نتایج بازیهای استقلال با تیم صبای قم در ادوار گذشته لیگ برتر

 

فصل 96_95

بازی رفت: صبای قم 0 --- استقلال 2                1395/09/11          گل: کاوه رضایی – علی قربانی

بازی برگشت: استقلال 2 --- صبای قم 1            1396/01/26          گل: امید ابراهیمی (2) (گل اول از نقطه پنالتی)

 

فصل 95_94

بازی رفت: استقلال 1  ---  صبای قم 0              1394/09/26         گل: سجاد شهباززاده

بازی برگشت: صبای قم 1 --- استقلال 1            1395/02/24          گل: امید ابراهیمی (پنالتی)

 

فصل 94_93

بازی رفت: استقلال 1  ---  صبای قم 1              1393/08/09        گل: سجاد شهباززاده

بازی برگشت: صبای قم 1 --- استقلال 2           1394/02/11          گل: جاسم کرار -- سجاد شهباززاده

 

فصل 93_92

بازی رفت: استقلال 1  --- صبای قم  0              1392/05/19         گل: محمد قاضی

بازی برگشت: صبای قم 1 --- استقلال 2           1392/09/29          گل: محمد قاضی -- پژمان منتظری

 

فصل 92_91

بازی رفت: استقلال 1  --- صبای قم  0              1391/07/10         گل: آرش برهانی

بازی برگشت: صبای قم 1 --- استقلال 1            1391/12/14         گل: آرش برهانی (پنالتی)

 

فصل 91_90

بازی رفت: صبای قم 1 --- استقلال 1                1390/08/28          گل: آرش برهانی

بازی برگشت: استقلال 3 --- صبای قم 0           1391/01/25           گل: پژمان منتظری – گوران یرکوویچ – میثم حسینی

 

فصل 90_89

بازی رفت: صبای قم 1 --- استقلال 1                1389/07/18          گل: آرش برهانی

بازی برگشت: استقلال 2 --- صبای قم 0          1389/12/29           گل: آرش برهانی (2) 

 

فصل 89_88

بازی رفت: استقلال 1 --- صبای قم 1                 1388/08/01         گل: آرش برهانی

بازی برگشت: صبای قم 2 --- استقلال 1            1389/01/15          گل: آرش برهانی

 

فصل 88_87

بازی رفت: صبای قم 3 --- استقلال 1                  1387/07/26         گل: سیاوش اکبرپور

بازی برگشت: استقلال 2 --- صبای قم 1              1387/11/04         گل: علیرضا عباسفرد -- فرهاد مجیدی

 

فصل 87_86

بازی رفت: استقلال 1 --- صبا باطری 1                1386/07/06          گل: پژمان منتظری

بازی برگشت: صبا باطری 0 --- استقلال 0           1386/12/15

 

فصل 86_85

بازی رفت: استقلال 1 --- صبا باطری 1                 1385/07/18         گل: علیرضا منصوریان

بازی برگشت: صبا باطری 2 --- استقلال 3            1385/12/04         گل: علی انصاریان -- امیرحسین صادقی -- علی علیزاده

 

فصل 85_84

بازی رفت: استقلال 4 --- صبا باطری 1                 1384/06/11          گل: غلامرضا عنایتی (2) -- علیرضا واحدی نیکبخت -- سیاوش اکبرپور

بازی برگشت: صبا باطری 1 --- استقلال 1            1384/10/08          گل: امیرحسین صادقی

 

فصل 84_83

بازی رفت: صبا باطری 1 --- استقلال 1                  1383/06/27         گل: غلامرضا عنایتی

بازی برگشت: استقلال 3 --- صبا باطری 1             1383/10/24         گل: غلامرضا عنایتی (3)

 

 

 

استقلال با تیم صبای قم   26  بازی در لیگ برتر انجام داده است

 

که حاصل این بازیها برابر است با:

 

13 برد ............... 11 تساوی ............... 2 باخت

 

40 گلزده ............... 23 گل خورده

 

 کسب 50 امتیاز از 78 امتیاز ممکن

 

 

بهترین گلزنان استقلال در برابر تیم صبای قم :

 

8 گل

 

