نتایج بازیهای تیم استقلال تهران با تیم داماش گیلان در ادوار گذشته لیگ برتر

 

 فصل 92_93

بازی رفت: داماش گیلان 1 --- استقلال 2                      1392/5/24       گل: سیاوش اکبرپور – فرهاد مجیدی

بازی برگشت: استقلال 1 --- داماش گیلان 0                 1392/10/3       گل: حنیف عمران زاده

 

فصل 91_92

بازی رفت: داماش گیلان 1 --- استقلال 0                      1391/9/14

بازی برگشت: استقلال 1 --- داماش گیلان 2                 1392/2/20       گل: حسن اشجاری

 

فصل 90_91

بازی رفت: استقلال 1 --- داماش گیلان 0                      1390/5/17     گل: فرهاد مجیدی

بازی برگشت: داماش گیلان 0 --- استقلال 1                 1390/10/20     گل: گوران یرکوویچ

 

فصل 87_88

بازی رفت: داماش گیلان 1 --- استقلال 0                      1387/5/19

بازی برگشت: استقلال 4 --- داماش گیلان 2                 1387/1/23       گل: مهدی نوری (مدافع داماش) -- پیروز قربانی -- حسین کاظمی -- آرش برهانی

 

فصل 86_87

بازی رفت: پگاه گیلان 0 --- استقلال 1                          1386/7/27        گل: میثم منیعی

بازی برگشت: استقلال 1 --- پگاه گیلان 4                     1387/1/23        گل: آرش برهانی

 

فصل 83_84

بازی رفت: پگاه گیلان 1 --- استقلال 2                          1383/7/9          گل: غلامرضا عنایتی (پنالتی)-- آگوستی گیلائوری

بازی برگشت: استقلال 2 --- پگاه گیلان 0                     1383/12/11      گل: غلامرضا عنایتی (2)(پنالتی)

 

فصل 82_83

بازی رفت: پگاه گیلان 0 --- استقلال 1                          1382/9/21        گل: غلامرضا عنایتی

بازی برگشت: استقلال 3 --- پگاه گیلان 2                     1383/2/14        گل: غلامرضا عنایتی-- محمد نوازی (پنالتی) -- علیرضا منصوریان

 

فصل 80_81

بازی رفت: استقلال 3 --- استقلال رشت 2                   1380/9/18        گل: فرزاد مجیدی -رضا نادرنژاد (مدافع استقلال رشت) -- داوود سیدعباسی

بازی برگشت: استقلال رشت 0 --- استقلال 1              1381/2/1          گل: علی موسوی

 

 

 

استقلال با تیم داماش گیلان  16 بازی در لیگ برتر انجام داده است

 

که حاصل این بازیها برابر است با:

 

12 برد............... 0 تساوی ............... 4 باخت

 

24 گلزده ............... 16 گل خورده

 

کسب 36 امتیاز از 48 امتیاز ممکن

 

 

 بهترین گلزنان استقلال در برابر تیم داماش گیلان :

 

 

5 گل

 

غلامرضا عنایتی

 

 

2 گل

 

فرهاد مجیدی -- آرش برهانی

 

 

 

عملکرد استقلال در برابر داماش گیلان (میزبان)

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

8

6

0

2

16

12

4

18

75

 

عملکرد استقلال در برابر داماش گیلان (میهمان)

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

8

6

0

2

8

4

4

18

75

 

عملکرد کلی استقلال در برابر داماش گیلان

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

16

12

0

4

24

16

8

36

75

 

 

میزبان :

 

بازی رفت: استقلال 3 --- استقلال رشت 2                   1380/9/18        گل: فرزاد مجیدی -رضا نادرنژاد (مدافع استقلال رشت) -- داوود سیدعباسی

 

بازی برگشت: استقلال 3 --- پگاه گیلان 2                     1383/2/14        گل: غلامرضا عنایتی-- نوازی (پنالتی)-- منصوریان

 

بازی برگشت: استقلال 2 --- پگاه گیلان 0                     1383/12/11      گل: غلامرضا عنایتی (2) (پنالتی)

 

بازی برگشت: استقلال 1 --- پگاه گیلان 4                     1387/1/23        گل: آرش برهانی

 

بازی برگشت: استقلال 4 --- داماش گیلان 2                 1387/1/23        گل: مهدی نوری (مدافع داماش) -- پیروز قربانی -- حسین کاظمی -- آرش برهانی

 

بازی رفت: استقلال 1 --- داماش گیلان 0                      1390/5/17      گل: فرهاد مجیدی

 

بازی برگشت: استقلال 1 --- داماش گیلان 2                1392/2/20         گل: حسن اشجاری

 

بازی برگشت: استقلال 1 --- داماش گیلان 0                1392/10/3        گل: حنیف عمران زاده

 

 

میهمان :

 

بازی برگشت: استقلال رشت 1 --- استقلال 1              1381/2/1          گل: علی موسوی

 

بازی رفت: پگاه گیلان 0 --- استقلال 1                          1382/9/21        گل: غلامرضا عنایتی

 

بازی رفت: پگاه گیلان 1 --- استقلال 2                          1383/7/9          گل: غلامرضا عنایتی (پنالتی)-- آگوستی گیلائوری

 

بازی رفت: پگاه گیلان 0 --- استقلال 1                          1386/7/27        گل: میثم منیعی

 

بازی رفت: داماش گیلان 1 --- استقلال 0                      1387/5/19

 

بازی برگشت: داماش گیلان 0 --- استقلال 1                1390/10/20      گل: گوران یرکوویچ

 

بازی رفت: داماش گیلان 1 --- استقلال 0                     1391/9/14

 

بازی رفت: داماش گیلان 1 --- استقلال 2                     1392/5/24        گل: سیاوش اکبرپور – فرهاد مجیدی