نتایج بازیهای تیم استقلال تهران با تیم مس سرچشمه کرمان در ادوار گذشته لیگ برتر

 

فصل 91_90

بازی رفت: استقلال 1 --- مس سرچشمه کرمان 0               1384/8/29           گل: میلاد میداوودی

بازی برگشت: مس سرچشمه کرمان 1 --- استقلال 3             1391/1/20         گل: علی حمودی – گوران یرکوویچ -- فریدون زندی

 

 

استقلال با تیم مس سرچشمه کرمان   2  بازی در لیگ برتر انجام داده است

 

که حاصل این بازیها برابر است با:

 

2 برد............... 0 تساوی ............... 0 باخت

 

4 گلزده ............... 1 گل خورده

 

کسب 6 امتیاز از 6 امتیاز ممکن

 

 

بهترین گلزن استقلال در برابر تیم شهید قندی یزد :

 

 

1 گل

 

میلاد میداوودی -- علی حمودی – گوران یرکوویچ -- فریدون زندی

 

 

عملکرد استقلال در برابر مس سرچشمه کرمان (میزبان)

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

1

1

0

0

1

0

1

3

100

 

عملکرد استقلال در برابر مس سرچشمه کرمان (میهمان)

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

1

1

0

0

3

1

2

3

100

 

عملکرد کلی استقلال در برابر مس سرچشمه کرمان

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

2

2

0

0

4

1

3

6

100

 

 

میزبان :

 

بازی رفت: استقلال 1 --- مس سرچشمه کرمان 0               1384/8/29           گل: میلاد میداوودی

 

 

میهمان :

 

بازی برگشت: مس سرچشمه کرمان 1 --- استقلال 3             1391/1/20         گل: علی حمودی – گوران یرکوویچ – فریدون زندی