نتایج بازیهای استقلال در هفته بیست و دوم ادوار گذشته لیگ برتر

 

فصل 96_95

ذوب آهن اصفهان 0 --- استقلال تهران 2               1395/11/28         گل: فرشید اسماعیلی -- بهنام برزای

 

فصل 95_94

راه آهن تهران 0 --- استقلال تهران 1                     1394/12/14         گل: محمدرضا خرسندنیا

 

فصل 94_93

استقلال تهران 1  --- نفت مسجد سلیمان 0           1393/12/15        گل: غلامرضا عنایتی

 

فصل 93_92

استقلال تهران 1  --- استقلال خوزستان 0           1392/10/21           گل: محمد قاضی

 

فصل 92_91

ملوان انزلی 0 --- استقلال تهران 0                     1391/10/30

 

فصل 91_90

استقلال تهران 2  --- فولاد خوزستان 1               1390/11/05        گل: آرش برهانی(2)

 

فصل 90_89

پیکان قزوین 1  --- استقلال تهران 3                    1389/11/24        گل: فرزاد آشوبی (پنالتی) – مهدی سیدصالحی -- حنیف عمران زاده

 

فصل 89_88

سایپا کرج 1  --- استقلال تهران 1                       1388/10/20       گل: حنیف عمران زاده 

 

فصل 88_87

برق شیراز 1 --- استقلال تهران 4                       1387/10/28       گل: حسین کاظمی(2) -- فابیو جانواریو -- سیاوش اکبرپور

 

فصل 87_86

سایپا کرج 0 --- استقلال تهران 0                         1386/12/03

 

فصل 86_85

راه آهن تهران 1 --- استقلال تهران 2                   1385/12/25       گل: علی انصاریان – پیروز قربانی

 

فصل 85_84

استقلال تهران 2 --- سپاهان اصفهان 1                 1384/11/23       گل: امیرحسین صادقی – مجتبی جباری

 

فصل 84_83

ابومسلم مشهد 2  -- استقلال تهران  3                 1383/12/15       گل: غلامرضا عنایتی -- میثم بائو -- علیرضا اکبرپور

 

فصل 83_82

استقلال تهران 3 --- فجر سپاسی شیراز 2            1382/12/18       گل: یداله اکبری -- داوود سیدعباسی – فراز فاطمی

 

فصل 82_81

استقلال تهران 1 --- سایپا کرج 3                           1382/02/21       گل: محمد نوازی(پنالتی)

 

فصل 81_80

پرسپولیس  تهران 0 --- استقلال تهران 0                1381/02/19

 

 

 

  استقلال در هفته بیست و دوم ادوار گذشته لیگ برتر 6 بار میزبان و 10 بار میهمان بوده است

 

  تعداد 11 برد ، 4 تساوی ، 1 باخت ، 26 گل زده ، 13 گل خورده عملکرد استقلال در هفته بیست و دوم ادوار گذشته لیگ برتر بوده است

 

  تیم استقلال با کسب 37 امتیاز (از 48 امتیاز ممکنه) در هفته بیست و دوم ادورا لیگ برتر ، موفق به کسب 77 درصد امتیازات شده است

 

 

عملکرد استقلال در هفته بیست و دوم (میزبان)

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

6

5

0

1

10

7

3

15

83

 

عملکرد استقلال در هفته بیست و دوم (میهمان)

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

10

6

4

0

16

6

10

22

73

 

عملکرد کلی استقلال در هفته بیست و دوم

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

16

11

4

1

26

13

13

37

77

  

 

میزبان :

 

فصل 82_81

استقلال تهران 1 --- سایپا کرج 3                        1382/02/21       گل: محمد نوازی(پنالتی)

 

فصل 83_82

استقلال تهران 3 --- فجر سپاسی شیراز 2          1382/12/18      گل: یداله اکبری -- داوود سیدعباسی -- فراز فاطمی

 

فصل 85_84

استقلال تهران 2 --- سپاهان اصفهان 1               1384/11/23       گل: امیرحسین صادقی – مجتبی جباری

 

فصل 91_90

استقلال تهران 2  --- فولاد خوزستان 1               1390/11/05       گل: آرش برهانی(2)

 

فصل 93_92

استقلال تهران 1  --- استقلال خوزستان 0           1392/10/21        گل: محمد قاضی

 

فصل 94_93

استقلال تهران 1  --- نفت مسجد سلیمان 0           1393/11/15      گل: غلامرضا عنایتی

 

 

میهمان :

 

فصل 81_80

پرسپولیس  تهران 0 --- استقلال تهران 0            1381/02/19

 

فصل 84_83

ابومسلم مشهد 2  -- استقلال تهران  3              1383/12/15       گل: غلامرضا عنایتی -- میثم بائو -- سیاوش اکبرپور

 

فصل 86_85

راه آهن تهران 1 --- استقلال تهران 2                 1385/12/25       گل: علی انصاریان -- پیروز قربانی

 

فصل 87_86

سایپا کرج 0 --- استقلال تهران 0                       1386/12/03

 

فصل 88_87

برق شیراز 1 --- استقلال تهران 4                      1387/10/28       گل: حسین کاظمی(2) -- فابیو جانواریو -- سیاوش اکبرپور

 

فصل 89_88

سایپا کرج 1  --- استقلال تهران 1                      1388/10/20       گل: حنیف عمران زاده

 

فصل 90_89

پیکان قزوین 1  --- استقلال تهران 3                    1389/11/24        گل: فرزاد آشوبی (پنالتی) – مهدی سیدصالحی -- حنیف عمران زاده

 

فصل 92_91

ملوان انزلی 0 --- استقلال تهران 0                    1391/10/30

 

فصل 95_94

راه آهن تهران 0 --- استقلال تهران 1               1394/12/14         گل: محمدرضا خرسندنیا

 

فصل 96_95

ذوب آهن اصفهان 0 --- استقلال تهران 2               1395/11/28         گل: فرشید اسماعیلی -- بهنام برزای