نتایج بازیهای استقلال در هفته سی و دوم ادوار گذشته لیگ برتر 

 

فصل 92_91

استقلال تهران 1 --- سپاهان اصفهان 1            1392/1/26       گل: محسن ایران نژاد (مدافع سپاهان)

 

فصل 91_90

استقلال تهران 0  --- شهرداری تبریز 0            1391/2/8

 

فصل 90_89

شاهین بوشهر 0 --- استقلال تهران 0              1390/2/8

 

فصل 89_88

شاهین بوشهر 0 --- استقلال تهران 1              1389/2/12      گل: کروزادو رینالدو (پنالتی)

 

فصل 88_87

فولاد خوزستان 0 --- استقلال تهران 0            1388/1/23

 

فصل 87_86

پاس همدان 1 --- استقلال تهران 1                 1387/2/22        گل: امیدرضا روانخواه

  

 

 

  استقلال در هفته سی و دوم ادوار گذشته لیگ برتر 2 بار میزبان و 4 بار میهمان بوده است

 

  تعداد 1 برد ، 5 تساوی ، 0 باخت ، 3 گل زده ، 2 گل خورده عملکرد استقلال در هفته سی و دوم ادوار گذشته لیگ برتر بوده است

 

  تیم استقلال با کسب 8 امتیاز (از 18 امتیاز ممکنه) در هفته سی و دوم ادورا لیگ برتر ، موفق به کسب 47 درصد امتیازات شده است

  

 

عملکرد استقلال در هفته سی و دوم (میزبان)

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

2

0

2

0

1

1

0

2

33

 

عملکرد استقلال در هفته سی و دوم (میهمان)

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

4

1

3

0

2

1

1

6

50

 

عملکرد کلی استقلال در هفته سی و دوم

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

6

1

5

0

3

2

1

8

50

 

 

میزبان :

 

فصل 91_90

استقلال 0  --- شهرداری تبریز 0                 1391/2/8

 

فصل 92_91

استقلال تهران 1 --- سپاهان اصفهان 1            1391/1/26        گل: محسن ایران نژاد (مدافع سپاهان)

 

 

میهمان :

 

فصل 87_86

پاس همدان 1 --- استقلال تهران 1                 1387/2/22       گل: امیدرضا روانخواه

 

فصل 88_87

فولاد خوزستان 0 --- استقلال تهران 0            1388/1/23

 

فصل 89_88

شاهین بوشهر 0 --- استقلال تهران 1             1389/2/12     گل: کروزادو رینالدو (پنالتی)

 

فصل 90_89

شاهین بوشهر 0 --- استقلال تهران 0             1390/2/8