نتایج بازیهای استقلال با تیم سپاهان اصفهان در ادوار گذشته لیگ برتر

 

فصل 96_95

بازی رفت: سپاهان 1 --- استقلال 1                  1395/10/05              گل: بهنام برزای

بازی برگشت: استقلال 2 --- سپاهان 1             1396/02/14               گل: جابر انصاری_فرشید باقری

 

فصل 95_94

بازی رفت: سپاهان 0 --- استقلال 3               1394/08/04              گل: فرشید اسماعیلی_جابر انصاری_بهنام برزای

بازی برگشت: استقلال 0 --- سپاهان 0         1395/01/22  

 

فصل 94_93

بازی رفت: سپاهان 3 --- استقلال 1           1393/05/23            گل: میلاد فخرالدینی

بازی برگشت: استقلال 2 --- سپاهان 1      1393/11/10             گل: غلامرضا عنایتی – امید ابراهیمی

 

فصل 93_92

بازی رفت: استقلال 1 --- سپاهان 2           1392/05/10        گل: امیرحسین صادقی

بازی برگشت: سپاهان 0 --- استقلال 0       1392/09/14

 

فصل 92_91

بازی رفت: سپاهان 0 --- استقلال 1           1391/08/28         گل: خسرو حیدری

بازی برگشت: استقلال 1 --- سپاهان 1      1392/01/26         گل: محسن ایران نژاد (مدافع سپاهان)

 

فصل 91_90

بازی رفت: سپاهان 1 --- استقلال 1           1390/05/12         گل:  آرش برهانی

بازی برگشت: استقلال 1 --- سپاهان 1      1390/10/16         گل: جواد شیرزاد

 

فصل 90_89

بازی رفت: استقلال 4 --- سپاهان 3           1389/06/05        گل: میلاد میداوودی(2) -- فرهاد مجیدی – غلامرضا عنایتی(مهاجم سپاهان)

بازی برگشت: سپاهان 1  --- استقلال 1     1389/12/05        گل: مهدی سیدصالحی

 

فصل 89_88

بازی رفت: استقلال 1 --- سپاهان 0           1388/05/16        گل: امیدرضا روانخواه

بازی برگشت: سپاهان 2 --- استقلال 0       1388/09/14

 

فصل 88_87

بازی رفت: استقلال 1 --- سپاهان 1             1387/05/27       گل: پیروز قربانی

بازی برگشت: سپاهان 2 --- استقلال 1         1387/10/10       گل: آرش برهانی

 

فصل 87_86

بازی رفت: سپاهان 2 --- استقلال 1             1386/07/15       گل: پیروز قربانی

بازی برگشت: استقلال 0 --- سپاهان 1       1387/01/10

 

فصل 86_85

بازی رفت: استقلال 2 --- سپاهان 1             1385/09/10        گل: میثم بائو(2)

بازی برگشت: سپاهان 1 --- استقلال 0        1386/01/31

 

فصل 84_85

بازی رفت: سپاهان 1 --- استقلال 0             1384/07/24

بازی برگشت: استقلال 2 --- سپاهان 1        1384/11/23        گل: امیرحسین صادقی – مجتبی جباری

 

فصل 84_83

بازی رفت: سپاهان 2 ---  استقلال 2            1383/10/11        گل: علی سامره -- غلامرضا عنایتی

بازی برگشت: استقلال 2 --- سپاهان 2        1384/03/30        گل: سیاوش اکبرپور – غلامرضا عنایتی

 

فصل 83_82

بازی رفت: سپاهان 0 --- استقلال 0              1382/09/09

بازی برگشت: استقلال 2 --- سپاهان 1         1383/01/24       گل: غلامرضا عنایتی – علی سامره

 

فصل 82_81

بازی رفت: استقلال 2 --- سپاهان 3              1381/08/12       گل: علیرضا نیکبخت واحدی -- یداله اکبری

بازی برگشت: سپاهان 3 --- استقلال 2         1382/02/05       گل: یداله اکبری -- حسن زاده(مدافع سپاهان)

 

فصل 81_80

بازی رفت: سپاهان 0 --- استقلال 1              1380/11/07        گل: فراز فاطمی

بازی برگشت: استقلال 3 --- سپاهان 0         1381/02/24        گل: سیروس دین محمدی -- محمد نوازی -- جواد محققیان(مدافع سپاهان)

 

 

 

 استقلال با تیم سپاهان   32  بازی در لیگ برتر انجام داده است

 

 که حاصل این بازیها برابر است با:

 

11 برد ............... 11 تساوی ............... 10 باخت

 

41 گلزده ............... 38 گل خورده

 

