نتایج بازیهای استقلال در هفته بیست و چهارم ادوار گذشته لیگ برتر

 

فصل 98_97

استقلال تهران 0 --- سایپا تهران 0                      1398/1/14

 

فصل 97_96

فولاد خوزستان 1 --- استقلال تهران 4                 1396/12/5      گل: مامه تیام (2) – روزبه چشمی – داریوش شجاعیان

 

فصل 96_95

سایپا تهران 1 --- استقلال تهران 2                      1395/12/18      گل: فرشید باقری – لئاندرو پادووانی

 

فصل 95_94

استقلال خوزستان 1 --- استقلال تهران 1            1395/1/15      گل: میثم مجیدی

 

فصل 94_93

فولاد خوزستان 2 --- استقلال تهران 1                1394/1/14      گل: غلامرضا عنایتی

 

فصل 93_92

استقلال تهران 1 --- ذوب آهن اصفهان 1            1392/11/6       گل: حنیف عمران‌زاده

 

فصل 92_91

پیکان تهران 0 --- استقلال تهران 3                     1391/11/10      گل: ویسنته آرزه – فرزاد حاتمی – فرهاد مجیدی

 

فصل 91_90

استقلال تهران 2 --- پرسپولیس تهران 3            1390/11/13       گل: میلاد میداوودی – فریدون زندی

 

فصل 90_89

سپاهان اصفهان 1 --- استقلال تهران 1              1389/12/5       گل: مهدی سیدصالحی

 

فصل 89_88

استیل آذین تهران 0 --- استقلال تهران 2            1388/11/3       گل: مهدی سیدصالحی -- پژمان منتظری

 

فصل 88_87

استقلال اهواز 0 --- استقلال تهران 3                  1387/11/12       گل: سیاوش اکبرپور -- علیرضا عباسفرد -- آرش برهانی

 

فصل 87_86

صبا باطری تهران 0 --- استقلال تهران  0             1386/12/15

 

فصل 86_85

ابومسلم مشهد 1 --- استقلال تهران 1               1386/1/15       گل: میثم بائو

 

فصل 85_84

استقلال تهران 0 --- سایپا کرج 0                        1384/12/13

 

فصل 84_83

فولاد خوزستان 1 ---  استقلال تهران 0               1384/1/21

 

فصل 83_82

استقلال تهران  2 --- سپاهان اصفهان 1              1383/1/24       گل: غلامرضا عنایتی -- علی سامره

 

فصل 82_81

استقلال تهران 1 --- پرسپولیس تهران 2              1382/3/23       گل: علیرضا اکبرپور

 

فصل 81_80

ابومسلم مشهد 1 --- استقلال تهران 1                1381/2/29       گل: فراز فاطمی

 

 

 

 استقلال در هفته بیست و چهارم ادوار گذشته لیگ برتر 6 بار میزبان و 12 بار میهمان بوده است

 

  تعداد 6 برد ، 8 تساوی ، 4 باخت ، 25 گل زده ، 16 گل خورده عملکرد استقلال در هفته بیست و چهارم ادوار گذشته لیگ برتر بوده است

 

  تیم استقلال با کسب 26 امتیاز (از 54 امتیاز ممکنه) در هفته بیست و چهارم ادورا لیگ برتر ، موفق به کسب 48 درصد امتیازات شده است

 

 

عملکرد استقلال در هفته بیست و چهارم (میزبان)

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

6

1

3

2

6

7

-1

6

33

 

عملکرد استقلال در هفته بیست و چهارم (میهمان)

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

12

5

5

2

19

9

10

20

56

 

عملکرد کلی استقلال در هفته بیست و چهارم

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

18

6

8

4

25

16

9

26

48

 

 

میزبان :

 

فصل 82_81

استقلال تهران 1 --- پرسپولیس تهران 2              1382/3/23       گل: علیرضا اکبرپور

 

فصل 83_82

استقلال تهران  2 --- سپاهان اصفهان 1              1383/1/24       گل: غلامرضا عنایتی -- علی سامره

 

فصل 85_84

استقلال تهران 0 --- سایپا کرج 0                        1384/12/13

 

فصل 91_90

استقلال تهران 2 --- پرسپولیس تهران 3            1390/11/13       گل: میلاد میداوودی – فریدون زندی

 

فصل 93_92

استقلال تهران 1 --- ذوب آهن اصفهان 1            1392/11/6       گل: حنیف عمران‌زاده

 

فصل 98_97

استقلال تهران 0 --- سایپا تهران 0                      1398/1/14

 

 

 

 

میهمان :

 

فصل 81_80

ابومسلم مشهد 1 --- استقلال تهران 1                1381/2/29       گل: فراز فاطمی

 

فصل 84_83

فولاد خوزستان 1 ---  استقلال تهران 0               1384/1/21

 

فصل 86_85

ابومسلم مشهد 1 --- استقلال تهران 1               1386/1/15       گل: میثم بائو

 

فصل 87_86

صبا باطری تهران 0 --- استقلال تهران  0             1386/12/15

 

فصل 88_87

استقلال اهواز 0 --- استقلال تهران 3                  1387/11/12       گل: سیاوش اکبرپور -- علیرضا عباسفرد -- آرش برهانی

 

فصل 89_88

استیل آذین تهران 0 --- استقلال تهران 2            1387/11/3       گل: مهدی سیدصالحی – پژمان منتظری

 

فصل 90_89

سپاهان اصفهان 1 --- استقلال تهران 1              1389/12/5       گل: مهدی سیدصالحی

 

فصل 92_91

پیکان تهران 0 --- استقلال تهران 3                     1391/11/10      گل: ویسنته آرزه – فرزاد حاتمی – فرهاد مجیدی

 

فصل 94_93

فولاد خوزستان 2 --- استقلال تهران 1                1394/1/14      گل: غلامرضا عنایتی

 

فصل 95_94

استقلال خوزستان 1 --- استقلال تهران 1            1395/1/15      گل: میثم مجیدی

 

فصل 96_95

سایپا تهران 1 --- استقلال تهران 2                      1395/12/18      گل: فرشید باقری – لئاندرو پادووانی

 

فصل 97_96

فولاد خوزستان 1 --- استقلال تهران 4                 1396/12/5      گل: مامه تیام (2) – روزبه چشمی – داریوش شجاعیان