نتایج بازیهای تیم استقلال با تیم پرسپولیس تهران ­در ادوار گذشته لیگ برتر

 

فصل 96_95

بازی رفت: پرسپولیس 0 --- استقلال 0                    1395/06/26

بازی برگشت: استقلال 3 --- پرسپولیس 2               1395/11/24             گل: فرشید اسماعیلی – علی قربانی – کاوه رضایی

 

فصل 95_94

بازی رفت: استقلال 1 --- پرسپولیس 1                         1394/08/08       گل: جابر انصاری

بازی برگشت: پرسپولیس 4 --- استقلال 2                    1395/01/27        گل: جابر انصاری – امید ابراهیمی (پنالتی)

 

فصل 94_93

بازی رفت: استقلال 1 --- پرسپولیس 2                       1393/09/02          گل: سجاد شهباززاده

بازی برگشت: پرسپولیس 1 --- استقلال 0                 1394/02/25

 

فصل 93_92

بازی رفت: استقلال 0 --- پرسپولیس 0                   1392/06/15

بازی برگشت: پرسپولیس 0 --- استقلال 0             1392/10/27

 

فصل 92_91

بازی رفت: پرسپولیس 0 --- استقلال 0                   1391/06/03

بازی برگشت: استقلال 0 --- پرسپولیس 0             1391/11/06

 

فصل 91_90

بازی رفت: پرسپولیس 0 --- استقلال 2                 1390/06/25          گل: فرهاد مجیدی – مجتبی جباری

بازی برگشت: استقلال 2 --- پرسپولیس 3           1390/11/13           گل: میلاد میداوودی -- فریدون زندی

 

فصل 90_89

بازی رفت: استقلال 1 --- پرسپولیس 0                 1389/07/23          گل: فرهاد مجیدی

بازی برگشت: پرسپولیس 0 --- استقلال 1          1390/01/10           گل: آرش برهانی

 

فصل 89_88

بازی رفت: استقلال 1 --- پرسپولیس 1                 1388/07/10          گل: فرهاد مجیدی

بازی برگشت: پرسپولیس 2 --- استقلال 1          1388/11/14          گل: فرهاد مجیدی 

 

فصل 88_87

بازی رفت: پرسپولیس 1 --- استقلال 1                 1387/07/12           گل: آرش برهانی

بازی برگشت: استقلال 1 --- پرسپولیس 1          1387/11/25           گل: مجتبی جباری 

 

فصل 87_86

بازی رفت: استقلال 1 --- پرسپولیس 1                 1386/07/22          گل: امیدرضا روانخواه

بازی برگشت: پرسپولیس 1 --- استقلال 1          1387/01/15           گل: امیدرضا روانخواه

 

فصل 86_85

بازی رفت: پرسپولیس 2 --- استقلال 1                 1385/08/12         گل: امیرحسین صادقی

بازی برگشت: استقلال 1 --- پرسپولیس 1           1386/01/10         گل: علی علیزاده

 

فصل 85_84

بازی رفت: استقلال 1 --- پرسپولیس 0                 1384/08/14          گل: غلامرضا عنایتی

بازی برگشت: پرسپولیس 0 --- استقلال 0           1384/12/19

 

فصل 84_83

بازی رفت: پرسپولیس 0 --- استقلال 0                 1383/08/01

بازی برگشت: استقلال 3 --- پرسپولیس 2          1383/12/07         گل: محمود فکری -- پیروز قربانی -- غلامرضا عنایتی

 

فصل 83_82

بازی رفت: پرسپولیس 1 ---  استقلال 2                 1382/07/25         گل: علی سامره -- محمود فکری

بازی برگشت: استقلال 1 --- پرسپولیس 1         1382/11/13            گل: داوود سیدعباسی

 

فصل 82_81

بازی رفت: پرسپولیس 1 --- استقلال 1                 1381/10/20           گل: سامره

بازی برگشت: استقلال 1 --- پرسپولیس 2         1382/03/23             گل: علیرضا اکبرپور

 

فصل 81_80

بازی رفت: استقلال 1 --- پرسپولیس 1                 1380/10/28           گل: محمد نوازی (پنالتی)

بازی برگشت: پرسپولیس 0 --- استقلال 0           1381/02/19

 

 

 

استقلال با پرسپولیس   32  بازی در لیگ برتر انجام داده است

 

که حاصل این بازیها  برابر است با:

 

7 برد ............... 18 تساوی ............... 7 باخت

 

31 گلزده............... 31 گل خورده

 

کسب 39 امتیاز از 96 امتیاز ممکن

 

 

