نتایج بازیهای تیم استقلال تهران با تیم برق شیراز در ادوار گذشته لیگ برتر

 

فصل 87_88

بازی رفت:استقلال 1 --- برق شیراز 1               1387/7/26          گل: ستار زارع (مدافع برق شیراز)

بازی برگشت: برق شیراز 1 --- استقلال 4         1387/10/28        گل: حسین کاظمی (2) -- فابیو جانواریو -- سیاوش اکبرپور

 

فصل 86_87

بازی رفت: برق شیراز 1 --- استقلال 1              1386/6/29          گل: مجتبی جباری

بازی برگشت: استقلال 4 --- برق شیراز 2         1386/12/10        گل: میثم منیعی -- امیدرضا روانخواه -- علیرضا منصوریان -- محسن یوسفی

 

فصل 85_86

بازی رفت: برق شیراز 1 --- استقلال 2              1385/8/30          گل: اصغر طالب نسب - سیاوش اکبرپور

بازی برگشت: استقلال 3 --- برق شیراز 0         1386/1/24          گل: علی علیزاده - حسین کاظمی - محسن یوسفی

 

فصل 84_85

بازی رفت: برق شیراز 1 --- استقلال 3              1384/10/2          گل: غلامرضا عنایتی (پنالتی) - مجتبی جباری - سیاوش اکبرپور

بازی برگشت: استقلال 4 --- برق شیراز 1         1385/2/1            گل: غلامرضا عنایتی (2) - سیاوش اکبرپور(2)

 

فصل 83_84

بازی رفت: برق شیراز 0 --- استقلال 3              1383/9/6            گل: علیرضا نیکبخت واحدی - غلامرضا عنایتی - سیاوش اکبرپور

بازی برگشت: استقلال 3 --- برق شیراز 2         1384/1/26          گل: غلامرضا عنایتی (پنالتی)(2) – علیرضا اکبرپور

 

فصل 82_83

بازی رفت: استقلال 2 --- برق شیراز 2              1382/6/18          گل: فرزاد مجیدی - محمد آقامحمدی (مدافع برق شیراز)

بازی برگشت: برق شیراز 0 --- استقلال 2         1382/10/4          گل: غلامرضا عنایتی -- امیرحسین صادقی

 

فصل 81_82

بازی رفت: برق شیراز 1 --- استقلال 2              1381/9/23          گل: علیرضا نیکبخت واحدی - علی سامره

بازی برگشت: استقلال 1 --- برق شیراز 2         1382/1/31          گل: یداله اکبری (پنالتی)

 

فصل 81_80

بازی رفت: برق شیراز 1 --- استقلال 1              1380/8/13          گل: علی موسوی

بازی برگشت: استقلال 1 --- برق شیراز 0         1380/12/16        گل: سیروس دین محمدی

 

 

 

استقلال با تیم برق شیراز   16  بازی در لیگ برتر انجام داده است

 

که حاصل این بازیها برابر است با:

 

11 برد ............... 4 تساوی ............... 1 باخت

 

37 گلزده ............... 16 گل خورده

 

کسب 37 امتیاز از 48 امتیاز ممکن

 

 

 بهترین گلزن استقلال در برابر تیم برق شیراز :

 

6 گل

 

سیاوش اکبرپور -- غلامرضا عنایتی

 

 

3 گل

 

حسین کاظمی

 

 

2 گل

 

مجتبی جباری – محسن یوسفی – علیرضا نیکبخت واحدی

 

 

عملکرد استقلال در برابر برق شیراز (میزبان)

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

8

5

2

1

19

10

9

17

71

 

عملکرد استقلال در برابر برق شیراز (میهمان)

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

8

6

2

0

18

6

12

20

83

 

عملکرد کلی استقلال در برابر برق شیراز

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

16

11

4

1

37

16

21

37

77

 

 

میزبان :

 

بازی برگشت: استقلال 1 --- برق شیراز 0         1380/12/16        گل: سیروس دین محمدی

 

بازی برگشت: استقلال 1 --- برق شیراز 2         1382/1/31          گل: یداله اکبری (پنالتی)

 

بازی رفت: استقلال 2 --- برق شیراز 2              1382/6/18          گل: فرزاد مجیدی - محمد آقامحمدی (مدافع برق شیراز)

 

بازی برگشت: استقلال 3 --- برق شیراز 2         1384/1/26          گل: غلامرضا عنایتی (پنالتی)(2) - سیاوش اکبرپور

 

بازی برگشت: استقلال 4 --- برق شیراز 1         1385/2/1            گل: غلامرضا عنایتی (2) - سیاوش اکبرپور (2)

 

بازی برگشت: استقلال 3 --- برق شیراز 0         1386/1/24          گل: علی علیزاده - حسین کاظمی - محسن یوسفی

 

بازی برگشت: استقلال 4 --- برق شیراز 2         1386/12/10        گل: میثم منیعی -- امیدرضا روانخواه -- علیرضا منصوریان -- محسن یوسفی

 

بازی رفت:استقلال 1 --- برق شیراز 1               1387/7/26          گل: ستار زارع (مدافع برق شیراز)

 

 

میهمان :

 

بازی رفت: برق شیراز 1 --- استقلال 1              1380/8/13          گل: علی موسوی

 

بازی رفت: برق شیراز 1 --- استقلال 2              1381/9/23          گل: علیرضا نیکبخت واحدی - علی سامره

 

بازی برگشت: برق شیراز 0 --- استقلال 2         1382/10/4          گل: غلامرضا عنایتی - امیرحسین صادقی

 

بازی رفت: برق شیراز 0 --- استقلال 3              1383/9/6            گل: علیرضا نیکبخت واحدی - غلامرضا عنایتی - سیاوش اکبرپور

 

بازی رفت: برق شیراز 1 --- استقلال 3              1384/10/2          گل: غلامرضا عنایتی (پنالتی) - مجتبی جباری - سیاوش اکبرپور

 

بازی رفت: برق شیراز 1 --- استقلال 2              1385/8/30          گل: اصغر طالب نسب - سیاوش اکبرپور

 

بازی رفت: برق شیراز 1 --- استقلال 1              1386/6/29          گل: مجتبی جباری

 

بازی برگشت: برق شیراز 1 --- استقلال 4         1387/10/28        گل: حسین کاظمی (2) -- فابیو جانواریو -- سیاوش اکبرپور