آرش برهانی

 

 

6 گل

 

غلامرضا عنایتی

 

 

3 گل

 

امید ابراهیمی -- سجاد شهباززاده

 

 

2 گل

 

محمد قاضی -- پژمان منتظری

 

امیر حسین صادقی -- سیاوش اکبرپور

 

 

عملکرد استقلال در برابر صبای قم (میزبان)

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

13

9

4

0

23

8

15

31

79

 

عملکرد استقلال در برابر صبای قم (میهمان)

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

13

4

7

2

17

15

2

19

49

 

عملکرد کلی استقلال در برابر صبای قم

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

26

13

11

2

40

23

17

50

64

 

 

میزبان :

 

بازی برگشت: استقلال 3 --- صبا باطری 1             1383/10/24           گل: غلامرضا عنایتی (3)

 

بازی رفت: استقلال 4 --- صبا باطری 1                 1384/06/11           گل: غلامرضا عنایتی(2) – علیرضا واحدی نیکبخت -- سیاوش اکبرپور

 

بازی رفت: استقلال 1 --- صبا باطری 1                 1385/07/18           گل: علیرضا منصوریان

 

بازی رفت: استقلال 1 --- صبا باطری 1                1386/07/06            گل: پژمان منتظری

 

بازی برگشت: استقلال 2 --- صبای قم 1            1387/11/04              گل: علیرضا عباسفرد -- فرهاد مجیدی

 

بازی رفت: استقلال 1 --- صبای قم 1                 1388/08/01             گل: آرش برهانی

 

بازی برگشت: استقلال 3 --- صبای قم 0          1391/01/25               گل: پژمان منتظری – گوران یرکوویچ – میثم حسینی

 

بازی رفت: استقلال 1  --- صبای قم  0              1391/07/11             گل: آرش برهانی

 

بازی رفت: استقلال 1  --- صبای قم  0              1392/05/19             گل: محمد قاضی

 

بازی رفت: استقلال 1  ---  صبای قم 1            1393/08/09              گل: سجاد شهباززاده

 

بازی رفت: استقلال 1  ---  صبای قم 0          1394/09/26                گل: سجاد شهباززاده

 

بازی برگشت: استقلال 2 --- صبای قم 1            1396/01/26          گل: امید ابراهیمی (2) (گل اول از نقطه پنالتی)

 

 

 

 

 

 

 

میهمان :

 

بازی رفت: صبا باطری 1 --- استقلال 1                  1383/06/27          گل: غلامرضا عنایتی

 

بازی برگشت: صبا باطری 1 --- استقلال 1            1384/10/08           گل: امیرحسین صادقی

 

بازی برگشت: صبا باطری 2 --- استقلال 3            1385/12/04          گل: علی انصاریان – امیرحسین صادقی – علی علیزاده

 

بازی برگشت: صبا باطری 0 --- استقلال 0            1386/12/15

 

بازی رفت: صبای قم 3 --- استقلال 1                  1387/07/26          گل: سیاوش اکبرپور

 

بازی برگشت: صبای قم 2 --- استقلال 1              1389/01/15          گل: آرش برهانی

 

بازی رفت: صبای قم 1 --- استقلال 1                  1389/07/18          گل: آرش برهانی

 

بازی برگشت: استقلال 2 --- صبای قم 0             1389/12/29           گل: آرش برهانی(2)

 

بازی رفت: صبای قم 1 --- استقلال 1                  1390/08/28          گل: آرش برهانی

 

بازی برگشت: صبای قم 1 --- استقلال 1             1391/12/14          گل: آرش برهانی (پنالتی)

 

بازی برگشت: صبای قم 1 --- استقلال 2           1392/09/29           گل: محمد قاضی – پژمان منتظری

 

بازی برگشت: صبای قم 1 --- استقلال 2           1394/02/11           گل: جاسم کرار -- سجاد شهباززاده

 

بازی برگشت: صبای قم 1 --- استقلال 1            1395/02/24          گل: امید ابراهیمی (پنالتی)

 

بازی رفت: صبای قم 0 --- استقلال 2                1395/09/11          گل: کاوه رضایی – علی قربانی