نتایج بازیهای تیم استقلال تهران با تیم گهر دورود لرستان در ادوار گذشته لیگ برتر

 

فصل 92_91

بازی رفت: گهر دورود 0 --- استقلال 2                    1391/8/8       گل: آرش برهانی -- جی لوید ساموئل

بازی برگشت: استقلال 2 --- گهر دورود 0               1392/1/23       گل: جواد نکونام – ویسنته آرزه

 

 

 

 

استقلال با تیم گهر دورود لرستان   2  بازی در لیگ برتر انجام داده است

 

که حاصل این بازیها برابر است با:

 

2 برد............... 0 تساوی ............... 0 باخت

 

4 گلزده............... 0 گل خورده

 

و کسب 6 امتیاز از 6 امتیاز ممکن

 

 

بهترین گلزنان استقلال در برابر تیم گهر دورود لرستان :

 

1 گل

 

جواد نکونام – ویسنته آرزه -- آرش برهانی – جی لوید ساموئل

 

 

 

عملکرد استقلال در برابر گهر دورود لرستان (میزبان)

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

1

1

0

0

2

0

2

3

100

 

عملکرد استقلال در برابر گهر درود (میهمان)

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

1

1

0

0

2

0

2

3

100

 

عملکرد کلی استقلال در برابر گهر درود

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

2

2

0

0

4

0

4

6

100

 

 

میزبان :

 

بازی برگشت: استقلال 2 --- گهر دورود 0               1392/1/23       گل: جواد نکونام – ویسنته آرزه

 

 

میهمان :

 

بازی رفت: گهر دورود 0 --- استقلال 2                          1391/8/8       گل: آرش برهانی -- جی لوید ساموئل