نتایج بازیهای استقلال در هفته بیست و دوم ادوار گذشته لیگ برتر

 

فصل 98_97

استقلال تهران 1 --- نساجی مازندران 0                1397/12/25        گل: مرتضی تبریزی (پنالتی)

 

فصل 97_96

ذوب آهن اصفهان 2 --- استقلال تهران 1               1396/11/15         گل: وریا غفوری

 

فصل 96_95

ذوب آهن اصفهان 0 --- استقلال تهران 2               1395/11/28         گل: فرشید اسماعیلی -- بهنام برزای

 

فصل 95_94

راه آهن تهران 0 --- استقلال تهران 1                     1394/12/14         گل: محمدرضا خرسندنیا

 

فصل 94_93

استقلال تهران 1  --- نفت مسجد سلیمان 0           1393/12/15        گل: غلامرضا عنایتی

 

فصل 93_92

استقلال تهران 1  --- استقلال خوزستان 0           1392/10/21           گل: محمد قاضی

 

فصل 92_91

ملوان انزلی 0 --- استقلال تهران 0                     1391/10/30

 

فصل 91_90

استقلال تهران 2  --- فولاد خوزستان 1               1390/11/5        گل: آرش برهانی(2)

 

فصل 90_89

پیکان قزوین 1  --- استقلال تهران 3                    1389/11/24        گل: فرزاد آشوبی (پنالتی) – مهدی سیدصالحی -- حنیف عمران‌زاده

 

فصل 89_88

سایپا کرج 1  --- استقلال تهران 1                       1388/10/20       گل: حنیف عمران‌زاده 

 

فصل 88_87

برق شیراز 1 --- استقلال تهران 4                       1387/10/28       گل: حسین کاظمی(2) -- فابیو جانواریو -- سیاوش اکبرپور

 

فصل 87_86

سایپا کرج 0 --- استقلال تهران 0                         1386/12/3

 

فصل 86_85

راه آهن تهران 1 --- استقلال تهران 2                   1385/12/25       گل: علی انصاریان – پیروز قربانی

 

فصل 85_84

استقلال تهران 2 --- سپاهان اصفهان 1                 1384/11/23       گل: امیرحسین صادقی – مجتبی جباری

 

فصل 84_83

ابومسلم مشهد 2  -- استقلال تهران  3                 1383/12/15       گل: غلامرضا عنایتی -- میثم بائو -- علیرضا اکبرپور

 

فصل 83_82

استقلال تهران 3 --- فجر سپاسی شیراز 2            1382/12/18       گل: یداله اکبری -- داوود سیدعباسی – فراز فاطمی

 

فصل 82_81

استقلال تهران 1 --- سایپا کرج 3                           1382/2/21       گل: محمد نوازی(پنالتی)

 

فصل 81_80

پرسپولیس  تهران 0 --- استقلال تهران 0                1381/2/19

 

 

 

  استقلال در هفته بیست و دوم ادوار گذشته لیگ برتر 7 بار میزبان و 11 بار میهمان بوده است

 

  تعداد 12 برد ، 4 تساوی ، 2 باخت ، 28 گل زده ، 15 گل خورده عملکرد استقلال در هفته بیست و دوم ادوار گذشته لیگ برتر بوده است

 

  تیم استقلال با کسب 40 امتیاز (از 54 امتیاز ممکنه) در هفته بیست و دوم ادورا لیگ برتر ، موفق به کسب 74 درصد امتیازات شده است

 

 

عملکرد استقلال در هفته بیست و دوم (میزبان)

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

7

6

0

1

11

7

4

18

90

 

عملکرد استقلال در هفته بیست و دوم (میهمان)

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

11

6

4

1

17

8

9

22

67

 

عملکرد کلی استقلال در هفته بیست و دوم

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

11

12

4

2

28

15

13

40

74

  

 

میزبان :

 

فصل 82_81

استقلال تهران 1 --- سایپا کرج 3                        1382/2/21       گل: محمد نوازی(پنالتی)

 

فصل 83_82

استقلال تهران 3 --- فجر سپاسی شیراز 2          1382/12/18      گل: یداله اکبری -- داوود سیدعباسی -- فراز فاطمی

 

فصل 85_84

استقلال تهران 2 --- سپاهان اصفهان 1               1384/11/23       گل: امیرحسین صادقی – مجتبی جباری

 

فصل 91_90

استقلال تهران 2  --- فولاد خوزستان 1               1390/11/5       گل: آرش برهانی(2)

 

فصل 93_92

استقلال تهران 1  --- استقلال خوزستان 0           1392/10/21        گل: محمد قاضی

 

فصل 94_93

استقلال تهران 1  --- نفت مسجد سلیمان 0           1393/11/15      گل: غلامرضا عنایتی

 

فصل 98_97

استقلال تهران 1 --- نساجی مازندران 0                1397/12/25        گل: مرتضی تبریزی (پنالتی)

 

 

میهمان :

 

فصل 81_80

پرسپولیس  تهران 0 --- استقلال تهران 0            1381/2/19

 

فصل 84_83

ابومسلم مشهد 2  -- استقلال تهران  3              1383/12/15       گل: غلامرضا عنایتی -- میثم بائو -- سیاوش اکبرپور

 

فصل 86_85

راه آهن تهران 1 --- استقلال تهران 2                 1385/12/25       گل: علی انصاریان -- پیروز قربانی

 

فصل 87_86

سایپا کرج 0 --- استقلال تهران 0                       1386/12/3

 

فصل 88_87

برق شیراز 1 --- استقلال تهران 4                      1387/10/28       گل: حسین کاظمی(2) -- فابیو جانواریو -- سیاوش اکبرپور

 

فصل 89_88

سایپا کرج 1  --- استقلال تهران 1                      1388/10/20       گل: حنیف عمران‌زاده

 

فصل 90_89

پیکان قزوین 1  --- استقلال تهران 3                    1389/11/24        گل: فرزاد آشوبی (پنالتی) – مهدی سیدصالحی -- حنیف عمران‌زاده

 

فصل 92_91

ملوان انزلی 0 --- استقلال تهران 0                    1391/10/30

 

فصل 95_94

راه آهن تهران 0 --- استقلال تهران 1                  1394/12/14         گل: محمدرضا خرسندنیا

 

فصل 96_95

ذوب آهن اصفهان 0 --- استقلال تهران 2               1395/11/28         گل: فرشید اسماعیلی -- بهنام برزای

 

فصل 97_96

ذوب آهن اصفهان 2 --- استقلال تهران 1               1396/11/15         گل: وریا غفوری