نتایج بازیهای استقلال با تیم سپاهان اصفهان در ادوار گذشته لیگ برتر

 

فصل 98_97

بازی رفت: استقلال 0 --- سپاهان 1                     1397/8/4

بازی برگشت: سپاهان 0   ---  استقلال 1             1398/1/23            گل: آیاندا پاتوسی

 

فصل 97_96

بازی رفت: استقلال 3 --- سپاهان 0                    1396/9/15             گل: علی قربانی – سرور جباروف (2)

بازی برگشت: سپاهان 0 --- استقلال 1                1397/2/7              گل: مامه تیام

 

فصل 96_95

بازی رفت: سپاهان 1 --- استقلال 1                     1395/10/5            گل: بهنام برزای

بازی برگشت: استقلال 2 --- سپاهان 1                1396/2/14            گل: جابر انصاری -- فرشید باقری

 

فصل 95_94

بازی رفت: سپاهان 0 --- استقلال 3                     1394/8/4              گل: فرشید اسماعیلی -- جابر انصاری -- بهنام برزای

بازی برگشت: استقلال 0 --- سپاهان 0                1395/1/22  

 

فصل 94_93

بازی رفت: سپاهان 3 --- استقلال 1                     1393/5/23            گل: میلاد فخرالدینی

بازی برگشت: استقلال 2 --- سپاهان 1                1393/11/10          گل: غلامرضا عنایتی – امید ابراهیمی

 

فصل 93_92

بازی رفت: استقلال 1 --- سپاهان 2                     1392/5/10            گل: امیرحسین صادقی

بازی برگشت: سپاهان 0 --- استقلال 0                1392/9/14

 

فصل 92_91

بازی رفت: سپاهان 0 --- استقلال 1                     1391/8/28            گل: خسرو حیدری

بازی برگشت: استقلال 1 --- سپاهان 1                1392/1/26            گل: محسن ایران نژاد (مدافع سپاهان)

 

فصل 91_90

بازی رفت: سپاهان 1 --- استقلال 1                     1390/5/12            گل:  آرش برهانی

بازی برگشت: استقلال 1 --- سپاهان 1                1390/10/16          گل: جواد شیرزاد

 

فصل 90_89

بازی رفت: استقلال 4 --- سپاهان 3                     1389/6/5              گل: میلاد میداوودی(2) -- فرهاد مجیدی – غلامرضا عنایتی(مهاجم سپاهان)

بازی برگشت: سپاهان 1 --- استقلال 1                1389/12/5            گل: مهدی سیدصالحی

 

فصل 89_88

بازی رفت: استقلال 1 --- سپاهان 0                     1388/5/16            گل: امیدرضا روانخواه

بازی برگشت: سپاهان 2 --- استقلال 0                1388/9/14

 

فصل 88_87

بازی رفت: استقلال 1 --- سپاهان 1                     1387/5/27            گل: پیروز قربانی

بازی برگشت: سپاهان 2 --- استقلال 1                1387/10/10          گل: آرش برهانی

 

فصل 87_86

بازی رفت: سپاهان 2 --- استقلال 1                     1386/7/15            گل: پیروز قربانی

بازی برگشت: استقلال 0 --- سپاهان 1                1387/1/10

 

فصل 86_85

بازی رفت: استقلال 2 --- سپاهان 1                     1385/9/10            گل: میثم بائو(2)

بازی برگشت: سپاهان 1 --- استقلال 0                1386/1/31

 

فصل 84_85

بازی رفت: سپاهان 1 --- استقلال 0                     1384/7/24

بازی برگشت: استقلال 2 --- سپاهان 1                1384/11/23           گل: امیرحسین صادقی – مجتبی جباری

 

فصل 84_83

بازی رفت: سپاهان 2 --- استقلال 2                     1383/10/11          گل: علی سامره -- غلامرضا عنایتی

بازی برگشت: استقلال 2 --- سپاهان 2                1384/3/30            گل: سیاوش اکبرپور – غلامرضا عنایتی

 

فصل 83_82

بازی رفت: سپاهان 0 --- استقلال 0                     1382/9/9

بازی برگشت: استقلال 2 --- سپاهان 1                1383/1/24            گل: غلامرضا عنایتی – علی سامره

 

فصل 82_81

بازی رفت: استقلال 2 --- سپاهان 3                     1381/8/12            گل: علیرضا نیکبخت واحدی -- یداله اکبری

بازی برگشت: سپاهان 3 --- استقلال 2                1382/2/5              گل: یداله اکبری -- حسن زاده(مدافع سپاهان)

 

فصل 81_80

بازی رفت: سپاهان 0 --- استقلال 1                     1380/11/7            گل: فراز فاطمی

بازی برگشت: استقلال 3 --- سپاهان 0                1381/2/24            گل: سیروس دین محمدی -- محمد نوازی -- جواد محققیان(مدافع سپاهان)

 

 

 

 استقلال با تیم سپاهان   36  بازی در لیگ برتر انجام داده است

 

 که حاصل این بازیها برابر است با:

 

14 برد ............... 11 تساوی ............... 11 باخت

 

46 گلزده ............... 39 گل خورده

 

 و کسب 53 امتیاز از 108 امتیاز ممکن

 

 

