نتایج بازیهای تیم استقلال تهران با تیم ماشین سازی در ادوار گذشته لیگ برتر

 

فصل 96_95

بازی رفت: استقلال 1 ---  ماشین سازی تبریز 1              1395/06/21        گل: کاوه رضایی

بازی برگشت: ماشین سازی تبریز 0 --- استقلال 3          1395/11/13         گل: علی قربانی – مجتبی حقدوست – امید نورافکن

 

 

استقلال با تیم ماشین سازی تبریز   2  بازی در لیگ برتر انجام داده است

 

که حاصل این بازیها برابر است با:

 

1 برد............... 1 تساوی ............... 0 باخت

 

4 گلزده ............... 1 گل خورده

 

کسب 3 امتیاز از 6 امتیاز ممکن

 

 

بهترین گلزن استقلال در برابر تیم شهید قندی یزد :

 

 

1 گل

 

علی قربانی – مجتبی حقدوست – امید نورافکن -- کاوه رضایی

 

 

عملکرد استقلال در برابر ماشین سازی تبریز (میزبان)

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

1

0

1

0

1

1

0

1

33

 

عملکرد استقلال در برابر ماشین سازی تبریز (میهمان)

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

1

1

0

0

3

0

3

3

100

 

عملکرد کلی استقلال در برابر ماشین سازی تبریز

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

2

1

1

0

4

1

3

4

67

 

 

میزبان :

 

بازی رفت: استقلال 1 ---  ماشین سازی تبریز                1395/06/21        گل: کاوه رضایی

 

 

 

میهمان :

 

بازی برگشت: ماشین سازی تبریز 0 --- استقلال 3          1395/11/13         گل: علی قربانی – مجتبی حقدوست – امید نورافکن