نتایج بازیهای تیم استقلال تهران با تیم استیل آذین تهران ­در ادوار گذشته لیگ برتر

 

فصل 90_89

بازی رفت: استقلال تهران 2 --- استیل آذین 2               1389/05/23        گل: فرهاد مجیدی -- مجتبی جباری

بازی برگشت: استیل آذین 1 --- استقلال تهران 3          1389/11/17        گل: فرهاد مجیدی (2) -- مهدی سیدصالحی

 

فصل 89_88

بازی رفت: استقلال تهران 2 ---  استیل آذین 0              1388/06/27        گل: آرش برهانی (2) 

بازی برگشت: استیل آذین 0 ---  استقلال تهران            1388/11/03        گل: مهدی سید صالحی – پژمان منتظری

 

 

 

استقلال با تیم  استیل آذین   4  بازی در لیگ برتر انجام داده است

 

که حاصل این بازی  برابر است با:

 

3 برد ............... 1 تساوی ............... 0 باخت

 

9 گلزده ............... 3 گل خورده

 

کسب 10 امتیاز از 12 امتیاز ممکن

 

 

بهترین گلزن استقلال در برابر تیم استیل آذین :

 

3 گل

 

فرهاد مجیدی

 

2 گل

 

آرش برهانی

 

 

عملکرد استقلال در برابر استیل آذین (میزبان)

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

2

1

1

0

4

2

2

4

67

 

عملکرد استقلال در برابر استیل آذین (میهمان)

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

2

2

0

0

5

1

4

6

100

 

عملکرد کلی استقلال در برابر استیل آذین

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

4

3

1

0

9

3

6

10

83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

میزبان :

 

بازی رفت: استقلال تهران 2 ---  استیل آذین 0              1388/06/27        گل: آرش برهانی (2) 

 

بازی رفت: استقلال تهران 2 --- استیل آذین 2               1389/05/23        گل: فرهاد مجیدی -- مجتبی جباری

 

 

 

میهمان :

 

 

بازی برگشت: استیل آذین 0 ---  استقلال تهران 2                1388/11/03        گل: سید صالحی -- پزمان منتظری

 

بازی برگشت: استیل آذین 1 --- استقلال تهران 3                 1389/11/17       گل: فرهاد مجیدی (2) -- مهدی سیدصالحی