نتایج بازیهای استقلال با تیم صنعت نفت آبادان در ادوار گذشته لیگ برتر

 

فصل 96_95

بازی رفت: استقلال 1  --- نفت آبادان 2                     1395/05/15      گل: علی قربانی

بازی برگشت: نفت آبادان 0  --- استقلال 3                 1395/11/03      گل: مجتبی حقدوست -- بهنام برزای -- مجید حسینی

 

فصل 92_91

بازی رفت: نفت آبادان 1  --- استقلال 2             1391/07/05      گل: رودریگو توزی – فابیو جانواریو

بازی برگشت: استقلال 2 --- نفت آبادان 1         1391/12/03       گل: پژمان منتظری – فرهاد مجیدی

 

فصل 91_90

بازی رفت: استقلال 1 --- نفت آبادان 2             1390/09/22       گل: فرهاد مجیدی

بازی برگشت: نفت آبادان 1 --- استقلال 2       1391/02/17        گل: گوران یرکوویچ – میثم مجیدی

 

فصل 90_89

بازی رفت: نفت آبادان 2 --- استقلال 0             1389/08/13     

بازی برگشت: استقلال 6 --- نفت آبادان 2        1390/02/03       گل: مهدی سیدصالحی (2) – مجتبی جباری – هادی شکوری – فرهاد مجیدی – آرش برهانی

 

فصل 87_86

بازی رفت: استقلال 2 --- نفت آبادان 3             1386/09/23       گل: فرهاد مجیدی -- امیدرضا روانخواه

بازی برگشت: نفت آبادان 2 --- استقلال 1        1387/02/28       گل: احمد خذیروای

 

فصل 82_81

بازی رفت: نفت آبادان 1 --- استقلال 0             1381/08/08     

بازی برگشت: استقلال 1 --- نفت آبادان 0        1381/12/02        گل: فرزاد مجیدی

 

 

استقلال با تیم  صنعت نفت آبادان   12  بازی در لیگ برتر انجام داده است

 

که حاصل این بازیها برابر است با:

 

6 برد............... 0 تساوی ............... 6 باخت

 

21 گلزده............... 17 گل خورده

 

کسب  18  امتیاز از  36  امتیاز ممکن

 

 

بهترین گلزن استقلال در برابر تیم نفت آبادان :

 

4 گل

 

فرهاد مجیدی

 

2 گل

 

مهدی سیدصالحی

 

 

 

 

عملکرد استقلال در برابر نفت آبادان (میزبان)

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

6

3

0

3

13

10

3

9

50

 

عملکرد استقلال در برابر نفت آبادان (میهمان)

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

6

3

0

3

8

7

1

9

50

 

عملکرد کلی استقلال در برابر نفت آبادان

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

12

6

0

6

21

17

4

18

50

 

 

میزبان :

 

بازی رفت: استقلال 1 --- نفت آبادان 2                     1390/09/22         گل: فرهاد مجیدی

 

بازی برگشت: استقلال 1 --- نفت آبادان 0                 1381/12/02         گل: فرزاد مجیدی

 

بازی رفت: استقلال 2 --- نفت آبادان 3                    1386/09/23          گل: فرهاد مجیدی -- امیدرضا روانخواه

 

بازی برگشت: استقلال 6 --- نفت آبادان 2               1390/02/03          گل: مهدی سیدصالحی (2) – مجتبی جباری – هادی شکوری – فرهاد مجیدی – آرش برهانی

 

بازی برگشت: استقلال 2 --- نفت آبادان 1              1391/12/03           گل: پژمان منتظری – فرهاد مجیدی

 

بازی رفت: استقلال 1  --- نفت آبادان 2                     1395/05/15      گل: علی قربانی

 

 

میهمان :

 

بازی رفت: نفت آبادان 1 --- استقلال 0                1381/08/08

 

بازی برگشت: نفت آبادان 2 --- استقلال 1           1387/02/28       گل: احمد خذیروای

 

بازی رفت: نفت آبادان 2 --- استقلال 0                1389/08/13

 

بازی برگشت: نفت آبادان 1 --- استقلال 2          1391/02/17        گل: گوران یرکوویچ – میثم حسینی

 

بازی رفت: نفت آبادان 1  --- استقلال 2              1391/07/05        گل: رودریگو توزی – فابیو جانواریو

 

بازی برگشت: نفت آبادان 0  --- استقلال 3                 1395/11/03      گل: مجتبی حقدوست -- بهنام برزای -- مجید حسینی