نتایج بازیهای تیم استقلال تهران با تیم مس کرمان در ادوار گذشته لیگ برتر

 

فصل 93_92

بازی رفت: استقلال 1 --- مس کرمان 1                   1392/8/7            گل: سیاوش اکبرپور

بازی برگشت: مس کرمان 1 --- استقلال 1              1392/11/11        گل: محمد قاضی

 

فصل 92_91

بازی رفت: مس کرمان 0 --- استقلال 0                   1391/5/16

بازی برگشت: استقلال 2 --- مس کرمان 1              1391/10/25        گل: آرش برهانی (2) 

 

فصل 91_90

بازی رفت: مس کرمان 1 --- استقلال 2                   1390/5/21          گل: فرهاد مجیدی – اسماعیل شریفات

بازی برگشت: استقلال 0 --- مس کرمان 1              1390/10/25

 

فصل 90_89

بازی رفت: مس کرمان 1 --- استقلال 1                   1389/6/19          گل: پژمان منتظری

بازی برگشت: استقلال 0 --- مس کرمان 0              1389/12/14

 

فصل 89_88

بازی رفت: مس کرمان 1 --- استقلال 2                   1388/7/15          گل: آرش برهانی -- فابیو جانواریو

بازی برگشت: استقلال 2 --- مس کرمان 0              1388/11/28        گل: حنیف عمران زاده -- فرهاد مجیدی

 

فصل 88_87

بازی رفت: مس کرمان 1 --- استقلال 0                   1387/6/3

بازی برگشت: استقلال 2 --- مس کرمان 1              1385/11/13        گل: آرش برهانی -- حسین کاظمی

 

فصل 87_86

بازی رفت: استقلال 1 --- مس کرمان 1                   1386/6/9            گل: حمید شفیعی

بازی برگشت: مس کرمان 1 --- استقلال 0              1386/11/21

 

فصل 86_85

بازی رفت: مس کرمان 0 --- استقلال 1                   1385/6/24          گل: علی انصاریان(پنالتی)

بازی برگشت: استقلال 0 --- مس کرمان 0              1385/11/13

 

 

 

 استقلال با تیم مس کرمان   16  بازی در لیگ برتر انجام داده است

 

که حاصل این بازیها برابر است با:

 

6 برد............... 7 مساوی ............... 3 باخت

 

15 گلزده ............... 11 گل خورده

 

 کسب 25 امتیاز از 48 امتیاز ممکن

 

 

 

بهترین گلزن استقلال در برابر تیم مس کرمان :

 

 

4 گل

 

آرش برهانی

 

 

2 گل

 

فرهاد مجیدی

 

 

عملکرد استقلال در برابر مس کرمان (میزبان)

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

8

3

4

1

8

5

3

13

54

 

 

عملکرد استقلال در برابر مس کرمان (میهمان)

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

8

3

3

2

7

6

1

12

50

 

 

عملکرد کلی استقلال در برابر مس کرمان

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

16

6

7

3

15

11

4

25

52

 

 

میزبان :

 

بازی برگشت: استقلال 0 --- مس کرمان 0              1385/11/13

 

بازی رفت: استقلال 1 --- مس کرمان 1                   1386/6/9            گل: حمید شفیعی

 

بازی برگشت: استقلال 2 --- مس کرمان 1              1385/11/13        گل: آرش برهانی – حسین کاظمی

 

بازی برگشت: استقلال 2 --- مس کرمان 0              1388/11/28        گل: حنیف عمران زاده -- فرهاد مجیدی

 

بازی برگشت: استقلال 0 --- مس کرمان 0              1389/12/14

 

بازی برگشت: استقلال 0 --- مس کرمان 1              1390/10/25

 

بازی برگشت: استقلال 2 --- مس کرمان 1              1391/10/25

 

بازی رفت: استقلال 1 --- مس کرمان 1                   1392/8/7            گل: سیاوش اکبرپور

 

 

میهمان :

 

بازی رفت: مس کرمان 0 --- استقلال 1                   1385/6/24          گل: علی انصاریان(پنالتی(

 

بازی برگشت: مس کرمان 1 --- استقلال 0              1386/11/21

 

بازی رفت: مس کرمان 1 --- استقلال 0                   1387/6/3

 

بازی رفت: مس کرمان 1 --- استقلال 2                   1388/7/15          گل: آرش برهانی فابیو جانواریو

 

بازی رفت: مس کرمان 1 --- استقلال 1                   1389/6/19          گل: پژمان منتظری

 

بازی رفت: مس کرمان 1 --- استقلال 2                   1390/5/21          گل: فرهاد مجیدی – اسماعیل شریفات

 

بازی رفت: مس کرمان 0 --- استقلال 0                   1391/5/16

 

بازی برگشت: مس کرمان 1 --- استقلال 1              1392/11/11        گل: محمد قاضی