نتایج بازیهای تیم استقلال تهران با تیم پیام مشهد در ادوار گذشته لیگ برتر

 

فصل 88_87

بازی رفت: استقلال تهران 5 --- پیام مشهد 0                 1387/09/13       گل: سیاوش اکبرپور(3) – آرش برهانی (2) (پنالتی)

بازی برگشت: پیام مشهد 0 --- استقلال تهران 1            1388/02/06       گل: فابیو جانواریو

 

 

استقلال با تیم پیام مشهد   2  بازی در لیگ برتر انجام داده است

 

که حاصل این بازیها برابر است با:

 

2 برد............... 0 تساوی ............... 0 باخت

 

6 گلزده ............... 0 گل خورده

 

کسب 6 امتیاز از 6 امتیاز ممکن

 

 

 بهترین گلزن استقلال در برابر تیم پیام مشهد :

 

 

4 گل

 

آرش برهانی – سیاوش اکبرپور

 

 

 

عملکرد استقلال در برابر پیام مشهد (میزبان)

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

1

1

0

0

5

0

5

3

100

 

عملکرد استقلال در برابر پیام مشهد (میهمان)

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

1

1

0

0

1

0

1

3

100

 

عملکرد کلی استقلال در برابر پیام مشهد

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

2

2

0

0

6

0

6

6

100

 

 

میزبان :

 

بازی رفت: استقلال تهران 5 --- پیام مشهد 0                 1387/09/13       گل: سیاوش اکبرپور (3) – آرش برهانی (2) (پنالتی)

 

 

میهمان :

 

بازی برگشت: پیام مشهد 0 --- استقلال تهران 1            1388/02/06       گل: فابیو جانواریو