نتایج بازیهای تیم استقلال تهران با تیم داماش گیلان در ادوار گذشته لیگ برتر

 

 فصل 92_93

بازی رفت: داماش گیلان 1 --- استقلال 2                     1392/05/24       گل: سیاوش اکبرپور – فرهاد مجیدی

بازی برگشت: استقلال 1 --- داماش گیلان 0                 1392/10/03       گل: حنیف عمران زاده

 

فصل 91_92

بازی رفت: داماش گیلان 1 --- استقلال  0                    1391/09/14

بازی برگشت: استقلال 1 --- داماش گیلان 2                 1392/02/20       گل: حسن اشجاری

 

فصل 90_91

بازی رفت: استقلال 1 --- داماش گیلان 0                     1390/05/17      گل: فرهاد مجیدی

بازی برگشت: داماش گیلان 0 --- استقلال 1                1390/10/20        گل: گوران یرکوویچ

 

فصل 87_88

بازی رفت: داماش گیلان 1 --- استقلال  0                    1387/05/19

بازی برگشت: استقلال  4 --- داماش گیلان 2               1387/01/23       گل: مهدی نوری (مدافع داماش) -- پیروز قربانی -- حسین کاظمی -- آرش برهانی

 

فصل 86_87

بازی رفت: پگاه گیلان 0 --- استقلال  1                        1386/07/27       گل: میثم منیعی

بازی برگشت: استقلال   1 --- پگاه گیلان  4                 1387/01/23       گل: آرش برهانی

 

فصل 83_84

بازی رفت: پگاه گیلان 1 --- استقلال  2                        1383/07/09       گل: غلامرضا عنایتی (پنالتی)-- آگوستی گیلائوری

بازی برگشت: استقلال  2 --- پگاه گیلان  0                   1383/12/11       گل: غلامرضا عنایتی (2)(پنالتی)

 

فصل 82_83

بازی رفت: پگاه گیلان  0 ---  استقلال   1                     1382/09/21        گل: غلامرضا عنایتی

بازی برگشت: استقلال  3 --- پگاه گیلان  2                  1383/02/14        گل: غلامرضا عنایتی-- محمد نوازی (پنالتی) -- علیرضا منصوریان

 

فصل 80_81

بازی رفت: استقلال  3 ---  استقلال رشت 2                 1380/09/18       گل: فرزاد مجیدی -رضا نادرنژاد (مدافع استقلال رشت) -- داوود سیدعباسی

بازی برگشت: استقلال رشت 0 --- استقلال 1              1381/02/01        گل: علی موسوی

 

 

 

استقلال با تیم داماش گیلان  16 بازی در لیگ برتر انجام داده است

 

که حاصل این بازیها برابر است با:

 

12 برد............... 0 تساوی ............... 4 باخت

 

24 گلزده ............... 16 گل خورده

 

کسب 36 امتیاز از 48 امتیاز ممکن

 

 

 بهترین گلزنان استقلال در برابر تیم داماش گیلان :

 

 

5 گل

 

غلامرضا عنایتی

 

 

2 گل

 

فرهاد مجیدی -- آرش برهانی

 

 

 

عملکرد استقلال در برابر داماش گیلان (میزبان)

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

8

6

0

2

16

12

4

18

75

 

عملکرد استقلال در برابر داماش گیلان (میهمان)

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

8

6

0

2

8

4

4

18

75

 

عملکرد کلی استقلال در برابر داماش گیلان

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

16

12

0

4

24

16

8

36

75

 

 

میزبان :

 

بازی رفت: استقلال  3 ---  استقلال رشت 2                  1380/09/18       گل: فرزاد مجیدی -رضا نادرنژاد (مدافع استقلال رشت) -- داوود سیدعباسی

 

بازی برگشت: استقلال  3 --- پگاه گیلان  2                    1383/02/14       گل: غلامرضا عنایتی-- نوازی (پنالتی)-- منصوریان

 

بازی برگشت: استقلال  2 --- پگاه گیلان  0                    1383/12/11       گل: غلامرضا عنایتی (2) (پنالتی)

 

بازی برگشت: استقلال   1 --- پگاه گیلان  4                   1387/01/23       گل: آرش برهانی

 

بازی برگشت: استقلال  4 --- داماش گیلان  2                1387/01/23       گل: مهدی نوری (مدافع داماش) -- پیروز قربانی -- حسین کاظمی -- آرش برهانی

 

بازی رفت: استقلال 1 --- داماش گیلان 0                      1390/05/17     گل: فرهاد مجیدی

 

بازی برگشت: استقلال 1 --- داماش گیلان 2                  1392/02/20      گل: حسن اشجاری

 

بازی برگشت: استقلال 1 --- داماش گیلان 0                  1392/10/03      گل: حنیف عمران زاده

 

 

میهمان :

 

بازی برگشت: استقلال رشت 1 --- استقلال 1           1381/02/01       گل: علی موسوی

 

بازی رفت: پگاه گیلان  0 ---  استقلال   1                  1382/09/21       گل: غلامرضا عنایتی

 

بازی رفت: پگاه گیلان 1 --- استقلال  2                    1383/07/09       گل: غلامرضا عنایتی (پنالتی)-- آگوستی گیلائوری

 

بازی رفت: پگاه گیلان 0 --- استقلال  1                    1386/07/27       گل: میثم منیعی

 

بازی رفت: داماش گیلان 1 --- استقلال  0                1387/05/19

 

بازی برگشت: داماش گیلان 0 --- استقلال 1            1390/10/20       گل: گوران یرکوویچ

 

بازی رفت: داماش گیلان 1 --- استقلال  0                1391/09/14

 

بازی رفت: داماش گیلان 1 --- استقلال 2                1392/05/24       گل: سیاوش اکبرپور – فرهاد مجیدی