نتایج بازیهای استقلال با تیم سایپا کرج در ادوار گذشته لیگ برتر

 

فصل 96_95

بازی رفت: استقلال 2 --- سایپا 0                             1395/07/30         گل: محسن کریمی – جابر انصاری

بازی برگشت: سایپا 1  --- استقلال 2                        1395/12/18        گل: فرشید باقری – لئاندرو پادووانی

 

فصل 95_94

بازی رفت: استقلال 1 --- سایپا 1                             1394/09/9       گل: جابر انصاری

بازی برگشت: سایپا 1  --- استقلال 2                       1395/02/9        گل: امید ابراهیمی (پنالتی) -- پروپجیچ

 

فصل 94_93

بازی رفت: استقلال 3 --- سایپا 2                     1393/05/28       گل: امید ابراهیمی(2) – جاسم کرار

بازی برگشت: سایپا 0  --- استقلال 1                1393/11/15       گل: سجاد شهباززاده

 

فصل 93_92

بازی رفت: سایپا 0  --- استقلال 1                     1392/08/12         گل: آرش برهانی

بازی برگشت: استقلال 2 --- سایپا 0                1392/11/20         گل: آرش برهانی – بوبکر کبه

 

فصل 92_91

بازی رفت: سایپا 2  --- استقلال 1                     1391/05/04        گل: سیاوش اکبرپور

بازی برگشت: استقلال 1 --- سایپا 0                1391/10/11         گل: فرزاد حاتمی

 

فصل 91_90

بازی رفت: استقلال 1--- سایپا 0                     1390/07/04       گل: مجتبی جباری

بازی برگشت: سایپا 2  --- استقلال 2               1390/11/17       گل: فریدون زندی (2)

 

فصل 90_89

بازی رفت: استقلال 3 --- سایپا 2                   1389/06/26       گل: امیرحسین صادقی -- فرهاد مجیدی --  آرش برهانی

بازی برگشت: سایپا 0  --- استقلال 0              1389/12/19

 

 فصل 89_88

بازی رفت: استقلال 2 --- سایپا 1                   1388/06/16       گل: هادی شکوری --  آرش برهانی

بازی برگشت: سایپا 1  --- استقلال 1             1388/10/20        گل: حنیف عمران زاده 

 

فصل 88_87

بازی رفت: سایپا 0  --- استقلال 2                    1387/09/09       گل: پیروز قربانی -- آرش برهانی

بازی برگشت: استقلال 1  --- سایپا 1               1388/01/27        گل: آرش برهانی (پنالتی)

 

 فصل 87_86

بازی رفت: استقلال 1--- سایپا 2                   1386/06/23       گل: آرش برهانی

بازی برگشت: سایپا 0 --- استقلال 0               1386/12/03

 

 فصل 86_85

بازی رفت: سایپا 3 --- استقلال 1                     1385/10/10        گل: حسین کاظمی

بازی برگشت: استقلال 1  --- سایپا 2               1386/02/30         گل: سیاوش اکبرپور

 

 فصل 85_84

بازی رفت: سایپا 0  --- استقلال 0                   1384/08/07

بازی برگشت: استقلال 0 ---  سایپا 0              1384/12/13

 

 فصل 84_83

بازی رفت: استقلال 0 ---  سایپا 0                     1383/10/05

بازی برگشت: سایپا 3 --- استقلال 4               1384/03/22         گل: حسین کاظمی -- آگوستی گیلائوری -- فرزاد مجیدی -- شاهین خیری

 

 فصل 83_82

بازی رفت: استقلال 3  --- سایپا 2                     1382/06/28         گل: فرزاد مجیدی (2) -- علیرضا نیکبخت واحدی

بازی برگشت: سایپا 0 --- استقلال 3                 1382/10/21         گل: غلامرضا عنایتی (2) -- محمد نوازی (پنالتی)

 

 فصل 82_81

بازی رفت: سایپا 2 --- استقلال 1                     1381/10/05         گل: یداله اکبری (پنالتی)

بازی برگشت: استقلال 1 --- سایپا 3                1382/02/21         گل: محمد نوازی (پنالتی)

 

 فصل 81_80

بازی رفت: سایپا 0 --- استقلال 1                     1380/09/24        گل: فرزاد مجیدی

بازی برگشت: استقلال 2 --- سایپا 2               1381/02/06         گل: علیرضا نیکبخت واحدی -- سیروس دین محمدی

 

 

 

استقلال با تیم سایپا  32  بازی در لیگ برتر انجام داده است

 

 که حاصل این بازیها برابر است با:

 

16  برد ............... 10  تساوی ............... 6  باخت

 

46 گلزده ............... 33  گل خورده

 

 کسب 58  امتیاز از 96  امتیاز ممکن

 

 

بهترین گلزن استقلال در برابر تیم سایپا کرج :

