نتایج بازیهای تیم استقلال تهران با تیم مس کرمان در ادوار گذشته لیگ برتر

 

فصل 93_92

بازی رفت: استقلال 1 --- مس کرمان 1                   1392/08/07       گل: سیاوش اکبرپور

بازی برگشت: مس کرمان 1 --- استقلال 1              1392/11/11        گل: محمد قاضی

 

فصل 92_91

بازی رفت: مس کرمان 0  --- استقلال 0                   1391/05/16

بازی برگشت: استقلال 2 --- مس کرمان 1               1391/10/25       گل: آرش برهانی (2) 

 

فصل 91_90

بازی رفت: مس کرمان 1  --- استقلال 2                   1390/05/21       گل: فرهاد مجیدی – اسماعیل شریفات

بازی برگشت: استقلال 0   --- مس کرمان 1             1390/10/25

 

فصل 90_89

بازی رفت: مس کرمان 1  --- استقلال 1                   1389/06/19       گل: پژمان منتظری

بازی برگشت: استقلال 0   --- مس کرمان 0             1389/12/14

 

فصل 89_88

بازی رفت: مس کرمان 1 --- استقلال 2                   1388/07/15       گل: آرش برهانی -- فابیو جانواریو

بازی برگشت: استقلال 2 --- مس کرمان 0              1388/11/28        گل: حنیف عمران زاده -- فرهاد مجیدی

 

فصل 88_87

بازی رفت: مس کرمان 1 --- استقلال 0                   1387/06/03

بازی برگشت: استقلال 2 --- مس کرمان 1              1385/11/13       گل: آرش برهانی -- حسین کاظمی

 

فصل 87_86

بازی رفت: استقلال 1 --- مس کرمان 1                   1386/06/09       گل: حمید شفیعی

بازی برگشت: مس کرمان 1 --- استقلال 0             1386/11/21

 

فصل 86_85

بازی رفت: مس کرمان 0 ---  استقلال 1                   1385/06/24      گل: علی انصاریان(پنالتی)

بازی برگشت: استقلال 0 --- مس کرمان 0               1385/11/13

 

 

 

 استقلال با تیم  مس کرمان   16  بازی در لیگ برتر انجام داده است

 

که حاصل این بازیها برابر است با:

 

6 برد............... 7 مساوی ............... 3 باخت

 

15 گلزده ............... 11 گل خورده

 

 کسب 25 امتیاز از 48 امتیاز ممکن

 

 

 

بهترین گلزن استقلال در برابر تیم مس کرمان :

 

 

4 گل

 

آرش برهانی

 

 

2 گل

 

فرهاد مجیدی

 

 

عملکرد استقلال در برابر مس کرمان (میزبان)

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

8

3

4

1

8

5

3

13

54

 

 

عملکرد استقلال در برابر مس کرمان (میهمان)

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

8

3

3

2

7

6

1

12

50

 

 

عملکرد کلی استقلال در برابر مس کرمان

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

16

6

7

3

15

11

4

25

52

 

 

میزبان :

 

بازی برگشت: استقلال 0 --- مس کرمان 0           1385/11/13

 

بازی رفت: استقلال 1 --- مس کرمان 1               1386/06/09       گل: حمید شفیعی

 

بازی برگشت: استقلال 2 --- مس کرمان 1          1385/11/13       گل: آرش برهانی – حسین کاظمی

 

بازی برگشت: استقلال 2 --- مس کرمان 0          1388/11/28       گل: حنیف عمران زاده -- فرهاد مجیدی

 

بازی برگشت: استقلال 0   --- مس کرمان 0        1389/12/14

 

بازی برگشت: استقلال 0   --- مس کرمان 1        1390/10/25

 

بازی برگشت: استقلال 2   --- مس کرمان 1        1391/10/25

 

بازی رفت: استقلال 1 --- مس کرمان 1              1392/08/07       گل: سیاوش اکبرپور

 

 

میهمان :

 

بازی رفت: مس کرمان 0 ---  استقلال 1             1385/06/24       گل: علی انصاریان(پنالتی(

 

بازی برگشت: مس کرمان 1 --- استقلال 0         1386/11/21

 

بازی رفت: مس کرمان 1 --- استقلال  0             1387/06/03

 

بازی رفت: مس کرمان 1 --- استقلال  2             1388/07/15       گل: آرش برهانی فابیو جانواریو

 

بازی رفت: مس کرمان 1  --- استقلال 1             1389/06/19       گل: پژمان منتظری

 

بازی رفت: مس کرمان 1  --- استقلال 2             1390/05/21       گل: فرهاد مجیدی – اسماعیل شریفات

 

بازی رفت: مس کرمان 0  --- استقلال 0             1391/05/16

 

بازی برگشت: مس کرمان 1 --- استقلال 1          1392/11/11       گل: محمد قاضی