نتایج بازیهای استقلال در هفته بیست و چهارم ادوار گذشته لیگ برتر

 

فصل 96_95

سایپا تهران 1 --- استقلال تهران 2                      1395/12/18      گل: فرشید باقری – لئاندرو پادووانی

 

فصل 95_94

استقلال خوزستان 1 --- استقلال تهران 1            1395/01/15      گل: میثم مجیدی

 

فصل 94_93

فولاد خوزستان 2 --- استقلال تهران 1                1394/01/14      گل: غلامرضا عنایتی

 

فصل 93_92

استقلال تهران 1 --- ذوب آهن اصفهان 1            1392/11/6       گل: حنیف عمران زاده

 

فصل 92_91

پیکان تهران 0 --- استقلال تهران 3                     1391/11/10      گل: ویسنته آرزه – فرزاد حاتمی – فرهاد مجیدی

 

فصل 91_90

استقلال تهران 2 --- پرسپولیس تهران 3            1390/11/13       گل: میلاد میداوودی – فریدون زندی

 

فصل 90_89

سپاهان اصفهان 1 --- استقلال تهران 1              1389/12/05       گل: مهدی سیدصالحی

 

فصل 89_88

استیل آذین تهران 0 --- استقلال تهران 2            1388/11/03       گل: مهدی سیدصالحی -- پژمان منتظری

 

فصل 88_87

استقلال اهواز 0 --- استقلال تهران 3                  1387/11/12       گل: سیاوش اکبرپور -- علیرضا عباسفرد -- آرش برهانی

 

فصل 87_86

صبا باطری تهران 0 --- استقلال تهران  0             1386/12/15

 

فصل 86_85

ابومسلم مشهد 1 --- استقلال تهران 1               1386/01/15       گل: میثم بائو

 

فصل 85_84

استقلال تهران 0 --- سایپا کرج 0                        1384/12/13

 

فصل 84_83

فولاد خوزستان 1 ---  استقلال تهران 0               1384/01/21

 

فصل 83_82

استقلال تهران  2 --- سپاهان اصفهان 1              1383/01/24       گل: غلامرضا عنایتی -- علی سامره

 

فصل 82_81

استقلال تهران 1 --- پرسپولیس تهران 2              1382/03/23       گل: علیرضا اکبرپور

 

فصل 81_80

ابومسلم مشهد 1 --- استقلال تهران 1                1381/02/29       گل: فراز فاطمی

 

 

 

 استقلال در هفته بیست و چهارم ادوار گذشته لیگ برتر 5 بار میزبان و 11 بار میهمان بوده است

 

  تعداد 5 برد ، 7 تساوی ، 4 باخت ، 21 گل زده ، 15 گل خورده عملکرد استقلال در هفته بیست و چهارم ادوار گذشته لیگ برتر بوده است

 

  تیم استقلال با کسب 22 امتیاز (از 48 امتیاز ممکنه) در هفته بیست و چهارم ادورا لیگ برتر ، موفق به کسب 46 درصد امتیازات شده است

 

 

عملکرد استقلال در هفته بیست و چهارم (میزبان)

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

5

1

2

2

6

7

-1

5

33

 

عملکرد استقلال در هفته بیست و چهارم (میهمان)

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

11

4

5

2

15

8

7

17

52

 

عملکرد کلی استقلال در هفته بیست و چهارم

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

16

5

7

4

21

15

6

22

46

 

 

میزبان :

 

فصل 82_81

استقلال تهران 1 --- پرسپولیس تهران 2              1382/03/23       گل: علیرضا اکبرپور

 

فصل 83_82

استقلال تهران  2 --- سپاهان اصفهان 1              1383/01/24       گل: غلامرضا عنایتی -- علی سامره

 

فصل 85_84

استقلال تهران 0 --- سایپا کرج 0                        1384/12/13

 

فصل 91_90

استقلال تهران 2 --- پرسپولیس تهران 3            1390/11/13       گل: میلاد میداوودی – فریدون زندی

 

فصل 93_92

استقلال تهران 1 --- ذوب آهن اصفهان 1            1392/11/6       گل: حنیف عمران زاده

 

 

 

 

میهمان :

 

فصل 81_80

ابومسلم مشهد 1 --- استقلال تهران 1                1381/02/29       گل: فراز فاطمی

 

فصل 84_83

فولاد خوزستان 1 ---  استقلال تهران 0               1384/01/21

 

فصل 86_85

ابومسلم مشهد 1 --- استقلال تهران 1               1386/01/15       گل: میثم بائو

 

فصل 87_86

صبا باطری تهران 0 --- استقلال تهران  0             1386/12/15

 

فصل 88_87

استقلال اهواز 0 --- استقلال تهران 3                  1387/11/12       گل: سیاوش اکبرپور -- علیرضا عباسفرد -- آرش برهانی

 

فصل 89_88

استیل آذین تهران 0 --- استقلال تهران 2            1387/11/03       گل: مهدی سیدصالحی – پژمان منتظری

 

فصل 90_89

سپاهان اصفهان 1 --- استقلال تهران 1              1389/12/05       گل: مهدی سیدصالحی

 

فصل 92_91

پیکان تهران 0 --- استقلال تهران 3                     1391/11/10      گل: ویسنته آرزه – فرزاد حاتمی – فرهاد مجیدی

 

فصل 94_93

فولاد خوزستان 2 --- استقلال تهران 1                1394/01/14      گل: غلامرضا عنایتی

 

فصل 95_94

استقلال خوزستان 1 --- استقلال تهران 1            1395/01/15      گل: میثم مجیدی

 

فصل 96_95

سایپا تهران 1 --- استقلال تهران 2                      1395/12/18      گل: فرشید باقری – لئاندرو پادووانی