بهترین گلزن استقلال در برابر تیم پرسپولیس تهران :

 

4 گل

 

فرهاد مجیدی

 

 

2 گل

 

جابر انصاری -- مجتبی جباری – علی سامره – محمود فکری

 

 

امیدرضا روانخواه – غلامرضا عنایتی --  آرش برهانی

 

 

عملکرد استقلال در برابر پرسپولیس (میزبان)

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

16

4

9

3

19

18

1

21

44

 

عملکرد استقلال در برابر پرسپولیس (میهمان)

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

16

3

9

4

12

13

-1

18

38

 

عملکرد کلی استقلال در برابر پرسپولیس

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

32

7

18

7

31

31

0

39

41

 

 

میزبان :

 

بازی رفت: استقلال 1 --- پرسپولیس 1                  1380/10/28          گل: محمد نوازی (پنالتی)

 

بازی برگشت: استقلال 1 --- پرسپولیس 2            1382/03/23          گل: علیرضا اکبرپور

 

بازی برگشت: استقلال 1 --- پرسپولیس 1            1382/11/13          گل: داوود سیدعباسی

 

بازی برگشت: استقلال 3 --- پرسپولیس 2            1383/12/07         گل: محمود فکری -- پیروز قربانی -- غلامرضا عنایتی

  

بازی رفت: استقلال 1 --- پرسپولیس 0                  1384/08/14          گل: غلامرضا عنایتی

 

بازی برگشت: استقلال 1 --- پرسپولیس 1            1386/01/10         گل: علی علیزاده

 

بازی رفت: استقلال 1 --- پرسپولیس 1                 1386/07/22          گل: امیدرضا روانخواه

 

بازی برگشت: استقلال 1 --- پرسپولیس 1          1387/11/25          گل: مجتبی جباری 

 

بازی رفت: استقلال 1 --- پرسپولیس 1                1388/07/10          گل: فرهاد مجیدی

 

بازی رفت: استقلال 1 --- پرسپولیس 0                1389/07/23          گل: فرهاد مجیدی

 

بازی برگشت: استقلال 2 --- پرسپولیس 3          1390/11/13          گل: میلاد میداوودی – فریدون زندی

 

بازی برگشت: استقلال 0 --- پرسپولیس 0           1391/11/06

 

بازی رفت: استقلال 0 --- پرسپولیس 0                1392/06/15

 

بازی رفت: استقلال 1 --- پرسپولیس 2                1393/09/02         گل: سجاد شهباززاده

 

بازی رفت: استقلال 1 --- پرسپولیس 1               1394/08/08         گل: جابر انصاری

 

بازی برگشت: استقلال 3 --- پرسپولیس 2         1395/11/24          گل: فرشید اسماعیلی – علی قربانی – کاوه رضایی

 

 

میهمان :

 

بازی برگشت: پرسپولیس 0 --- استقلال 0             1381/02/19

 

بازی رفت: پرسپولیس 1 --- استقلال 1                  1381/10/20           گل: علی سامره

 

بازی رفت: پرسپولیس 1 ---  استقلال 2                 1382/07/25         گل: علی سامره -- محمود فکری

 

بازی رفت: پرسپولیس 0 --- استقلال 0                   1383/08/01

 

بازی برگشت: پرسپولیس 0 --- استقلال 0             1384/12/19

 

بازی رفت: پرسپولیس 2 --- استقلال 1                  1385/08/12         گل: امیرحسین صادقی

 

بازی برگشت: پرسپولیس 1 --- استقلال 1            1387/01/15          گل: امیدرضا روانخواه

 

بازی رفت: پرسپولیس 1 --- استقلال 1                  1387/07/12          گل: آرش برهانی

 

بازی برگشت: پرسپولیس 2 --- استقلال 1           1388/11/14          گل: فرهاد مجیدی

 

بازی برگشت: پرسپولیس 0 --- استقلال 1          1390/01/10          گل: آرش برهانی

 

بازی رفت: پرسپولیس 0 --- استقلال 2                1390/06/25        گل: فرهاد مجیدی – مجتبی جباری

 

بازی رفت: پرسپولیس 0 --- استقلال 0                 1391/06/03

 

بازی برگشت: پرسپولیس 0 --- استقلال 0           1392/10/27

 

بازی برگشت: پرسپولیس 1 --- استقلال 0           1394/02/25

 

بازی برگشت: پرسپولیس 4 --- استقلال 2          1395/01/27        گل: جابر انصاری – امید ابراهیمی (پنالتی)

 

بازی رفت: پرسپولیس 0 --- استقلال 0              1395/06/26