نتایج بازیهای استقلال با تیم صبای قم در ادوار گذشته لیگ برتر

 

فصل 96_95

بازی رفت: صبای قم 0 --- استقلال 2                1395/9/11          گل: کاوه رضایی – علی قربانی

بازی برگشت: استقلال 2 --- صبای قم 1           1396/1/26          گل: امید ابراهیمی (2) (گل اول از نقطه پنالتی)

 

فصل 95_94

بازی رفت: استقلال 1  ---  صبای قم 0              1394/9/26          گل: سجاد شهباززاده

بازی برگشت: صبای قم 1 --- استقلال 1           1395/2/24          گل: امید ابراهیمی (پنالتی)

 

فصل 94_93

بازی رفت: استقلال 1  ---  صبای قم 1              1393/8/9            گل: سجاد شهباززاده

بازی برگشت: صبای قم 1 --- استقلال 2           1394/2/11          گل: جاسم کرار -- سجاد شهباززاده

 

فصل 93_92

بازی رفت: استقلال 1  --- صبای قم 0               1392/5/19          گل: محمد قاضی

بازی برگشت: صبای قم 1 --- استقلال 2           1392/9/29          گل: محمد قاضی -- پژمان منتظری

 

فصل 92_91

بازی رفت: استقلال 1  --- صبای قم 0              1391/7/10           گل: آرش برهانی

بازی برگشت: صبای قم 1 --- استقلال 1           1391/12/14        گل: آرش برهانی (پنالتی)

 

فصل 91_90

بازی رفت: صبای قم 1 --- استقلال 1                1390/8/28          گل: آرش برهانی

بازی برگشت: استقلال 3 --- صبای قم 0           1391/1/25          گل: پژمان منتظری – گوران یرکوویچ – میثم حسینی

 

فصل 90_89

بازی رفت: صبای قم 1 --- استقلال 1                1389/7/18          گل: آرش برهانی

بازی برگشت: استقلال 2 --- صبای قم 0          1389/12/29         گل: آرش برهانی (2) 

 

فصل 89_88

بازی رفت: استقلال 1 --- صبای قم 1                1388/8/1            گل: آرش برهانی

بازی برگشت: صبای قم 2 --- استقلال 1           1389/1/15          گل: آرش برهانی

 

فصل 88_87

بازی رفت: صبای قم 3 --- استقلال 1                1387/7/26          گل: سیاوش اکبرپور

بازی برگشت: استقلال 2 --- صبای قم 1           1387/11/4          گل: علیرضا عباسفرد -- فرهاد مجیدی

 

فصل 87_86

بازی رفت: استقلال 1 --- صبا باطری 1              1386/7/6            گل: پژمان منتظری

بازی برگشت: صبا باطری 0 --- استقلال 0         1386/12/15

 

فصل 86_85

بازی رفت: استقلال 1 --- صبا باطری 1             1385/7/18           گل: علیرضا منصوریان

بازی برگشت: صبا باطری 2 --- استقلال 3        1385/12/4           گل: علی انصاریان -- امیرحسین صادقی -- علی علیزاده

 

فصل 85_84

بازی رفت: استقلال 4 --- صبا باطری 1             1384/6/11           گل: غلامرضا عنایتی (2) -- علیرضا واحدی نیکبخت -- سیاوش اکبرپور

بازی برگشت: صبا باطری 1 --- استقلال           1384/10/8           گل: امیرحسین صادقی

 

فصل 84_83

بازی رفت: صبا باطری 1 --- استقلال 1              1383/6/27          گل: غلامرضا عنایتی

بازی برگشت: استقلال 3 --- صبا باطری 1         1383/10/24        گل: غلامرضا عنایتی (3)

 

 

 

استقلال با تیم صبای قم   26  بازی در لیگ برتر انجام داده است

 

که حاصل این بازیها برابر است با:

 

13 برد ............... 11 تساوی ............... 2 باخت

 

40 گلزده ............... 23 گل خورده

 

 کسب 50 امتیاز از 78 امتیاز ممکن

 

 

بهترین گلزنان استقلال در برابر تیم صبای قم :

 

8 گل

 

