نتایج بازیهای تیم استقلال تهران با تیم گسترش فولاد تبریز در ادوار گذشته لیگ برتر

 

فصل 96_95

بازی رفت: استقلال 2 --- گسترش فولاد تبریز 2                     1395/09/05        گل: محسن حسینی (بازیکن گسترش) – محسن کریمی

بازی برگشت: گسترش فولاد 1 --- استقلال 1                        1396/01/17            گل: امید ابراهیمی

 

فصل 95_94

بازی رفت: گسترش فولاد تبریز 0 --- استقلال 2                     1394/06/24         گل: سجاد شهباززاده -- محسن کریمی

بازی برگشت: استقلال 2 --- گسترش فولاد تبریز 1                 1394/11/30            گل: سجاد شهباززاده -- محسن کریمی

 

فصل 94_93

بازی رفت: استقلال 3 --- گسترش فولاد تبریز 0                    1393/06/07          گل: آرش برهانی – امید ابراهیمی(پنالتی( -- محمد قاضی

بازی برگشت: گسترش فولاد 0 --- استقلال 0                       1393/12/01

 

فصل 93_92

بازی رفت: گسترش فولاد تبریز 1 --- استقلال 2                   1392/05/03           گل: آرش برهانی -- فرهاد مجیدی

بازی برگشت: استقلال 0 --- گسترش فولاد تبریز 0               1392/09/08

 

استقلال با تیم گسترش فولاد تبریز  8  بازی در لیگ برتر انجام داده است

 

که حاصل این بازیها برابر است با:

 

4 برد............... 4 تساوی ............... 0 باخت

 

12 گلزده ............... 5 گل خورده

 

کسب 16 امتیاز از 24 امتیاز ممکن

 

 

بهترین گلزن استقلال در برابر تیم گسترش فولاد تبریز :

 

 

3 گل

 

محسن کریمی

 

2 گل

 

امید ابراهیمی -- سجاد شهباززاده  -- آرش برهانی

 

1 گل

 

محمد قاضی -- فرهاد مجیدی

 

 

عملکرد استقلال در برابر گسترش فولاد (میزبان)

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

4

2

2

0

7

3

4

8

67

 

عملکرد استقلال در برابر گسترش فولاد (میهمان)

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

4

2

2

0

5

2

3

8

67

 

عملکرد کلی استقلال در برابر گسترش فولاد

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

8

4

4

0

12

5

7

16

67

 

 

میزبان :

 

بازی برگشت: استقلال 0 --- گسترش فولاد تبریز 0               1392/09/08

 

بازی رفت: استقلال 3 --- گسترش فولاد تبریز 0                   1393/06/07        گل: آرش برهانی – امید ابراهیمی (پنالتی( -- محمد قاضی

 

بازی برگشت: استقلال 2 --- گسترش فولاد تبریز 0              1394/11/30            گل: سجاد شهباززاده -- محسن کریمی

 

بازی رفت: استقلال 2 --- گسترش فولاد تبریز 2                  1395/09/05        گل: محسن حسینی (بازیکن گسترش) – محسن کریمی

 

  

میهمان :

 

بازی رفت: گسترش فولاد تبریز 1 --- استقلال 2                   1392/05/03        گل: آرش برهانی – فرهاد مجیدی

              

بازی برگشت: گسترش فولاد 0 --- استقلال 0                     1393/12/01

 

بازی رفت: گسترش فولاد تبریز 0 --- استقلال 2                 1394/06/24        گل: سجاد شهباززاده -- محسن کریمی

 

بازی برگشت: گسترش فولاد 1 --- استقلال 1                    1396/01/17           گل: امید ابراهیمی