بهترین گلزن استقلال در برابر تیم سپاهان:

 

4 گل

 

غلامرضا عنایتی

 

 

2 گل

 

سرور جباروف -- جابر انصاری -- بهنام برزای -- آرش برهانی -- امیرحسین صادقی

 

علی سامره – یداله اکبری -- میثم بائو -- میلاد میداوودی -- پیروز قربانی

 

 

عملکرد استقلال در برابر سپاهان (میزبان)

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

18

9

5

4

29

20

9

32

59

 

عملکرد استقلال در برابر سپاهان (میهمان)

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

18

5

6

7

17

19

-2

21

35

 

عملکرد کلی استقلال در برابر سپاهان

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

36

14

11

11

46

39

7

53

49

 

 

میزبان :

 

 

 

بازی برگشت: استقلال 3 --- سپاهان 0                1381/2/24            گل: دین محمدی -- محمد نوازی -- محققیان(مدافع سپاهان) 

 

بازی رفت: استقلال 2 --- سپاهان 3                     1381/8/12            گل: علیرضا نیکبخت واحدی -- یداله اکبری

 

بازی برگشت: استقلال 2 --- سپاهان 1                1383/1/24            گل: غلامرضا عنایتی -- علی سامره 

 

بازی برگشت: استقلال 2 --- سپاهان 2                1384/3/30            گل: سیاوش اکبرپور -- غلامرضا عنایتی

 

بازی برگشت: استقلال 2 --- سپاهان 1                1384/11/23          گل: امیرحسین صادقی -- مجتبی جباری 

 

بازی رفت: استقلال 2 --- سپاهان 1                     1385/9/10            گل: میثم بائو(2)

 

بازی برگشت: استقلال 0 --- سپاهان 1                1387/1/10 

 

بازی رفت: استقلال 1 --- سپاهان 1                     1387/5/27            گل: پیروز قربانی

 

بازی رفت: استقلال 1 --- سپاهان 0                     1388/5/16            گل: امیدرضا روانخواه

 

بازی رفت: استقلال 4 --- سپاهان 3                     1389/6/5              گل: میلاد میداوودی (2) -- فرهاد مجیدی -- غلامرضا عنایتی(مهاجم سپاهان)

 

بازی برگشت: استقلال 1 --- سپاهان 1                1390/10/16          گل: جواد شیرزاد

 

بازی برگشت: استقلال 1 --- سپاهان 1                1392/1/26            گل: محسن ایران نژاد (مدافع سپاهان)

 

بازی رفت: استقلال 1 --- سپاهان 2                     1392/5/10            گل: امیرحسین صادقی

 

بازی برگشت: استقلال 2 --- سپاهان 1                1393/11/10          گل: غلامرضا عنایتی -- امید ابراهیمی

 

بازی برگشت: استقلال 0 --- سپاهان 0                1395/1/22  

 

بازی برگشت: استقلال 2 --- سپاهان 1                1396/2/14            گل: جابر انصاری -- فرشید باقری

 

بازی رفت: استقلال 3 --- سپاهان 0                     1396/9/15            گل: علی قربانی – سرور جباروف (2)

 

بازی رفت: استقلال 0 --- سپاهان 1                     1397/8/4

 

 

 

میهمان :

 

بازی رفت: سپاهان 0 --- استقلال 1                     1380/11/7            گل: فراز فاطمی

 

 بازی برگشت: سپاهان 3 --- استقلال 2               1382/2/5              گل: یداله اکبری -- حسن زاده(مدافع سپاهان)

 

بازی رفت: سپاهان 0 --- استقلال 0                     1382/9/9

 

بازی رفت: سپاهان 2 --- استقلال 2                     1383/10/11          گل: علی سامره غلامرضا عنایتی

 

بازی رفت: سپاهان 1 --- استقلال 0                     1384/7/24

 

بازی برگشت: سپاهان 1 --- استقلال 0                1386/1/31

 

بازی رفت: سپاهان 2 --- استقلال 1                     1386/7/15            گل: پیروز قربانی

 

بازی برگشت:سپاهان 2 --- استقلال 1                 1387/10/10          گل: آرش برهانی

 

بازی برگشت:سپاهان 2 --- استقلال 0                 1388/9/14

 

بازی برگشت: سپاهان 1 --- استقلال 1                1389/12/5            گل: مهدی سیدصالحی

 

بازی رفت: سپاهان 1 --- استقلال 1                     1390/5/12            گل: آرش برهانی

 

بازی رفت: سپاهان 0 --- استقلال 1                     1391/8/28            گل: خسرو حیدری

 

بازی برگشت: سپاهان 0 --- استقلال 0                1392/9/14

 

بازی رفت: سپاهان 3 --- استقلال 1                     1393/5/23            گل: میلاد فخرالدینی

 

بازی رفت: سپاهان 0 --- استقلال 3                     1394/8/4              گل: فرشید اسماعیلی -- جابر انصاری -- بهنام برزای

 

بازی رفت: سپاهان 1 --- استقلال 1                     1395/10/5            گل: بهنام برزای

 

بازی برگشت: سپاهان 0 --- استقلال 1                1397/2/7              گل: مامه تیام

 

بازی برگشت: سپاهان 0   ---  استقلال 1             1398/1/23            گل: آیاندا پاتوسی