نتایج بازیهای استقلال در هفته بیست و پنجم ادوار گذشته لیگ برتر

 

فصل 95_94

استقلال تهران 0   ---  سپاهان اصفهان 0         1395/01/22

 

فصل 94_93

استقلال تهران 1   ---  ذوب آهن اصفهان 1         1394/01/21       گل: امید ابراهیمی (پنالتی)

 

فصل 93_92

مس کرمان 1   ---  استقلال تهران 1                    1392/11/11       گل: محمد قاضی

 

فصل 92_91

استقلال تهران 1   ---  راه اهن شهر ری 0           1391/11/20       گل: فرهاد مجیدی

 

فصل 91_90

سایپا کرج 2  --- استقلال تهران 2                      1390/11/17        گل: فریدون زندی(2)

 

فصل 90_89

استقلال تهران 0   ---  مس کرمان 0                    1389/12/14

 

فصل 89_88

استقلال تهران 3   ---  ابومسلم مشهد 1            1388/11/09       گل: مومونی(مدافع ابومسلم) -- فرهاد مجیدی -- آرش برهانی 

 

 فصل 88_87

راه آهن شهر ری 1 --- استقلال تهران 5             1387/11/16       گل: حسین کاظمی -- آرش برهانی(2) -- مجتبی جباری -- سیاوش اکبرپور

 

 فصل 87_86

استقلال تهران 0 --- سپاهان اصفهان 1               1387/01/10

 

 فصل 86_85

استقلال تهران 3 --- برق شیراز 0                       1386/01/24     گل: علی علیزاده -- حسین کاظمی -- محسن یوسفی

 

 فصل 85_84

پرسپولیس تهران 0 --- استقلال تهران 0             1384/12/19

 

 فصل 84_83

استقلال تهران 3 --- برق شیراز 2                       1384/01/26     گل: غلامرضا عنایتی(2)(پنالتی) -- سیاوش اکبرپور

 

 فصل 83_82

استقلال اهواز 2 --- استقلال تهران 1                 1383/02/07      گل: ستار همدانی

 

 فصل 82_81

استقلال اهواز 2 --- استقلال تهران 1                 1382/03/27      گل: علیرضا اکبرپور

 

 فصل 81_80

استقلال تهران 1 --- پیکان تهران 0                     1381/03/03      گل: فراز فاطمی

 

 

 

  استقلال در هفته بیست و پنجم ادوار گذشته لیگ برتر 9 بار میزبان و 6 بار میهمان بوده است

 

  تعداد 6 برد ، 6 تساوی ، 3 باخت ، 22 گل زده ، 13 گل خورده عملکرد استقلال در هفته بیست و پنجم ادوار گذشته لیگ برتر بوده است

 

  تیم استقلال با کسب 24 امتیاز (از 45 امتیاز ممکنه) در هفته بیست و پنجم ادورا لیگ برتر ، موفق به کسب 53 درصد امتیازات شده است

 

 

عملکرد استقلال در هفته بیست و پنجم (میزبان)

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

9

5

3

1

12

5

7

18

67

 

عملکرد استقلال در هفته بیست و پنجم (میهمان)

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

6

1

3

2

10

8

2

6

33

 

عملکرد کلی استقلال در هفته بیست و پنجم

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

15

6

6

3

22

13

9

24

53

 

 

میزبان :

 

فصل 81_80

استقلال تهران 1 --- پیکان تهران 0                      1381/03/03       گل: فراز فاطمی

 

فصل 84_83

استقلال تهران 3 --- برق شیراز 2                       1384/01/26      گل: غلامرضا عنایتی(2)(پنالتی) -- سیاوش اکبرپور

 

فصل 86_85

استقلال تهران 3 --- برق شیراز 0                       1386/01/24      گل: علی علیزاده -- حسین کاظمی -- محسن یوسفی

 

فصل 87_86

استقلال تهران 0 --- سپاهان اصفهان 1               1387/01/10

 

فصل 89_88

استقلال تهران 3   ---  ابومسلم مشهد 1            1388/11/09     گل: مومونی (مدافع ابومسلم) – فرهاد مجیدی – آرش برهانی

 

فصل 90_89

استقلال تهران 0   ---  مس کرمان 0                   1389/12/14

 

فصل 92_91

استقلال تهران 1   ---  راه اهن شهر ری 0          1391/11/20       گل: فرهاد مجیدی

 

فصل 94_93

استقلال تهران 1   ---  ذوب آهن اصفهان 1         1394/01/21      گل:امید ابراهیمی (پنالتی)

 

فصل 95_94

استقلال تهران 0   ---  سپاهان اصفهان 0         1395/01/22

 

 

 

میهمان :

 

فصل 82_81

استقلال اهواز 2 --- استقلال تهران 1                 1382/03/27      گل: علیرضا اکبرپور

 

فصل 83_82

استقلال اهواز 2 --- استقلال تهران 1                 1383/02/07      گل: ستار همدانی

 

فصل 85_84

پرسپولیس تهران 0 --- استقلال تهران 0             1384/12/19

 

فصل 88_87

راه آهن شهر ری 1 --- استقلال تهران 5            1387/11/16      گل: حسین کاظمی -- آرش برهانی(2) -- مجتبی جباری -- سیاوش اکبرپور

 

فصل 91_90

سایپا کرج 2  --- استقلال تهران 2                    1390/11/17       گل: فریدون زندی(2)

 

فصل 93_92

مس کرمان 1   ---  استقلال تهران 1                  1392/11/11       گل: محمد قاضی