نتایج بازیهای تیم استقلال تهران با تیم پدیده مشهد در ادوار گذشته لیگ برتر

 

فصل 98_97

بازی رفت: استقلال تهران 0 --- پدیده مشهد 0                         1397/9/22

بازی برگشت: پدیده مشهد 00 --- استقلال تهران 00                1398/00/00

 

فصل 97_96

بازی رفت: استقلال تهران 0 --- پدیده مشهد 2                         1396/5/31

بازی برگشت: پدیده مشهد 0 --- استقلال تهران 0                    1396/10/29

 

فصل 96_95

بازی رفت: استقلال تهران 1 --- پدیده مشهد 0                         1395/9/25         گل: جابر انصاری

بازی برگشت: پدیده مشهد 1 --- استقلال تهران 2                    1396/2/9           گل: امید نورافکن – جابر انصاری

 

فصل 95_94

بازی رفت: پدیده مشهد 1 --- استقلال تهران 1                         1394/7/24         گل: محمدحسین مرادمند (بازیکن پدیده)

بازی برگشت: استقلال تهران 0 --- پدیده مشهد 0                    1394/12/20

 

فصل 94_93

بازی رفت: پدیده مشهد 1 --- استقلال تهران 1                         1393/7/30         گل: سجاد شهباززاده

بازی برگشت: استقلال تهران 0 --- پدیده مشهد 0                    1394/2/4

 

 

استقلال با تیم پدیده مشهد   9  بازی در لیگ برتر انجام داده است

 

که حاصل این بازیها برابر است با:

 

2 برد............... 6 تساوی ............... 1 باخت

 

5 گلزده ............... 5 گل خورده

 

کسب 12 امتیاز از 27 امتیاز ممکن

 

بهترین گلزن استقلال در برابر تیم پدیده مشهد :

 

 

2 گل

 

جابر انصاری

 

1 گل

 

امید نورافکن -- سجاد شهباززاده

 

 

عملکرد استقلال در برابر پدیده مشهد (میزبان)

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

5

1

3

1

1

2

-1

6

40

 

عملکرد استقلال در برابر پدیده مشهد (میهمان)

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

4

1

3

0

4

3

1

6

50

 

عملکرد کلی استقلال در برابر پدیده مشهد

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

9

2

6

1

5

5

0

12

44

 

 

میزبان :

 

بازی برگشت: استقلال تهران 0 --- پدیده مشهد 0                    1394/2/4

 

بازی برگشت: استقلال تهران 0 --- پدیده مشهد 0                    1394/12/20

 

بازی رفت: استقلال تهران 1 --- پدیده مشهد 0                         1395/9/25         گل: جابر انصاری

 

بازی رفت: استقلال تهران 0 --- پدیده مشهد 2                         1396/5/31

بازی رفت: استقلال تهران 0 --- پدیده مشهد 0                         1397/9/22

 

 

میهمان :

 

بازی رفت: پدیده مشهد 1 --- استقلال تهران 1                         1393/7/30         گل: سجاد شهباززاده

 

بازی رفت: پدیده مشهد 1 --- استقلال تهران 1                         1394/7/24         گل: محمدحسین مرادمند (بازیکن پدیده)

 

بازی برگشت: پدیده مشهد 1 --- استقلال تهران 2                    1396/2/9           گل: امید نورافکن – جابر انصاری

 

بازی برگشت: پدیده مشهد 0 --- استقلال تهران 0                    1396/10/29