 

7 گل

 

آرش برهانی

 

 

4 گل

 

فرزاد مجیدی

 

 

3 گل

 

امید ابراهیمی

 

 

2 گل

 

جابر انصاری -- سیاوش اکبرپور -- فریدون زندی – علیرضا نیکبخت واحدی

 

محمد نوازی -- غلامرضا عنایتی – حسین کاظمی

 

 

عملکرد استقلال در برابر سایپا (میزبان)

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

16

8

5

3

24

18

6

29

60

 

عملکرد استقلال در برابر سایپا (میهمان)

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

15

7

5

3

20

14

6

26

58

 

عملکرد کلی استقلال در برابر سایپا

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

31

15

10

6

44

32

12

55

59

 

 

میزبان :

 

بازی برگشت: استقلال 2 --- سایپا 2          1381/02/06         گل: علیرضا نیکبخت واحدی -- سیروس دین محمدی

 

بازی برگشت: استقلال 1 --- سایپا 3          1382/02/21         گل: محمد نوازی (پنالتی)

 

بازی رفت: استقلال 3  --- سایپا 2              1382/06/28         گل: فرزاد مجیدی (2) -- نیکبخت واحدی

 

بازی رفت: استقلال 0 ---  سایپا 0              1383/10/05

 

بازی برگشت: استقلال 0 ---  سایپا 0        1384/12/13

 

بازی برگشت: استقلال 1  --- سایپا 2        1386/02/30         گل: سیاوش اکبرپور

 

بازی رفت: استقلال 1 --- سایپا 2             1386/06/23         گل: آرش برهانی

 

بازی برگشت: استقلال 1  --- سایپا 1        1388/01/27        گل: آرش برهانی(پنالتی)

 

بازی رفت: استقلال 2 --- سایپا 1             1388/06/16        گل: هادی شکوری --  آرش برهانی

 

بازی رفت: استقلال 3 --- سایپا 2            1389/06/26         گل: امیرحسین صادقی -- فرهاد مجیدی -- آرش برهانی

 

بازی رفت: استقلال 1 --- سایپا 0           1390/07/04          گل: مجتبی جباری

 

بازی برگشت: استقلال 1 --- سایپا 0       1391/10/11          گل: فرزاد حاتمی

 

بازی برگشت: استقلال 2 --- سایپا 0      1392/11/20           گل: آرش برهانی – بوبکر کبه

 

بازی رفت: استقلال 3 --- سایپا 2         1393/05/28            گل: امید ابراهیمی(2) – جاسم کرار

 

بازی رفت: استقلال 1 --- سایپا 1           1394/09/9            گل: جابر انصاری

 

بازی رفت: استقلال 2 --- سایپا 0           1395/07/30         گل: محسن کریمی – جابر انصاری

 

 

 

 

میهمان :

 

بازی رفت: سایپا 0 --- استقلال 1               1380/09/24        گل: فرزاد مجیدی

 

بازی رفت: سایپا 2 --- استقلال 1               1381/10/05         گل: یداله اکبرینالتی)

 

بازی برگشت: سایپا 0 --- استقلال 3         1382/10/21         گل: غلامرضا عنایتی (2) -- محمد نوازی (پنالتی)

 

بازی برگشت: سایپا 3 --- استقلال 4         1384/03/22         گل: حسین کاظمی -- آگوستی گیلائوری -- فرزاد مجیدی -- شاهین خیری

 

بازی برگشت: استقلال 0 ---  سایپا 0        1384/12/13

 

بازی رفت: سایپا 3 --- استقلال 1             1385/10/10       گل: حسین کاظمی

 

بازی برگشت: سایپا 0 --- استقلال 0         1386/12/03

 

بازی رفت: سایپا 0  --- استقلال 2             1387/09/09       گل: پیروز قربانی -- آرش برهانی

 

بازی برگشت: سایپا 1  --- استقلال 1        1388/10/20       گل: حنیف عمران زاده

 

بازی برگشت: سایپا 0  --- استقلال 0        1389/12/19

 

بازی برگشت: سایپا 2  --- استقلال 2        1390/11/17      گل: فریدون زندی (2)

 

بازی رفت: سایپا 2  --- استقلال 1              1391/05/04     گل: سیاوش اکبرپور

 

بازی رفت: سایپا 0  --- استقلال 1              1392/08/12      گل: آرش برهانی

 

بازی برگشت: سایپا 0  --- استقلال 1         1393/11/15       گل: سجاد شهباززاده

 

بازی برگشت: سایپا 1  --- استقلال 2         1395/02/9        گل: امید ابراهیمی (پنالتی) – پروپجیچ

 

بازی برگشت: سایپا 1  --- استقلال 2                        1395/12/18        گل: فرشید باقری – لئاندرو پادووانی