نتایج بازیهای استقلال با تیم پیکان در ادوار گذشته لیگ برتر

 

فصل 98_97

بازی رفت: استقلال 0 --- پیکان 0                 1397/5/5

بازی برگشت: پیکان 4 --- استقلال 0            1397/11/18       گل: مرتضی تبریزی – میلاد زکی‌پور – اسماعیل گنسالوس – وریا غفوری

 

فصل 97_96

بازی رفت: پیکان 0 --- استقلال 0                 1396/9/9

بازی برگشت: استقلال 3 --- پیکان 2            1397/2/2           گل: مامه تیام – وریا غفوری – امید ابراهیمی

 

فصل 96_95

بازی رفت: پیکان 1 --- استقلال 1                 1395/5/21         گل: بهنام برزای

بازی برگشت: استقلال 3 --- پیکان 2            1395/11/8         گل: امید ابراهیمی – امید نورافکن – علی قربانی

 

فصل 94_93

بازی رفت: پیکان 0 --- استقلال 3                 1393/6/2           گل: خسرو حیدری -- مهدی کریمیان -- سجاد شهباززاده

بازی برگشت: استقلال 1 --- پیکان 0            1393/11/19       گل: سجاد شهباززاده

 

فصل 92_91

بازی رفت: استقلال 2 --- پیکان 0                 1391/9/2           گل: سیاوش اکبرپور -- میلاد میداوودی

بازی برگشت: پیکان 0 --- استقلال 3            1391/11/10       گل: ویسنته آرزه – فرزاد حاتمی – فرهاد مجیدی

 

فصل 90_89

بازی رفت: استقلال 3 --- پیکان 0                 1389/5/27         گل: پژمان منتظری -- میلاد میداوودی -- فرهاد مجیدی

بازی برگشت: پیکان 1 --- استقلال 3            1389/11/24       گل: فرزاد اشوبی (پنالتی) – مهدی سیدصالحی – حنیف عمران­زاده 

 

فصل 89_88

بازی رفت: استقلال 2 --- پیکان 3                 1388/9/7           گل: امیرحسین صادقی -- حسین کاظمی

بازی برگشت: پیکان 1 --- استقلال 1            1389/2/29         گل: پژمان منتظری

 

فصل 88_87

بازی رفت: استقلال 3 --- پیکان 2                 1387/8/6           گل: آرش برهانی (3)

بازی برگشت: پیکان 1 --- استقلال 1            1387/12/10       گل: مجتبی جباری

 

فصل 87_86

بازی رفت: پیکان 3 --- استقلال 2                 1386/8/9           گل: محمد نوازی -- آرش برهانی

بازی برگشت: استقلال 1 --- پیکان 2            1387/2/8           گل: علیرضا منصوریان

 

فصل 86_85

بازی رفت: استقلال 0 --- پیکان 1                 1385/9/26

بازی برگشت: پیکان 2 --- استقلال 1            1386/3/3           گل: سیاوش اکبرپور

 

فصل 84_83

بازی رفت: استقلال 2 --- پیکان 1                 1383/9/13         گل: حسین کاظمی -- پیروز قربانی

بازی برگشت: پیکان 0 --- استقلال 1            1384/2/2           گل: سیاوش اکبرپور

 

فصل 83_82

بازی رفت: استقلال 2 --- پیکان 2                 1382/9/2            گل: علی سامره (2)

بازی برگشت: پیکان 1--- استقلال 1             1383/1/17          گل: فرزاد مجیدی

 

فصل 82_81

بازی رفت: استقلال 2 --- پیکان 1                 1381/9/29          گل: مهدی هاشمی ­نسب -- علیرضا واحدی نیکبخت

بازی برگشت: پیکان 1 --- استقلال 0            1382/2/16

 

فصل 81_80

بازی رفت: پیکان 1 --- استقلال 3                 1380/11/29        گل: سهراب بختیاری -- سیروس دین ­محمدی -- فراز فاطمی -- مجاهد خذیراوی

بازی برگشت: استقلال 1 --- پیکان 0            1381/3/3            گل: فراز فاطمی

 

 

 

استقلال با تیم پیکان   28  بازی در لیگ برتر انجام داده است

 

که حاصل این بازیها برابر است با:

 

15 برد............... 7 تساوی ............... 6 باخت

 

49 گلزده............... 28 گل خورده

 

کسب 52 امتیاز از 84 امتیاز ممکن

 

 

بهترین گلزنان استقلال در برابر تیم پیکان :

 

