نتایج بازیهای تیم استقلال تهران با تیم شهید قندی یزد در ادوار گذشته لیگ برتر

 

فصل 85_84

بازی رفت: استقلال 1 --- شهید قندی یزد 0               1384/8/29        گل: سیاوش اکبرپور

بازی برگشت: شهید قندی یزد 0 --- استقلال 1          1385/1/11         گل: حسین کاظمی

 

 

استقلال با تیم شهید قندی یزد   2  بازی در لیگ برتر انجام داده است

 

که حاصل این بازیها برابر است با:

 

2 برد............... 0 تساوی ............... 0 باخت

 

2 گلزده ............... 0 گل خورده

 

کسب 6 امتیاز از 6 امتیاز ممکن

 

 

بهترین گلزن استقلال در برابر تیم شهید قندی یزد :

 

 

1 گل

 

سیاوش اکبرپور -- حسین کاظمی

 

 

عملکرد استقلال در برابر شهید قندی یزد (میزبان)

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

1

1

0

0

1

0

1

3

100

 

عملکرد استقلال در برابر شهید قندی یزد (میهمان)

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

1

1

0

0

1

0

1

3

100

 

عملکرد کلی استقلال در برابر شهید قندی یزد

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

2

2

0

0

2

0

2

6

100

 

 

میزبان :

 

بازی رفت: استقلال 1 --- شهید قندی یزد 0               1384/8/29        گل: سیاوش اکبرپور

 

 

میهمان :

 

بازی برگشت: شهید قندی یزد 0 --- استقلال 1          1385/1/11         گل: حسین کاظمی