نتایج بازیهای تیم استقلال تهران با تیم ماشین‌سازی تبریز در ادوار گذشته لیگ برتر

 

فصل 96_95

بازی رفت: ماشین‌سازی تبریز 0 --- استقلال 0                      1397/8/14

بازی برگشت: استقلال 00 --- ماشین‌سازی تبریز 00              1397/0/00

فصل 96_95

بازی رفت: استقلال 1 --- ماشین سازی تبریز 1                      1395/6/21           گل: کاوه رضایی

بازی برگشت: ماشین‌سازی تبریز 0 --- استقلال 3                1395/11/13           گل: علی قربانی – مجتبی حقدوست – امید نورافکن

 

 

استقلال با تیم ماشین سازی تبریز   3  بازی در لیگ برتر انجام داده است

 

که حاصل این بازیها برابر است با:

 

1 برد ............... 2 تساوی ............... 0 باخت

 

4 گلزده ............... 1 گل خورده

 

کسب 5 امتیاز از 9 امتیاز ممکن

 

 

بهترین گلزن استقلال در برابر تیم ماشین‌سازی تبریز :

 

 

1 گل

 

علی قربانی – مجتبی حقدوست – امید نورافکن -- کاوه رضایی

 

 

عملکرد استقلال در برابر ماشین سازی تبریز (میزبان)

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

1

0

1

0

1

1

0

1

33

 

عملکرد استقلال در برابر ماشین سازی تبریز (میهمان)

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

2

1

1

0

3

0

3

4

67

 

عملکرد کلی استقلال در برابر ماشین سازی تبریز

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

3

1

2

0

4

1

3

5

55

 

 

میزبان :

 

بازی رفت: استقلال 1 --- ماشین‌سازی تبریز                1395/6/21        گل: کاوه رضایی

 

 

 

میهمان :

 

بازی برگشت: ماشین‌سازی تبریز 0 --- استقلال 3          1395/11/13         گل: علی قربانی – مجتبی حقدوست – امید نورافکن

 

بازی رفت: ماشین‌سازی تبریز 0 --- استقلال 0              1395/8/14