نتایج بازیهای استقلال با تیم فولاد خوزستان در ادوار گذشته لیگ برتر

 

فصل 98_97

بازی رفت: استقلال 0 --- فولاد خوزستان 0                  1397/5/31

بازی برگشت: فولاد خوزستان 1   --- استقلال 3           1397/12/9        گل: گادوین منشا -- آیاندا پاتوسی -- اسماعیل گنسالوس

 

فصل 97_96

بازی رفت: استقلال 0 --- فولاد خوزستان 0                  1396/7/21

بازی برگشت: فولاد خوزستان 1   --- استقلال 4           1396/12/5        گل: مامه تیام (2) – روزبه چشمی – داریوش شجاعیان

 

فصل 96_95

بازی رفت: فولاد خوزستان 1 --- استقلال 1                 1395/8/6           گل : جابر انصاری

بازی برگشت: استقلال 1  --- فولاد خوزستان 0            1395/1/12        گل: محسن کریمی

 

فصل 95_94

بازی رفت: فولاد خوزستان 0 --- استقلال 2                 1394/8/29         گل : جابر انصاری – پروپجیچ

بازی برگشت: استقلال 3  --- فولاد خوزستان 0           1395/2/3           گل:  امید ابراهیمی – بهنام برزای -- جابر انصاری

 

فصل 94_93

بازی رفت: استقلال 0 --- فولاد خوزستان 1                  1393/6/28

بازی برگشت: فولاد خوزستان 2  --- استقلال 1            1394/1/14        گل: غلامرضا عنایتی

 

فصل 93_92

بازی رفت: استقلال 2 --- فولاد خوزستان 0                  1392/8/3          گل: جواد نکونام (پنالتی) -- آندرانیک تیموریان

بازی برگشت: فولاد خوزستان 0  --- استقلال 1            1393/1/17        گل: آرش برهانی

 

فصل 92_91

بازی رفت: استقلال 2 --- فولاد خوزستان 3                  1391/9/8          گل: جواد نکونام (پنالتی) – آرش برهانی

بازی برگشت: فولاد خوزستان 0  --- استقلال 1            1392/2/15        گل: جواد نکونام (پنالتی)

 

فصل 91_90

بازی رفت: فولاد خوزستان 1 --- استقلال 4                 1390/6/3           گل: فرهاد مجیدی (2) – اسماعیل شریفات – میلاد میداوودی

بازی برگشت: استقلال 2 --- فولاد خوزستان 1             1390/11/5        گل: آرش برهانی (2)

 

فصل 90_89

بازی رفت: استقلال 1 --- فولاد خوزستان 2                  1389/5/9          گل: میلاد میداوودی

بازی برگشت: فولاد خوزستان 4  --- استقلال 1            1389/9/28        گل: فرزاد آشوبی (پنالتی)

 

فصل 89_88

بازی رفت: استقلال 1 --- فولاد خوزستان 0                  1388/5/30        گل: غلامرضا عنایتی

بازی برگشت: فولاد خوزستان 1  --- استقلال 1            1388/9/26        گل: مهدی سیدصالحی

 

فصل 88_87

بازی رفت: استقلال 0 --- فولاد خوزستان 1                  1387/9/1

بازی برگشت: فولاد خوزستان 0 ---  استقلال 0            1388/1/23

 

فصل 86_85

بازی رفت: فولاد خوزستان 0 --- استقلال 0                  1385/8/7

بازی برگشت: استقلال 3 --- فولاد خوزستان 2             1385/11/27      گل: فرزاد مجیدی -- میثم بائو -- سیاوش اکبرپور

 

فصل 85_84

بازی رفت: فولاد خوزستان 0 --- استقلال 0                  1384/9/4

بازی برگشت: استقلال 4 --- فولاد خوزستان 1             1385/1/17        گل: غلامرضا عنایتی (3) حسین کاظمی

 

فصل 84_83

بازی رفت: استقلال 1 --- فولاد خوزستان 2                  1383/9/1          گل: غلامرضا عنایتی

بازی برگشت: فولاد خوزستان 1 ---  استقلال 0            1384/1/21

 

فصل 83_82

بازی رفت: استقلال 3 --- فولاد خوزستان 1                  1382/7/15        گل: راجر فابریتسیو  -- فرزاد مجیدی -- غلامرضا عنایتی

بازی برگشت: فولاد خوزستان 1 ---  استقلال 1             1382/11/2       گل: یداله اکبری

 

فصل 82_81

بازی رفت: استقلال 0 --- فولاد خوزستان 0                  1381/9/17

بازی برگشت: فولاد خوزستان 1 ---  استقلال 2             1382/1/25       گل: فرزاد مجیدی -- علیرضا نیکبخت واحدی

 

فصل 81_80

بازی رفت: فولاد خوزستان 1 ---  استقلال 2                 1380/11/2        گل: محمد نوازی (پنالتی) -- علیرضا اکبرپور

بازی برگشت: استقلال 0 --- فولاد خوزستان 0             1381/2/15

 

 

 

 استقلال با تیم  فولاد خوزستان 34  بازی در لیگ برتر انجام داده است

 

 که حاصل این بازیها برابر است با:

 

16 برد............... 10  تساوی  ............... 8 باخت

 

47 گلزده ............... 29  گل خورده

 

 کسب  58  امتیاز از  102  امتیاز ممکن

 

 

بهترین گلزنان استقلال در برابر تیم فولاد خوزستان :

