نتایج بازیهای تیم استقلال تهران با تیم گسترش فولاد تبریز در ادوار گذشته لیگ برتر

 

فصل 97_96

بازی رفت: استقلال 2 --- گسترش فولاد تبریز 0                       1396/9/4        گل: فرشید اسماعیلی (2)

بازی برگشت: گسترش فولاد تبریز 1 --- استقلال 1                   1397/1/22             گل: علی قربانی

 

فصل 96_95

بازی رفت: استقلال 2 --- گسترش فولاد تبریز 2                     1395/9/5        گل: محسن حسینی (بازیکن گسترش) – محسن کریمی

بازی برگشت: گسترش فولاد تبریز 1 --- استقلال 1                1396/1/17            گل: امید ابراهیمی

 

فصل 95_94

بازی رفت: گسترش فولاد تبریز 0 --- استقلال 2                     1394/6/24         گل: سجاد شهباززاده -- محسن کریمی

بازی برگشت: استقلال 2 --- گسترش فولاد تبریز 1                 1394/11/30            گل: سجاد شهباززاده -- محسن کریمی

 

فصل 94_93

بازی رفت: استقلال 3 --- گسترش فولاد تبریز 0                    1393/6/7          گل: آرش برهانی – امید ابراهیمی(پنالتی( -- محمد قاضی

بازی برگشت: گسترش فولاد تبریز 0 --- استقلال 0                1393/12/1

 

فصل 93_92

بازی رفت: گسترش فولاد تبریز 1 --- استقلال 2                   1392/5/3           گل: آرش برهانی -- فرهاد مجیدی

بازی برگشت: استقلال 0 --- گسترش فولاد تبریز 0               1392/9/8

 

استقلال با تیم گسترش فولاد تبریز  10  بازی در لیگ برتر انجام داده است

 

که حاصل این بازیها برابر است با:

 

5 برد ............... 5 تساوی ............... 0 باخت

 

15 گلزده ............... 6 گل خورده

 

کسب 20 امتیاز از 30 امتیاز ممکن

 

 

بهترین گلزن استقلال در برابر تیم گسترش فولاد تبریز :

 

 

3 گل

 

محسن کریمی

 

2 گل

 

فرشید اسماعیلی -- امید ابراهیمی -- سجاد شهباززاده  -- آرش برهانی

 

1 گل

 

علی قربانی -- محمد قاضی -- فرهاد مجیدی

 

 

عملکرد استقلال در برابر گسترش فولاد (میزبان)

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

5

3

2

0

9

3

6

11

73

 

عملکرد استقلال در برابر گسترش فولاد (میهمان)

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

5

2

3

0

6

3

3

9

60

 

عملکرد کلی استقلال در برابر گسترش فولاد

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

10

5

5

0

15

6

9

20

67

 

 

میزبان :

 

بازی برگشت: استقلال 0 --- گسترش فولاد تبریز 0               1392/9/8

 

بازی رفت: استقلال 3 --- گسترش فولاد تبریز 0                   1393/6/7        گل: آرش برهانی – امید ابراهیمی (پنالتی( -- محمد قاضی

 

بازی برگشت: استقلال 2 --- گسترش فولاد تبریز 0              1394/11/30            گل: سجاد شهباززاده -- محسن کریمی

 

بازی رفت: استقلال 2 --- گسترش فولاد تبریز 2                  1395/9/5        گل: محسن حسینی (بازیکن گسترش) – محسن کریمی

 

بازی رفت: استقلال 2 --- گسترش فولاد تبریز 0                  1396/9/4        گل: فرشید اسماعیلی (2)

 

 

میهمان :

 

بازی رفت: گسترش فولاد تبریز 1 --- استقلال 2                   1392/5/3        گل: آرش برهانی – فرهاد مجیدی

 

بازی برگشت: گسترش فولاد تبریز 0 --- استقلال 0              1393/12/1

 

بازی رفت: گسترش فولاد تبریز 0 --- استقلال 2                  1394/6/24        گل: سجاد شهباززاده -- محسن کریمی

 

بازی برگشت: گسترش فولاد تبریز 1 --- استقلال 1              1396/1/17          گل: امید ابراهیمی

 

بازی برگشت: گسترش فولاد تبریز 1 --- استقلال 1              1397/1/22             گل: علی قربانی