نتایج بازیهای استقلال با تیم پیکان در ادوار گذشته لیگ برتر

 

فصل 96_95

بازی رفت: پیکان 1 --- استقلال 1                1395/05/21        گل: بهنام برزای

بازی برگشت: استقلال 3 --- پیکان 2        1395/11/08           گل: امید ابراهیمی – امید نورافکن – علی قربانی

 

فصل 94_93

بازی رفت: پیکان 0 --- استقلال 3             1393/06/02        گل: خسرو حیدری -- مهدی کریمیان -- سجاد شهباززاده

بازی برگشت: استقلال 1 --- پیکان 0        1393/11/19        گل: سجاد شهباززاده

 

فصل 92_91

بازی رفت: استقلال 2 --- پیکان 0            1391/09/02         گل: سیاوش اکبرپور -- میلاد میداوودی

بازی برگشت: پیکان 0 --- استقلال 3       1391/11/10         گل: ویسنته آرزه – فرزاد حاتمی – فرهاد مجیدی

 

فصل 90_89

بازی رفت: استقلال 3  --- پیکان 0           1389/05/27        گل: پژمان منتظری -- میلاد میداوودی -- فرهاد مجیدی

بازی برگشت: پیکان 1  --- استقلال 3     1389/11/24          گل: فرزاد اشوبی (پنالتی) – مهدی سیدصالحی – حنیف عمران­زاده 

 

فصل 89_88

بازی رفت: استقلال 2 --- پیکان 3            1388/09/07         گل: امیرحسین صادقی -- حسین کاظمی

بازی برگشت: پیکان 1 --- استقلال 1        1389/02/29         گل: پژمان منتظری

 

فصل 88_87

بازی رفت: استقلال 3 --- پیکان 2            1387/08/06        گل: آرش برهانی (3)

بازی برگشت: پیکان 1 --- استقلال 1        1387/12/10       گل: مجتبی جباری

 

فصل 87_86

بازی رفت: پیکان 3 --- استقلال 2             1386/08/09        گل: محمد نوازی -- آرش برهانی

بازی برگشت: استقلال 1 --- پیکان 2        1387/02/08        گل: علیرضا منصوریان

 

فصل 86_85

بازی رفت: استقلال 0 --- پیکان 1           1385/09/26

بازی برگشت: پیکان 2 --- استقلال 1       1386/03/03         گل: سیاوش اکبرپور

 

فصل 84_83

بازی رفت: استقلال  2  --- پیکان 1          1383/09/13        گل: حسین کاظمی -- پیروز قربانی

بازی برگشت: پیکان 0  ---  استقلال 1     1384/02/02        گل: سیاوش اکبرپور

 

فصل 83_82

بازی رفت: استقلال  2 --- پیکان 2            1382/09/02        گل: علی سامره (2)

بازی برگشت: پیکان 1--- استقلال 1         1383/01/17        گل: فرزاد مجیدی

 

فصل 82_81

بازی رفت: استقلال  2 --- پیکان 1             1381/09/29        گل: مهدی هاشمی ­نسب -- علیرضا واحدی نیکبخت

بازی برگشت: پیکان 1 --- استقلال 0         1382/02/16

 

فصل 81_80

بازی رفت: پیکان 1 --- استقلال 3              1380/11/29        گل: سهراب بختیاری -- سیروس دین ­محمدی -- فراز فاطمی -- مجاهد خذیراوی

بازی برگشت: استقلال  1 --- پیکان 0        1381/03/03        گل: فراز فاطمی

 

 

 

استقلال با تیم  پیکان   24  بازی در لیگ برتر انجام داده است

 

که حاصل این بازیها برابر است با:

 

13 برد............... 5 تساوی ............... 6 باخت

 

42 گلزده............... 26 گل خورده

 

کسب 44 امتیاز از 72 امتیاز ممکن

 

 

بهترین گلزنان استقلال در برابر تیم پیکان :

 

