نتایج بازیهای تیم استقلال تهران با تیم نفت مسجدسلیمان در ادوار گذشته لیگ برتر

 

فصل 98_97

بازی رفت: نفت مسجدسلیمان 1 --- استقلال 2                       139۷/۷/14          گل: اللهیار صیادمنش – مهدی قایدی

بازی برگشت: استقلال 1 --- نفت مسجدسلیمان 0                  1397/12/17        گل: علی کریمی

 

فصل 94_93

بازی رفت: نفت مسجدسلیمان 0 --- استقلال 2                       1393/6/13          گل: محمد قاضی – سجاد شهباززاده

بازی برگشت: استقلال 1 --- نفت مسجدسلیمان 0                  1393/12/15        گل: غلامرضا عنایتی

 

 

استقلال با تیم نفت مسجدسلیمان   4  بازی در لیگ برتر انجام داده است

 

که حاصل این بازیها برابر است با:

 

4 برد............... 0 تساوی ............... 0 باخت

 

6 گلزده ............... 1 گل خورده

 

کسب 12 امتیاز از 12 امتیاز ممکن

 

 

بهترین گلزن استقلال در برابر تیم نفت مسجدسلیمان :

 

 

1 گل

 

علی کریمی -- اللهیار صیادمنش – مهدی قایدی -- غلامرضا عنایتی -- محمد قاضی – سجاد شهباززاده

 

 

عملکرد استقلال در برابر نفت مسجدسلیمان (میزبان)

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

2

2

0

0

2

0

2

6

100

 

عملکرد استقلال در برابر نفت مسجدسلیمان (میهمان)

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

2

2

0

0

4

1

3

6

100

 

عملکرد کلی استقلال در برابر نفت مسجدسلیمان

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

4

4

0

0

6

1

5

12

100

 

 

میزبان :

 

بازی برگشت: استقلال 1 --- نفت مسجدسلیمان 0                  1393/12/15        گل: غلامرضا عنایتی

 

بازی برگشت: استقلال 1 --- نفت مسجدسلیمان 0                   1397/12/17        گل: علی کریمی

 

میهمان :

 

بازی رفت: نفت مسجد سلیمان 0 --- استقلال 2                       1393/6/13        گل: محمد قاضی – سجاد شهباززاده

 

بازی رفت: نفت مسجدسلیمان 1 --- استقلال 2                       139۷/۷/14        گل: اللهیار صیادمنش – مهدی قایدی