4 گل

 

آرش برهانی

 

 

3 گل

 

سیاوش اکبرپور

 

 

2 گل

 

وریا غفوری -- سجاد شهباززاده -- فرهاد مجیدی -- فراز فاطمی

 

علی سامره  -- میلاد میداوودی -- حسین کاظمی – پژمان منتظری

 

 

 

عملکرد استقلال در برابر پیکان (میزبان)

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

14

9

2

3

25

16

9

29

69

 

عملکرد استقلال در برابر پیکان (میهمان)

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

14

6

5

3

24

12

12

23

55

 

عملکرد کلی استقلال در برابر پیکان

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

28

15

7

6

49

28

21

52

62

 

 

میزبان :

 

بازی برگشت: استقلال 1 --- پیکان 0            1381/3/3            گل: فراز فاطمی

 

بازی رفت: استقلال 2 --- پیکان 1                 1381/9/29             گل: مهدی هاشمی ­نسب -- علیرضا واحدی نیکبخت

 

بازی رفت: استقلال 2 --- پیکان 2                 1382/9/2                گل: علی سامره (2)

 

بازی رفت: استقلال 2 --- پیکان 1                 1383/9/13             گل: حسین کاظمی -- پیروز قربانی

 

بازی رفت: استقلال 0 --- پیکان 1                 1385/9/26

 

بازی برگشت: استقلال 1 --- پیکان 2            1387/2/8            گل: علیرضا منصوریان

 

بازی رفت: استقلال 3 --- پیکان 2                 1387/8/6            گل: آرش برهانی (3)

 

بازی رفت: استقلال 2 --- پیکان 3                 1388/9/7            گل: امیرحسین صادقی -- حسین کاظمی

 

بازی رفت: استقلال 3 --- پیکان 0                 1389/5/27          گل: پژمان منتظری -- میلاد میداوودی -- فرهاد مجیدی

 

بازی رفت: استقلال 2 --- پیکان 0                 1391/9/2            گل: سیاوش اکبرپور – میلاد میداوودی

 

بازی برگشت: استقلال 1 --- پیکان 0            1393/11/19        گل: سجاد شهباززاده

 

بازی برگشت: استقلال 3 --- پیکان 2            1395/11/8          گل: امید ابراهیمی – امید نورافکن – علی قربانی

 

بازی برگشت: استقلال 3 --- پیکان 2            1397/2/2            گل: مامه تیام – وریا غفوری – امید ابراهیمی

 

بازی رفت: استقلال 0 --- پیکان 0                 1397/5/5

 

 

میهمان :

 

بازی رفت: پیکان 1 --- استقلال 3                 1380/11/29        گل: سهراب بختیاری -- سیروس دین ­محمدی -- فراز فاطمی -- مجاهد خذیراوی

 

بازی برگشت: پیکان 1 --- استقلال 0            1382/2/16

 

بازی برگشت: پیکان 1--- استقلال 1             1383/1/17          گل: فرزاد مجیدی

 

بازی برگشت: پیکان 0 --- استقلال 1            1384/2/2            گل: سیاوش اکبرپور

 

بازی برگشت: پیکان 2 --- استقلال 1            1386/3/3            گل: سیاوش اکبرپور

 

بازی رفت: پیکان 3 --- استقلال 2                 1386/8/9            گل: محمد نوازی -- آرش برهانی

 

بازی برگشت: پیکان 1 --- استقلال 1            1387/12/10        گل: مجتبی جباری

 

بازی برگشت: پیکان 1 --- استقلال 1            1389/2/29          گل: پژمان منتظری

 

بازی برگشت: پیکان 1 --- استقلال 3            1389/11/24        گل: فرزاد اشوبی (پنالتی) – مهدی سیدصالحی – حنیف عمران­زاده

 

بازی برگشت: پیکان 0 --- استقلال 3            1391/11/10        گل: ویسنته آرزه – فرزاد حاتمی – فرهاد مجیدی

 

بازی رفت: پیکان 0 --- استقلال 3                 1393/6/2            گل: خسرو حیدری -- مهدی کریمیان -- سجاد شهباززاده

 

بازی رفت: پیکان 1 --- استقلال 1                 1395/5/21          گل: بهنام برزای

 

بازی رفت: پیکان 0 --- استقلال 0                 1396/9/9

 

بازی برگشت: پیکان 4 --- استقلال 0            1397/11/18        گل: مرتضی تبریزی – میلاد زکی‌پور – اسماعیل گنسالوس – وریا غفوری