نتایج بازیهای تیم استقلال تهران با تیم ابومسلم خراسان در ادوار گذشته لیگ برتر

 

فصل 89_88

بازی رفت: ابومسلم 0 --- استقلال 5              1388/7/2           گل: فرهاد مجیدی – آرش برهانی – حسین کاظمی -- سیدصالحی – سیاوش اکبرپور

بازی برگشت: استقلال 3 --- ابومسلم 1         1388/11/9         گل: مومونی (مدافع ابومسلم) -- فرهاد مجیدی -- آرش برهانی

 

 فصل 88_87

بازی رفت: استقلال 2 --- ابومسلم 0              1387/5/15         گل: مجتبی جباری -- مهدی امیرآبادی

بازی برگشت: ابومسلم 0 --- استقلال 2         1387/9/17         گل: مهدی امیرآبادی -- سیاوش اکبرپور

 

 فصل 87_86

بازی رفت: استقلال 1 --- ابومسلم 1              1386/8/4           گل: فرهاد مجیدی

بازی برگشت: ابومسلم 2 --- استقلال 0         1387/1/30

 

 فصل 86_85

بازی رفت: استقلال 1 --- ابومسلم 0              1385/8/16         گل: میثم بائو

بازی برگشت: ابومسلم 1 --- استقلال 1         1386/1/15         گل: میثم بائو

 

 فصل 85_84

بازی رفت: استقلال 0 --- ابومسلم 0              1384/7/1

بازی برگشت: ابومسلم 1 --- استقلال 0         1384/10/29       (فکری-فرزاد مجیدی-صادقی اخراج شدند)

 

 فصل 84_83

بازی رفت: استقلال 2 --- ابومسلم 2              1383/8/8           گل: سیاوش اکبرپور -- فرزاد مجیدی

بازی برگشت: ابومسلم 2 --- استقلال 3         1383/12/15       گل: غلامرضا عنایتی -- میثم بائو -- علیرضا اکبرپور

 

 فصل 83_82

بازی رفت: استقلال 3 --- ابومسلم 3              1382/8/1           گل: علی سامره (2) -- غلامرضا عنایتی

بازی برگشت: ابومسلم 0 --- استقلال 1         1382/12/7         گل: فرزاد مجیدی

 

 فصل 82_81

بازی رفت: ابومسلم 2 --- استقلال 2              1381/8/17         گل: مهدی هاشمی نسب (پنالتی)(2)

بازی برگشت: استقلال 0 --- ابومسلم 0         1382/2/9

 

 فصل 81_80

بازی رفت: استقلال 2 --- ابومسلم 1              1380/11/25       گل: سهراب بختیاری زاده -- رافت قلی‌اف

بازی برگشت: ابومسلم 1 --- استقلال 1         1381/2/29         گل: فراز فاطمی

 

 

 

استقلال با تیم ابومسلم   18  بازی در لیگ برتر انجام داده است

 

که حاصل این بازیها برابر است با:

 

8 برد............... 8 تساوی ............... 2 باخت

 

29 گلزده ............... 17 گل خورده

 

کسب 32 امتیاز از 54 امتیاز ممکن

 

 

 بهترین گلزن استقلال در برابر تیم ابومسلم خراسان :

 

 

3 گل

 

سیاوش اکبرپور -- میثم بائو -- فرهاد مجیدی

 

 

2 گل

 

مهدی هاشمی نسب – غلامرضا عنایتی -- فرزاد مجیدی

 

علی سامره – مهدی امیرآبادی – آرش برهانی

 

 

عملکرد استقلال در برابر ابومسلم (میزبان)

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

9

4

5

0

14

8

6

17

63

 

عملکرد استقلال در برابر ابومسلم (میهمان)

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

9

4

3

2

15

9

6

15

56

 

عملکرد کلی استقلال در برابر ابومسلم

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

18

8

8

2

29

17

12

32

59

 

 

میزبان :

 

بازی رفت: استقلال 2 --- ابومسلم 1              1380/11/25       گل: سهراب بختیاری زاده -- رافت قلی اف

 

بازی برگشت: استقلال 0 --- ابومسلم 0          1382/2/9

 

بازی رفت: استقلال 3 --- ابومسلم 3                1382/8/1         گل: علی سامره (2) -- غلامرضا عنایتی

 

بازی رفت: استقلال 2 --- ابومسلم 2                1383/8/8         گل: سیاوش اکبرپور -- فرزاد مجیدی

 

بازی رفت: استقلال 0 --- ابومسلم 0               1384/7/1

 

بازی رفت: استقلال 1 --- ابومسلم 0               1385/8/16        گل: میثم بائو

 

بازی رفت: استقلال 1 --- ابومسلم 1               1386/8/4          گل: فرهاد مجیدی

 

بازی رفت: استقلال 2 --- ابومسلم 0               1387/5/15        گل: مجتبی جباری -- مهدی امیرآبادی

 

بازی برگشت: استقلال 3 --- ابومسلم 1           1388/11/9       گل: مومونی (مدافع ابومسلم) -- فرهاد مجیدی -- آرش برهانی

 

 

میهمان :

 

بازی برگشت: ابومسلم 1 --- استقلال 1          1381/2/29        گل: فراز فاطمی

 

بازی رفت: ابومسلم 2 --- استقلال 2              1381/8/17         گل: مهدی هاشمی نسب (پنالتی)(2)

 

بازی برگشت: ابومسلم 0 --- استقلال 1         1382/12/7         گل: فرزاد مجیدی

 

بازی برگشت: ابومسلم 2 --- استقلال 3         1383/12/15       گل: غلامرضا عنایتی -- میثم بائو -- علیرضا اکبرپور

 

بازی برگشت: ابومسلم 1 --- استقلال 0         1384/10/29         (فکری-فرزاد مجیدی-صادقی اخراج شدند)

 

بازی برگشت: ابومسلم 1 --- استقلال 1         1386/1/15         گل: میثم بائو

 

بازی برگشت: ابومسلم 2 --- استقلال 0         1387/1/30

 

بازی برگشت: ابومسلم 0 --- استقلال 2         1387/9/17         گل: مهدی امیرآبادی -- سیاوش اکبرپور

 

بازی رفت: ابومسلم 0 --- استقلال 5              1388/7/2           گل: فرهاد مجیدی – آرش برهانی – حسین کاظمی -- سیدصالحی – سیاوش اکبرپور