نتایج بازیهای تیم استقلال تهران با تیم آلومینیوم هرمزگان در ادوار گذشته لیگ برتر

 

فصل 92_91

بازی رفت: استقلال 1 --- آلومینیوم هر مزگان 0                   1391/04/30        گل: فابیو جانواریو

بازی برگشت: آلومینیوم هرمزگان 0 --- استقلال 2                1391/10/06        گل: ایمان موسوی -- فرزاد حاتمی

 

 

استقلال با تیم آلومینیوم هرمزگان   2  بازی در لیگ برتر انجام داده است

 

که حاصل این بازیها برابر است با:

 

2 برد............... 0 تساوی ............... 0 باخت

 

3 گلزده ............... 0 گل خورده

 

کسب 6 امتیاز از 6 امتیاز ممکن

 

 

بهترین گلزن استقلال در برابر تیم شهید قندی یزد :

 

 

1 گل

 

ایمان موسوی – فرزاد حاتمی -- فابیو جانواریو

 

 

عملکرد استقلال در برابر آلومینیوم هرمزگان (میزبان)

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

1

1

0

0

1

0

1

3

100

 

عملکرد استقلال در برابر آلومینیوم هرمزگان (میهمان)

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

1

1

0

0

2

0

2

3

100

 

عملکرد کلی استقلال در برابر آلومینیوم هرمزگان

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

2

2

0

0

3

0

3

6

100

 

 

میزبان :

 

بازی رفت: استقلال 1 --- آلومینیوم هرمزگان                      1391/04/30        گل: فابیو جانواریو

 

 

میهمان :

 

بازی برگشت: آلومینیوم هرمزگان 0 --- استقلال 1               1391/10/06        گل: ایمان موسوی -- فرزاد حاتمی