آرش برهانی

 

 

6 گل

 

غلامرضا عنایتی

 

 

3 گل

 

امید ابراهیمی -- سجاد شهباززاده

 

 

2 گل

 

محمد قاضی -- پژمان منتظری

 

امیر حسین صادقی -- سیاوش اکبرپور

 

 

عملکرد استقلال در برابر صبای قم (میزبان)

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

13

9

4

0

23

8

15

31

79

 

عملکرد استقلال در برابر صبای قم (میهمان)

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

13

4

7

2

17

15

2

19

49

 

عملکرد کلی استقلال در برابر صبای قم

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

26

13

11

2

40

23

17

50

64

 

 

میزبان :

 

بازی برگشت: استقلال 3 --- صبا باطری 1         1383/10/24        گل: غلامرضا عنایتی (3)

 

بازی رفت: استقلال 4 --- صبا باطری 1             1384/6/11           گل: غلامرضا عنایتی(2) – علیرضا واحدی نیکبخت -- سیاوش اکبرپور

 

بازی رفت: استقلال 1 --- صبا باطری 1             1385/7/18           گل: علیرضا منصوریان

 

بازی رفت: استقلال 1 --- صبا باطری 1             1386/7/6             گل: پژمان منتظری

 

بازی برگشت: استقلال 2 --- صبای قم 1          1387/11/4           گل: علیرضا عباسفرد -- فرهاد مجیدی

 

بازی رفت: استقلال 1 --- صبای قم 1                1388/8/1            گل: آرش برهانی

 

بازی برگشت: استقلال 3 --- صبای قم 0           1391/1/25          گل: پژمان منتظری – گوران یرکوویچ – میثم حسینی

 

بازی رفت: استقلال 1  --- صبای قم 0               1391/7/11          گل: آرش برهانی

 

بازی رفت: استقلال 1  --- صبای قم 0               1392/5/19          گل: محمد قاضی

 

بازی رفت: استقلال 1  ---  صبای قم 1              1393/8/9            گل: سجاد شهباززاده

 

بازی رفت: استقلال 1  ---  صبای قم 0              1394/9/26          گل: سجاد شهباززاده

 

بازی برگشت: استقلال 2 --- صبای قم 1           1396/1/26          گل: امید ابراهیمی (2) (گل اول از نقطه پنالتی)

 

 

 

 

 

 

 

میهمان :

 

بازی رفت: صبا باطری 1 --- استقلال 1              1383/6/27          گل: غلامرضا عنایتی

 

بازی برگشت: صبا باطری 1 --- استقلال 1         1384/10/8          گل: امیرحسین صادقی

 

بازی برگشت: صبا باطری 2 --- استقلال 3         1385/12/4          گل: علی انصاریان – امیرحسین صادقی – علی علیزاده

 

بازی برگشت: صبا باطری 0 --- استقلال 0         1386/12/15

 

بازی رفت: صبای قم 3 --- استقلال 1                1387/7/26          گل: سیاوش اکبرپور

 

بازی برگشت: صبای قم 2 --- استقلال 1           1389/1/15          گل: آرش برهانی

 

بازی رفت: صبای قم 1 --- استقلال 1                1389/7/18          گل: آرش برهانی

 

بازی برگشت: استقلال 2 --- صبای قم 0           1389/12/29        گل: آرش برهانی(2)

 

بازی رفت: صبای قم 1 --- استقلال 1                1390/8/28          گل: آرش برهانی

 

بازی برگشت: صبای قم 1 --- استقلال 1           1391/12/14        گل: آرش برهانی (پنالتی)

 

بازی برگشت: صبای قم 1 --- استقلال 2           1392/9/29          گل: محمد قاضی – پژمان منتظری

 

بازی برگشت: صبای قم 1 --- استقلال 2           1394/2/11          گل: جاسم کرار -- سجاد شهباززاده

 

بازی برگشت: صبای قم 1 --- استقلال 1           1395/2/24          گل: امید ابراهیمی (پنالتی)

 

بازی رفت: صبای قم 0 --- استقلال 2                1395/9/11          گل: کاوه رضایی – علی قربانی