نتایج بازیهای تیم استقلال تهران با تیم استقلال اهواز در ادوار گذشته لیگ برتر

 

فصل 95_94

بازی رفت: استقلال اهواز 1 --- استقلال 2              1394/5/30        گل: محسن کریمی -- میثم مجیدی

بازی برگشت: استقلال 1 --- استقلال اهواز 1         1394/11/18      گل: امید ابراهیمی

 

 

فصل 88_89

بازی رفت: استقلال 2 --- استقلال اهواز 3              1388/7/20        گل: آرش برهانی -- غلامرضا عنایتی

بازی برگشت: استقلال اهواز 0 --- استقلال 2         1388/12/14      گل: امیرحسین صادقی -- مهدی سیدصالحی

 

فصل 87_88

بازی رفت: استقلال 6 --- استقلال اهواز 0              1387/10/28      گل: آرش برهانی (2) -- فرهاد مجیدی (2) -- پیروز قربانی -- هاشم بیک­زاده

بازی برگشت: استقلال اهواز 0 --- استقلال 3         1387/11/12      گل: سیاوش اکبرپور -- علیرضا عباسفرد -- آرش برهانی

 

فصل 86_87

بازی رفت: استقلال 3 --- استقلال اهواز 2              1386/5/26        گل: امیرحسین صادقی -- آرش برهانی -- میثم منیعی

بازی برگشت: استقلال اهواز 1 --- استقلال 2         1386/11/2        گل: آرش برهانی -- مهدی امیرآبادی

 

 فصل 85_86

بازی رفت: استقلال اهواز 0 --- استقلال 1              1385/9/19        گل: محسن یوسفی

بازی برگشت: استقلال 1 --- استقلال اهواز 1         1386/2/7          گل: حسین کاظمی

 

 فصل 84_85

بازی رفت: استقلال اهواز 0 --- استقلال 2              1384/7/7          گل: سیاوش اکبرپور -- غلامرضا عنایتی

بازی برگشت: استقلال 1 --- استقلال اهواز 0         1384/11/7        گل: غلامرضا عنایتی

 

 فصل 83_84

بازی رفت: استقلال 1 --- استقلال اهواز 1              1383/6/23        گل: علیرضا نیکبخت واحدی

بازی برگشت: استقلال اهواز 2 --- استقلال 2         1383/10/18      گل: غلامرضا عنایتی (2)

 

 فصل 82_83

بازی رفت: استقلال 2 --- استقلال اهواز 1              1382/9/16        گل: علیرضا منصوریان -- غلامرضا عنایتی

بازی برگشت: استقلال اهواز 2 --- استقلال 1         1383/2/7          گل: ستار همدانی

 

فصل 81_82

بازی رفت: استقلال 0 --- استقلال اهواز 0              1381/10/29

بازی برگشت: استقلال اهواز 2 --- استقلال 1         1382/3/27        گل: علیرضا اکبرپور

 

 

 

استقلال تهران با استقلال اهواز   18  بازی در لیگ برتر انجام داده است

 

که حاصل این بازیها برابر است با:

 

10 برد............... 5 تساوی ............... 3 باخت

 

33 گلزده ............... 17 گل خورده

 

کسب 35 امتیاز از 54 امتیاز ممکن

 

 

بهترین گلزن استقلال در برابر تیم استقلال اهواز :

 

6 گل

 

غلامرضا عنایتی – آرش برهانی

 

 

2 گل

 

سیاوش اکبرپور -- فرهاد مجیدی -- امیرحسین صادقی

 

 

عملکرد استقلال در برابر استقلال اهواز (میزبان)

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

9

4

4

1

17

9

8

16

59

 

عملکرد استقلال در برابر استقلال اهواز (میهمان)

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

9

6

1

2

16

8

8

19

70

 

عملکرد کلی استقلال در برابر استقلال اهواز

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

18

10

5

3

33

17

16

35

65

 

 

میزبان :

 

بازی رفت: استقلال 0 --- استقلال اهواز 0             1381/10/29

 

بازی رفت: استقلال 2 --- استقلال اهواز 1              1382/9/16        گل: علیرضا منصوریان -- غلامرضا عنایتی

 

بازی رفت: استقلال 1 --- استقلال اهواز 1              1383/6/23        گل: علیرضا نیکبخت واحدی

 

بازی برگشت: استقلال 1 --- استقلال اهواز 0         1384/11/7        گل: غلامرضا عنایتی

 

بازی برگشت: استقلال 1 --- استقلال اهواز 1         1386/2/7          گل: حسین کاظمی

 

بازی رفت: استقلال 3 --- استقلال اهواز 2              1386/5/26        گل: امیرحسین صادقی -- آرش برهانی -- میثم منیعی

 

بازی رفت: استقلال 6 --- استقلال اهواز 0              1387/10/28      گل: آرش برهانی (2) -- فرهاد مجیدی (2) -- پیروز قربانی – هاشم بیک­زاده

 

بازی رفت: استقلال 2 --- استقلال اهواز 3              1388/7/20        گل: آرش برهانی -- غلامرضا عنایتی

 

بازی برگشت: استقلال 1 --- استقلال اهواز 1         1394/11/18      گل: امید ابراهیمی

 

 

میهمان :

 

بازی برگشت: استقلال اهواز 2 --- استقلال 1         1382/3/27       گل: علیرضا اکبرپور

 

بازی برگشت: استقلال اهواز 2 --- استقلال 1         1383/2/7       گل: ستار همدانی

 

بازی برگشت: استقلال اهواز 2 --- استقلال 2         1383/10/18       گل: غلامرضا عنایتی (2)

 

بازی رفت: استقلال اهواز 0 --- استقلال 2              1384/7/7       گل: سیاوش اکبرپور -- غلامرضا عنایتی

 

بازی رفت: استقلال اهواز 0 --- استقلال 1              1385/9/19       گل: محسن یوسفی

 

بازی برگشت: استقلال اهواز 1 --- استقلال 2         1386/11/2       گل: آرش برهانی -- مهدی امیرآبادی

 

بازی برگشت: استقلال اهواز 0 --- استقلال 3         1387/11/12       گل: سیاوش اکبرپور -- علیرضا عباسفرد -- آرش برهانی

 

بازی برگشت: استقلال اهواز 0 --- استقلال 2         1388/12/14       گل: امیرحسین صادقی -- مهدی سیدصالحی

 

بازی رفت: استقلال اهواز 1 --- استقلال 2              1394/5/30       گل: محسن کریمی -- میثم مجیدی