نتایج بازیهای تیم استقلال تهران با تیم پاس همدان در ادوار گذشته لیگ برتر

 

فصل 90_89

بازی رفت: استقلال 3 --- پاس همدان 2              1389/9/12        گل: آرش برهانی (2) -- اسماعیل شریفات

بازی برگشت: پاس همدان 0 --- استقلال 2         1390/2/30        گل: آرش برهانی – فرهاد مجیدی

 

 فصل 89_88

بازی رفت: پاس همدان 0 --- استقلال 0              1388/7/25

بازی برگشت: استقلال 1 --- پاس همدان 0         1388/12/24      گل: فرهاد مجیدی 

 

 فصل 88_87

بازی رفت: پاس همدان 2 --- استقلال 4              1387/7/30        گل: مجتبی جباری (2) -- آرش برهانی -- علی علیزاده

بازی برگشت: استقلال 1 --- پاس همدان 0         1387/12/4        گل: سیاوش اکبرپور

 

 فصل 87_86

بازی رفت: استقلال 0 --- پاس همدان 1              1386/9/9

بازی برگشت: پاس همدان 1 --- استقلال 1         1387/2/22        گل: امیدرضا روانخواه

 

 فصل 86_85

بازی رفت: استقلال 2 --- پاس تهران 1                1385/10/15      گل: مرتضی هاشمی­زاده -- پیروز قربانی

بازی برگشت: پاس تهران 1 --- استقلال 1           1386/3/7          گل: جائلسون داسیلوا

 

 فصل 85_84

بازی رفت: استقلال 0 --- پاس تهران 1                1384/6/16

بازی برگشت: پاس تهران 0 --- استقلال 0           1384/10/16

 

 فصل 84_83

بازی رفت: استقلال 2 --- پاس تهران  1               1383/7/26       گل: علی سامره (2)

بازی برگشت: پاس تهران 1 --- استقلال  2          1383/11/28     گل: فرزاد مجیدی -- غلامرضا عنایتی

 

 فصل 83_82

بازی رفت: پاس تهران 2 --- استقلال 2                1382/6/6          گل: یداله اکبری -- علیرضا نیکبخت واحدی

بازی برگشت: استقلال 0 --- پاس تهران 1           1382/9/28

 

 فصل 82_81

بازی رفت: استقلال 3 --- پاس تهران 1                1381/7/25       گل: علیرضا نیکبخت واحدی -- علی سامره --فراز فاطمی

بازی برگشت: پاس تهران 1 --- استقلال  1          1381/11/23     گل: علی سامره

 

فصل 81_80

بازی رفت: استقلال 1 --- پاس تهران 3                1380/8/28        گل: علی موسوی

بازی برگشت: پاس تهران 2 --- استقلال 1           1380/12/20      گل: سیروس دین محمدی

 

 

 

استقلال با تیم  پاس   20  بازی در لیگ برتر انجام داده است

 

که حاصل این بازیها برابر است با:

 

9 برد ............... 6 تساوی ............... 5 باخت

 

27 گلزده ............... 21 گل خورده

 

 

کسب 33 امتیاز از 60 امتیاز ممکن

 

 

بهترین گلزنان استقلال در برابر تیم پاس :

 

4 گل

 

آرش برهانی -- علی سامره

 

 

2 گل

 

فرهاد مجیدی – علیرضا نیکبخت واحدی – مجتبی جباری

  

 

عملکرد استقلال در برابر پاس (میزبان)

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

10

6

0

4

13

11

2

18

60

 

عملکرد استقلال در برابر پاس (میهمان)

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

10

3

6

1

14

10

4

15

50

 

عملکرد کلی استقلال در برابر پاس

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

20

9

6

5

27

21

6

33

55

 

 

میزبان :

 

بازی رفت: استقلال 1 --- پاس تهران 3                1380/8/28        گل: علی موسوی

 

بازی رفت: استقلال 3 --- پاس تهران 1                1381/7/25        گل: علیرضا نیکبخت واحدی -- علی سامره -- فراز فاطمی

 

بازی برگشت: استقلال 0 --- پاس تهران 1           1382/9/28

 

بازی رفت: استقلال 2 --- پاس تهران 1                1383/7/26       گل: علی سامره (2)

 

بازی رفت: استقلال 0 --- پاس تهران 1                1384/6/16

 

بازی رفت: استقلال 2 --- پاس تهران 1                1385/10/15     گل: مرتضی هاشمی زاده -- پیروز قربانی

 

بازی رفت: استقلال 0 --- پاس همدان 1              1386/9/9

 

بازی برگشت: استقلال 1 --- پاس همدان 0         1387/12/4        گل: سیاوش اکبرپور

 

بازی برگشت: استقلال 1 --- پاس همدان 0         1388/12/24      گل: فرهاد مجیدی

 

بازی رفت: استقلال 3 --- پاس همدان 2              1389/9/12          گل: آرش برهانی (2) -- اسماعیل شریفات

 

 

میهمان :

 

بازی برگشت: پاس تهران 2 --- استقلال 1           1380/12/20      گل: سیروس دین محمدی

 

بازی برگشت: پاس تهران 1 --- استقلال 1           1381/11/23      گل: علی سامره

 

بازی رفت: پاس تهران 2 --- استقلال 2                1382/6/6          گل: یداله اکبری -- نیکبخت واحدی

 

بازی برگشت: پاس تهران 1 --- استقلال 2           1383/11/28      گل: فرزاد مجیدی -- غلامرضا عنایتی

 

بازی برگشت: پاس تهران 0 --- استقلال 0           1384/10/16

 

بازی برگشت: پاس تهران 1 --- استقلال 1           1386/3/7         گل: جائلسون داسیلوا

 

بازی برگشت: پاس همدان 1 --- استقلال 1         1387/2/22        گل: امیدرضا روانخواه

 

بازی رفت: پاس همدان 2 --- استقلال 4              1387/7/30        گل: مجتبی جباری (2) -- آرش برهانی -- علی علیزاده

 

بازی رفت: پاس همدان 0 --- استقلال 0               1388/7/25

 

بازی برگشت: پاس همدان 0 --- استقلال 2          1390/2/30       گل: آرش برهانی – فرهاد مجیدی