفهان 0  --- استقلال تهران 0                1394/11/13

 

فصل 94_93

استقلال تهران 2  --- سپاهان اصفهان 1                  1393/11/10     گل : غلامرضا عنایتی – امید ابراهیمی

 

فصل 93_92

استقلال تهران 1 --- فجرسپاسی شیراز 0              1392/09/23     گل : هاشم بیک زاده

 

فصل 92_91

آلومینیوم هرمزگان 0 --- استقلال تهران 2              1391/10/06      گل : ایمان موسوی -- فرزاد حاتمی

 

فصل 91_90

استقلال تهران 1 --- سپاهان اصفهان 1                  1390/10/1       گل: جواد شیرزاد

 

فصل 90_89

استقلال تهران 0 --- شهرداری تبریز 0                   1389/09/20

 

فصل 89_88

سپاهان اصفهان 2 --- استقلال تهران 0                  1388/09/14

 

فصل 88_87

ابومسلم مشهد 0 --- استقلال تهران 2                  1387/09/17      گل: مهدی امیرآبادی -- سیاوش اکبرپور

 

فصل 87_86

استقلال اهواز 1 --- استقلال تهران 2                    1386/11/02      گل: آرش برهانی -- مهدی امیرآبادی

 

فصل 86_85

فجر سپاسی شیراز 1 --- استقلال تهران 1            1385/11/20      گل: میثم بائو

 

فصل 85_84

استقلال تهران 3 --- ملوان انزلی 3                       1384/11/11      گل: غلامرضا عنایتی(3)

 

فصل 84_83

فجر سپاسی شیراز 0 ---  استقلال تهران 0           1383/11/02

 

فصل 83_82

استقلال تهران 1 --- ذوب آهن اصفهان 0                1382/10/25      گل:یداله اکبری

 

فصل 82_81

ملوان انزلی 0  ---  استقلال تهران 0                     1382/01/18

 

فصل 81_80

استقلال رشت 1 --- استقلال تهران 1                   1381/02/01      گل: علی موسوی

 

 

 

  استقلال در هفته هجدهم  ادوار  گذشته لیگ برتر 6 بار میزبان و 10 بار میهمان بوده است

 

  تعداد 7 برد ، 8 تساوی ، 1 باخت ، 19 گل زده ، 10 گل خورده عملکرد استقلال در هفته هجدهم  ادوار  گذشته لیگ برتر بوده است

 

  تیم استقلال با کسب 29 امتیاز (از 48 امتیاز ممکنه) در هفته هجدهم ادورا لیگ برتر ، موفق به کسب 60 درصد امتیازات شده است

 

 

عملکرد استقلال در هفته هجدهم (میزبان)

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

6

3

3

0

8

5

3

12

67

 

عملکرد استقلال در هفته هجدهم (میهمان)

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

10

4

5

1

11

5

6

17

57

 

عملکرد کلی استقلال در هفته هجدهم

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

16

7

8

1

19

10

9

29

60

 

 

میزبان :

 

فصل 83_82

استقلال تهران 1 --- ذوب آهن اصفهان 0               1382/10/25       گل:یداله اکبری

 

فصل 85_84

استقلال تهران 3 --- ملوان انزلی 3                      1384/11/11       گل: غلامرضا عنایتی(3)

 

فصل 90_89

استقلال تهران 0 --- شهرداری تبریز 0                  1389/09/20

 

فصل 91_90

استقلال تهران 1 --- سپاهان اصفهان 1                1390/10/16        گل: جواد شیرزاد

 

فصل 93_92

استقلال تهران 1 --- فجرسپاسی شیراز 0           1392/09/23       گل : هاشم بیک زاده

 

فصل 94_93

استقلال تهران 2  --- سپاهان اصفهان 1               1393/11/10     گل : غلامرضا عنایتی – امید ابراهیمی

 

 

میهمان :

 

فصل 81_80

استقلال رشت 1 --- استقلال تهران 1                  1381/02/01       گل: علی موسوی

 

فصل 82_81

ملوان انزلی 0  ---  استقلال تهران 0                    1382/01/18

 

فصل 84_83

فجر سپاسی شیراز 0 ---  استقلال تهران 0          1383/11/02

 

فصل 86_85

فجر سپاسی شیراز 1 --- استقلال تهران 1          1385/11/20       گل: میثم بائو

 

فصل 87_86

استقلال اهواز 1 --- استقلال تهران 2                  1386/11/02       گل: آرش برهانی -- مهدی امیرآبادی

 

فصل 88_87

ابومسلم مشهد 0 --- استقلال تهران 2                1387/09/17      گل: مهدی امیرآبادی -- سیاوش اکبرپور

 

فصل 89_88

سپاهان اصفهان 2 --- استقلال تهران 0                1388/09/14

 

فصل 92_91

آلومینیوم هرمزگان 0 --- استقلال تهران 2            1391/10/06       گل : ایمان موسوی – فرزادحاتمی

 

فصل 95_94

ذوب آهن اصفهان 0  --- استقلال تهران 0                1394/11/13

 

فصل 96_95

نفت آبادان 0  --- استقلال تهران 3                          1395/11/03       گل : مجتبی حقدوست -- بهنام برزای -- مجید حسینی