نتایج بازیهای استقلال با تیم فولاد خوزستان در ادوار گذشته لیگ برتر

 

فصل 96_95

بازی رفت: فولاد خوزستان 1 --- استقلال 1                  1395/08/06        گل : جابر انصاری

بازی برگشت: استقلال 00  --- فولاد خوزستان 00         1395/00/00         گل:

 

فصل 95_94

بازی رفت: فولاد خوزستان 0 --- استقلال 2                  1394/08/29        گل : جابر انصاری – پروپجیچ

بازی برگشت: استقلال 3  --- فولاد خوزستان 0           1395/02/03         گل:  امید ابراهیمی – بهنام برزای -- جابر انصاری

 

فصل 94_93

بازی رفت: استقلال 0 --- فولاد خوزستان 1                   1393/06/28

بازی برگشت: فولاد خوزستان 2  --- استقلال 1             1394/01/14        گل: غلامرضا عنایتی

 

فصل 93_92

بازی رفت: استقلال 2 --- فولاد خوزستان 0                   1392/08/03       گل: جواد نکونام (پنالتی) -- آندرانیک تیموریان

بازی برگشت: فولاد خوزستان 0  --- استقلال 1             1393/01/17       گل: آرش برهانی

 

فصل 92_91

بازی رفت: استقلال 2 --- فولاد خوزستان 3                 1391/09/08       گل: جواد نکونام (پنالتی) – آرش برهانی

بازی برگشت: فولاد خوزستان 0  --- استقلال 1           1392/02/15        گل: جواد نکونام (پنالتی)

 

فصل 91_90

بازی رفت: فولاد خوزستان 1 --- استقلال 4              1390/06/03       گل: فرهاد مجیدی (2) – اسماعیل شریفات – میلاد میداوودی

بازی برگشت: استقلال 2 --- فولاد خوزستان 1          1390/11/05        گل: آرش برهانی (2)

 

فصل 90_89

بازی رفت: استقلال 1 --- فولاد خوزستان 2               1389/05/09        گل: میلاد میداوودی

بازی برگشت: فولاد خوزستان 4  --- استقلال 1         1389/09/28        گل: فرزاد آشوبی (پنالتی)

 

فصل 89_88

بازی رفت: استقلال 1 --- فولاد خوزستان 0               1388/05/30        گل: غلامرضا عنایتی

بازی برگشت: فولاد خوزستان 1  --- استقلال 1         1388/09/26        گل: مهدی سیدصالحی

 

فصل 88_87

بازی رفت: استقلال 0 --- فولاد خوزستان 1               1387/09/01

بازی برگشت: فولاد خوزستان 0 ---  استقلال 0       1388/01/23

 

فصل 86_85

بازی رفت: فولاد خوزستان 0 --- استقلال 0             1385/08/07

بازی برگشت: استقلال 3 --- فولاد خوزستان 2        1385/11/27      گل: فرزاد مجیدی -- میثم بائو -- سیاوش اکبرپور

 

فصل 85_84

بازی رفت: فولاد خوزستان 0 --- استقلال 0                1384/09/04

بازی برگشت: استقلال 4 --- فولاد خوزستان 1         1385/01/17      گل: غلامرضا عنایتی (3) حسین کاظمی

 

فصل 84_83

بازی رفت: استقلال 1 --- فولاد خوزستان 2                1383/09/01      گل: غلامرضا عنایتی

بازی برگشت: فولاد خوزستان 1 ---  استقلال 0         1384/01/21

 

فصل 83_82

بازی رفت: استقلال 3 --- فولاد خوزستان 1               1382/07/15      گل: راجر فابریتسیو  -- فرزاد مجیدی -- غلامرضا عنایتی

بازی برگشت: فولاد خوزستان 1 ---  استقلال 1         1382/11/02       گل: یداله اکبری

 

فصل 82_81

بازی رفت: استقلال 0 --- فولاد خوزستان 0               1381/09/17

بازی برگشت: فولاد خوزستان 1 ---  استقلال 2          1382/01/25      گل: فرزاد مجیدی -- علیرضا نیکبخت واحدی

 

فصل 81_80

بازی رفت: فولاد خوزستان 1 ---  استقلال 2             1380/11/02      گل: محمد نوازی (پنالتی) -- علیرضا اکبرپور

بازی برگشت: استقلال 0 --- فولاد خوزستان 0          1381/02/15

 

 

 

 استقلال با تیم  فولاد خوزستان 29  بازی در لیگ برتر انجام داده است

 

 که حاصل این بازیها برابر است با:

 

13 برد............... 8  تساوی  ............... 8 باخت

 

39 گلزده ............... 27  گل خورده

 

 کسب  47  امتیاز از  87  امتیاز ممکن

 

 

