نتایج بازیهای تیم استقلال تهران با تیم پدیده مشهد در ادوار گذشته لیگ برتر

 

فصل 96_95

بازی رفت: استقلال تهران 1  --- پدیده مشهد 0                         1395/09/25      گل: جابر انصاری

بازی برگشت: پدیده مشهد 1 --- استقلال تهران 2                     1396/02/09       گل: امید نورافکن – جابر انصاری

 

فصل 95_94

بازی رفت: پدیده مشهد 1 --- استقلال تهران 1                            1394/07/24      گل: محمدحسین مرادمند (بازیکن پدیده)

بازی برگشت: استقلال تهران 0 --- پدیده مشهد 0                        1394/12/20

 

فصل 94_93

بازی رفت: پدیده مشهد 1 --- استقلال تهران 1                            1393/07/30      گل: سجاد شهباززاده

بازی برگشت: استقلال تهران 0 --- پدیده مشهد 0                       1394/02/04

 

 

استقلال با تیم پدیده مشهد   6  بازی در لیگ برتر انجام داده است

 

که حاصل این بازیها برابر است با:

 

2 برد............... 4 تساوی ............... 0 باخت

 

5 گلزده ............... 3 گل خورده

 

کسب 10 امتیاز از 18 امتیاز ممکن

 

 

بهترین گلزن استقلال در برابر تیم پدیده مشهد :

 

 

2 گل

 

جابر انصاری

 

1 گل

 

امید نورافکن -- سجاد شهباززاده

 

 

عملکرد استقلال در برابر پدیده مشهد (میزبان)

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

3

1

2

0

1

0

1

5

56

 

عملکرد استقلال در برابر پدیده مشهد (میهمان)

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

3

1

2

0

4

3

1

5

56

 

عملکرد کلی استقلال در برابر پدیده مشهد

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

6

2

4

0

5

3

2

10

56

 

 

میزبان :

 

بازی برگشت: استقلال تهران 0 --- پدیده مشهد 0                         1394/02/04

 

بازی برگشت: استقلال تهران 0 --- پدیده مشهد 0                        1394/12/20

 

بازی رفت: استقلال تهران 1  --- پدیده مشهد 0                         1395/09/25      گل: جابر انصاری

 

 

میهمان :

 

بازی رفت: پدیده مشهد 1 --- استقلال تهران 1                            1393/07/30      گل: سجاد شهباززاده

 

بازی رفت: پدیده مشهد 1 --- استقلال تهران 1                            1394/07/24      گل: محمدحسین مرادمند (بازیکن پدیده)

 

بازی برگشت: پدیده مشهد 1 --- استقلال تهران 2                     1396/02/09       گل: امید نورافکن – جابر انصاری