 

7 گل

 

غلامرضا عنایتی

 

 

4 گل

 

آرش برهانی

 

 

3 گل

 

جابر انصاری -- جواد نکونام  -- فرزاد مجیدی -- میلاد میداوودی

 

 

2 گل

 

مامه تیام -- فرهاد مجیدی

 

 

 

عملکرد استقلال در برابر فولاد خوزستان (میزبان)

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

17

8

4

5

23

14

9

28

55

 

عملکرد استقلال در برابر فولاد خوزستان (میهمان)

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

17

8

6

3

24

15

9

30

59

 

عملکرد کلی استقلال در برابر فولاد خوزستان

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

34

16

10

8

47

29

18

58

57

 

 

میزبان :

 

بازی برگشت: استقلال 0 --- فولاد خوزستان 0             1381/2/15

 

بازی رفت: استقلال 0 --- فولاد خوزستان 0                  1381/9/17

 

بازی رفت: استقلال 3 --- فولاد خوزستان 1                  1382/7/14        گل: غلامرضا عنایتی  -- فرزاد مجیدی -- راجر فابریتسیو

 

بازی رفت: استقلال 1 --- فولاد خوزستان 2                  1383/9/1          گل: غلامرضا عنایتی

 

بازی برگشت: استقلال 4 --- فولاد خوزستان 1             1385/1/17        گل: غلامرضا عنایتی(3) -- حسین کاظمی

 

بازی برگشت: استقلال 3 --- فولاد خوزستان 2             1385/11/27      گل: فرزاد مجیدی -- میثم بائو -- سیاوش اکبرپور

 

بازی رفت: استقلال 0 --- فولاد خوزستان 1                  1387/9/1

 

بازی رفت: استقلال 1 --- فولاد خوزستان 0                  1388/5/30        گل: غلامرضا عنایتی

 

بازی رفت: استقلال 1 --- فولاد خوزستان 2                  1389/5/9          گل: میلاد میداوودی

 

بازی برگشت: استقلال 2 --- فولاد خوزستان 1             1390/11/5        گل: آرش برهانی (2)

 

بازی رفت: استقلال 2 --- فولاد خوزستان 3                  1391/9/8          گل: نکونام (پنالتی) – آرش برهانی

 

بازی رفت: استقلال 2 --- فولاد خوزستان 0                  1392/8/3          گل: نکونام (پنالتی) – آندرانیک تیموریان

 

بازی رفت: استقلال 0 --- فولاد خوزستان 1                  1393/6/28

 

بازی برگشت: استقلال 3  --- فولاد خوزستان 0            1395/2/3          گل:  امید ابراهیمی – بهنام برزای -- جابر انصاری

 

بازی برگشت: استقلال 1  --- فولاد خوزستان 0             1395/1/12       گل: محسن کریمی

 

بازی رفت: استقلال 0 --- فولاد خوزستان 0                  1396/7/21

 

بازی رفت: استقلال 0 --- فولاد خوزستان 0                  1397/5/31

 

 

 

 

میهمان :

 

بازی رفت: فولاد خوزستان 1 ---  استقلال 2                 1380/11/2        گل: محمد نوازی(پنالتی) -- علیرضا اکبرپور

 

بازی برگشت: فولاد خوزستان 1 ---  استقلال 2             1382/1/25       گل: فرزاد مجیدی -- علیرضا نیکبخت واحدی

 

بازی برگشت: فولاد خوزستان 1 ---  استقلال 1             1382/11/2       گل: یداله اکبری

 

بازی برگشت: فولاد خوزستان 1 ---  استقلال 0             1384/1/21

 

بازی رفت: فولاد خوزستان 0 --- استقلال 0                  1384/9/4

 

بازی رفت: فولاد خوزستان 0 --- استقلال 0                  1385/8/7

 

بازی برگشت: فولاد خوزستان 0 ---  استقلال 0            1388/1/23

 

بازی برگشت: فولاد خوزستان 1  --- استقلال 1            1388/9/26        گل: مهدی سیدصالحی

 

بازی برگشت: فولاد خوزستان 4  --- استقلال 1            1389/9/28        گل: فرزاد آشوبی(پنالتی)

 

بازی رفت: فولاد خوزستان 1 --- استقلال 4                  1390/6/3          گل: فرهاد مجیدی(2) – اسماعیل شریفات – میلاد میداوودی

 

بازی برگشت: فولاد خوزستان 0  --- استقلال 1             1392/2/15       گل: جواد نکونام (پنالتی)

 

بازی برگشت: فولاد خوزستان 0  --- استقلال 1             1393/1/17       گل: آرش برهانی

 

بازی برگشت: فولاد خوزستان 2  --- استقلال 1             1394/1/14       گل: غلامرضا عنایتی

 

بازی رفت: فولاد خوزستان 0 --- استقلال 2                  1394/8/29        گل : جابر انصاری – پروپجیچ

 

بازی رفت: فولاد خوزستان 1 --- استقلال 1                  1395/8/6          گل : جابر انصاری

 

بازی برگشت: فولاد خوزستان 1   --- استقلال 4           1396/12/5        گل: مامه تیام (2) – روزبه چشمی – داریوش شجاعیان

 

بازی برگشت: فولاد خوزستان 1   --- استقلال 3           1397/12/9        گل: گادوین منشا -- آیاندا پاتوسی -- اسماعیل گنسالوس