بهترین گلزنان استقلال در برابر تیم فولاد خوزستان :

 

7 گل

 

غلامرضا عنایتی

 

 

4 گل

 

آرش برهانی

 

 

3 گل

 

جابر انصاری -- جواد نکونام  -- فرزاد مجیدی -- میلاد میداوودی

 

 

2 گل

 

فرهاد مجیدی

 

 

 

عملکرد استقلال در برابر فولاد خوزستان (میزبان)

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

14

7

2

5

22

14

8

23

55

 

عملکرد استقلال در برابر فولاد خوزستان (میهمان)

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

15

6

6

3

17

13

4

24

53

 

عملکرد کلی استقلال در برابر فولاد خوزستان

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

29

13

8

8

39

27

12

47

54

 

 

میزبان :

 

بازی برگشت: استقلال 0 --- فولاد خوزستان 0          1381/02/15

 

بازی رفت: استقلال 0 --- فولاد خوزستان 0               1381/09/17

 

بازی رفت: استقلال 3 --- فولاد خوزستان 1               1382/07/14      گل: غلامرضا عنایتی  -- فرزاد مجیدی -- راجر فابریتسیو

 

بازی رفت: استقلال 1 --- فولاد خوزستان 2               1383/09/01      گل: غلامرضا عنایتی

 

بازی برگشت: استقلال 4 --- فولاد خوزستان 1         1385/01/17      گل: غلامرضا عنایتی(3) -- حسین کاظمی

 

بازی برگشت: استقلال 3 --- فولاد خوزستان 2          1385/11/27      گل: فرزاد مجیدی -- میثم بائو -- سیاوش اکبرپور

 

بازی رفت: استقلال 0 --- فولاد خوزستان 1                 1387/09/01

 

بازی رفت: استقلال 1 --- فولاد خوزستان 0                 1388/05/30       گل: غلامرضا عنایتی

 

بازی رفت: استقلال 1 --- فولاد خوزستان 2                 1389/05/09       گل: میلاد میداوودی

 

بازی برگشت: استقلال 2 --- فولاد خوزستان 1          1390/11/05        گل: آرش برهانی (2)

 

بازی رفت: استقلال 2 --- فولاد خوزستان 3                 1391/09/08       گل: نکونام (پنالتی) – آرش برهانی

 

بازی رفت: استقلال 2 --- فولاد خوزستان 0                 1392/08/03       گل: نکونام (پنالتی) – آندرانیک تیموریان

 

بازی رفت: استقلال 0 --- فولاد خوزستان 1                 1393/06/28

 

بازی برگشت: استقلال 3  --- فولاد خوزستان 0            1395/02/03      گل:  امید ابراهیمی – بهنام برزای -- جابر انصاری

 

 

 

 

میهمان :

 

بازی رفت: فولاد خوزستان 1 ---  استقلال 2              1380/11/02      گل: محمد نوازی(پنالتی) -- علیرضا اکبرپور

 

بازی برگشت: فولاد خوزستان 1 ---  استقلال 2          1382/01/25      گل: فرزاد مجیدی -- علیرضا نیکبخت واحدی

 

بازی برگشت: فولاد خوزستان 1 ---  استقلال 1          1382/11/02      گل: یداله اکبری

 

بازی برگشت: فولاد خوزستان 1 ---  استقلال 0         1384/01/21

 

بازی رفت: فولاد خوزستان 0 --- استقلال 0                 1384/09/04

 

بازی رفت: فولاد خوزستان 0 --- استقلال 0               1385/08/07

 

بازی برگشت: فولاد خوزستان 0 ---  استقلال 0        1388/01/23

 

بازی برگشت: فولاد خوزستان 1  --- استقلال 1          1388/09/26      گل: مهدی سیدصالحی

 

بازی برگشت: فولاد خوزستان 4  --- استقلال 1         1389/09/28      گل: فرزاد آشوبی(پنالتی)

 

بازی رفت: فولاد خوزستان 1 --- استقلال 4             1390/06/03      گل: فرهاد مجیدی(2) – اسماعیل شریفات – میلاد میداوودی

 

بازی برگشت: فولاد خوزستان 0  --- استقلال 1         1392/02/15      گل: جواد نکونام (پنالتی)

 

بازی برگشت: فولاد خوزستان 0  --- استقلال 1        1393/01/17       گل: آرش برهانی

 

بازی برگشت: فولاد خوزستان 2  --- استقلال 1        1394/01/14       گل: غلامرضا عنایتی

 

بازی رفت: فولاد خوزستان 0 --- استقلال 2                  1394/08/29        گل : جابر انصاری – پروپجیچ

 

بازی رفت: فولاد خوزستان 1 --- استقلال 1                  1395/08/06        گل : جابر انصاری