نتایج بازیهای تیم استقلال تهران با تیم نساجی مازندران در ادوار گذشته لیگ برتر

 

فصل 98_97

بازی رفت: نساجی مازندران 0 --- استقلال 0                           139۷/6/31

بازی برگشت: استقلال 1 --- نساجی مازندران 0                      1397/12/25        گل: مرتضی تبریزی (پنالتی)

 

 

استقلال با تیم نساجی مازندران   2  بازی در لیگ برتر انجام داده است

 

که حاصل این بازیها برابر است با:

 

1 برد ............... 1 تساوی ............... 0 باخت

 

1 گلزده ............... 0 گل خورده

 

کسب 4 امتیاز از 6 امتیاز ممکن

 

 

بهترین گلزن استقلال در برابر تیم نفت مسجدسلیمان :

 

 

1 گل

 

مرتضی تبریزی

 

 

عملکرد استقلال در برابر نفت مسجدسلیمان (میزبان)

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

1

1

0

0

1

0

1

3

100

 

عملکرد استقلال در برابر نفت مسجدسلیمان (میهمان)

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

1

0

1

0

0

0

0

1

33

 

عملکرد کلی استقلال در برابر نفت مسجدسلیمان

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

2

1

1

0

1

0

1

4

67

 

 

میزبان :

 

بازی برگشت: استقلال 1 --- نساجی مازندران 0                      1397/12/25        گل: مرتضی تبریزی (پنالتی)

 

 

میهمان :

 

بازی رفت: نساجی مازندران 0 --- استقلال 0                        139۷/6/31