4 گل

 

آرش برهانی

 

 

3 گل

 

سیاوش اکبرپور

 

 

2 گل

 

سجاد شهباززاده -- فرهاد مجیدی -- فراز فاطمی – علی سامره

 

میلاد میداوودی -- حسین کاظمی – پژمان منتظری

 

 

 

عملکرد استقلال در برابر پیکان (میزبان)

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

12

8

1

3

22

14

8

25

69

 

عملکرد استقلال در برابر پیکان (میهمان)

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

12

5

4

3

20

12

8

19

53

 

عملکرد کلی استقلال در برابر پیکان

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

24

13

5

6

42

26

16

44

61

 

 

میزبان :

 

بازی برگشت: استقلال  1 --- پیکان 0        1381/03/03        گل: فراز فاطمی

 

بازی رفت: استقلال  2 --- پیکان 1             1381/09/29          گل: مهدی هاشمی ­نسب -- علیرضا واحدی نیکبخت

 

بازی رفت: استقلال  2 --- پیکان 2            1382/09/02          گل: علی سامره (2)

 

بازی رفت: استقلال  2  --- پیکان 1          1383/09/13          گل: حسین کاظمی -- پیروز قربانی

 

بازی رفت: استقلال 0 --- پیکان 1            1385/09/26

 

بازی برگشت: استقلال 1 --- پیکان 2        1387/02/08        گل: علیرضا منصوریان

 

بازی رفت: استقلال 3 --- پیکان 2            1387/08/06        گل: آرش برهانی (3)

 

بازی رفت: استقلال 2 --- پیکان 3            1388/09/07         گل: امیرحسین صادقی -- حسین کاظمی

 

بازی رفت: استقلال 3  --- پیکان 0           1389/05/27        گل: پژمان منتظری -- میلاد میداوودی -- فرهاد مجیدی

 

بازی رفت: استقلال 2 --- پیکان 0            1391/09/02         گل: سیاوش اکبرپور – میلاد میداوودی

 

بازی برگشت: استقلال 1 --- پیکان 0       1393/11/19        گل: سجاد شهباززاده

 

بازی برگشت: استقلال 3 --- پیکان 2        1395/11/08           گل: امید ابراهیمی – امید نورافکن – علی قربانی

 

 

میهمان :

 

بازی رفت: پیکان 1 --- استقلال 3              1380/11/29        گل: سهراب بختیاری -- سیروس دین ­محمدی -- فراز فاطمی -- مجاهد خذیراوی

 

بازی برگشت: پیکان 1 --- استقلال 0         1382/02/16

 

بازی برگشت: پیکان 1--- استقلال 1         1383/01/17        گل: فرزاد مجیدی

 

بازی برگشت: پیکان 0  ---  استقلال 1       1384/02/02        گل: سیاوش اکبرپور

 

بازی برگشت: پیکان 2 --- استقلال 1       1386/03/03         گل: سیاوش اکبرپور

 

بازی رفت: پیکان 3 --- استقلال 2            1386/08/09        گل: محمد نوازی -- آرش برهانی

 

بازی برگشت: پیکان 1 --- استقلال 1        1387/12/10        گل: مجتبی جباری

 

بازی برگشت: پیکان 1 --- استقلال 1        1389/02/29        گل: پژمان منتظری

 

بازی برگشت: پیکان 1  --- استقلال 3       1389/11/24        گل: فرزاد اشوبی (پنالتی) – مهدی سیدصالحی – حنیف عمران­زاده

 

بازی برگشت: پیکان 0 --- استقلال 3        1391/11/10         گل: ویسنته آرزه – فرزاد حاتمی – فرهاد مجیدی

 

بازی رفت: پیکان 0 --- استقلال 3             1393/06/02        گل: خسرو حیدری -- مهدی کریمیان -- سجاد شهباززاده

 

بازی رفت: پیکان 1 --- استقلال 1                1395/05/21        گل: بهنام برزای