 و کسب 44 امتیاز از  96 امتیاز ممکن

 

 

بهترین گلزن استقلال در برابر تیم سپاهان:

 

4 گل

 

غلامرضا عنایتی

 

 

2 گل

 

جابر انصاری -- بهنام برزای -- آرش برهانی -- امیرحسین صادقی -- علی سامره – یداله اکبری

 

میثم بائو -- میلاد میداوودی -- پیروز قربانی

 

 

عملکرد استقلال در برابر سپاهان (میزبان)

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

16

8

5

3

26

19

7

29

60

 

عملکرد استقلال در برابر سپاهان (میهمان)

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

16

3

6

7

15

19

-4

15

31

 

عملکرد کلی استقلال در برابر سپاهان

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

32

11

11

10

41

38

3

44

46

 

 

میزبان :

 

 

 

بازی برگشت: استقلال 3 --- سپاهان 0         1381/02/24        گل: دین محمدی -- محمد نوازی -- محققیان(مدافع سپاهان) 

 

بازی رفت: استقلال 2 --- سپاهان 3              1381/08/12       گل: علیرضا نیکبخت واحدی -- یداله اکبری

 

بازی برگشت: استقلال 2 --- سپاهان 1         1383/01/24       گل: غلامرضا عنایتی -- علی سامره 

 

بازی برگشت: استقلال 2 --- سپاهان 2        1384/03/30        گل: سیاوش اکبرپور -- غلامرضا عنایتی

 

بازی برگشت: استقلال 2 --- سپاهان 1        1384/11/23        گل: امیرحسین صادقی -- مجتبی جباری 

 

بازی رفت: استقلال 2 --- سپاهان 1             1385/09/10        گل: میثم بائو(2)

 

بازی برگشت: استقلال 0 --- سپاهان 1        1387/01/10 

 

بازی رفت: استقلال 1 --- سپاهان 1             1387/05/27       گل: پیروز قربانی

 

بازی رفت: استقلال 1 --- سپاهان 0            1388/05/16        گل: امیدرضا روانخواه

 

بازی رفت: استقلال 4 --- سپاهان 3           1389/06/05        گل: میلاد میداوودی (2) -- فرهاد مجیدی -- غلامرضا عنایتی(مهاجم سپاهان)

 

بازی برگشت: استقلال 1 --- سپاهان 1       1390/10/16         گل: جواد شیرزاد

 

بازی برگشت: استقلال 1 --- سپاهان 1       1392/01/26         گل: محسن ایران نژاد (مدافع سپاهان)

 

بازی رفت: استقلال 1 --- سپاهان 2            1392/05/10        گل: امیرحسین صادقی

 

بازی برگشت: استقلال 2 --- سپاهان 1      1393/11/10         گل: غلامرضا عنایتی – امید ابراهیمی

 

بازی برگشت: استقلال 0 --- سپاهان 0         1395/01/22  

 

بازی برگشت: استقلال 2 --- سپاهان 1             1396/02/14               گل: جابر انصاری_فرشید باقری

 

 

میهمان :

 

بازی رفت: سپاهان 0 --- استقلال 1              1380/11/07        گل: فراز فاطمی

 

 بازی برگشت: سپاهان 3 --- استقلال 2         1382/02/05       گل: یداله اکبری -- حسن زاده(مدافع سپاهان)

 

بازی رفت: سپاهان 0 --- استقلال 0              1382/09/09

 

بازی رفت: سپاهان 2 ---  استقلال 2            1383/10/11        گل: علی سامره غلامرضا عنایتی

 

بازی رفت: سپاهان 1 --- استقلال 0             1384/07/24

 

بازی برگشت: سپاهان 1 --- استقلال 0        1386/01/31

 

بازی رفت: سپاهان 2 --- استقلال 1             1386/07/15       گل: پیروز قربانی

 

بازی برگشت:سپاهان 2 --- استقلال 1         1387/10/10       گل: آرش برهانی

 

بازی برگشت:سپاهان 2 --- استقلال 0        1388/09/14

 

بازی برگشت: سپاهان 1  --- استقلال 1      1389/12/05       گل: مهدی سیدصالحی

 

بازی رفت: سپاهان 1 --- استقلال 1           1390/05/12        گل: آرش برهانی

 

بازی رفت: سپاهان 0 --- استقلال 1           1391/08/28         گل: خسرو حیدری

 

بازی برگشت: سپاهان 0 --- استقلال 0       1392/09/14

 

بازی رفت: سپاهان 3 --- استقلال 1           1393/05/23        گل: میلاد فخرالدینی

 

بازی رفت: سپاهان 0 --- استقلال 3           1394/08/04        گل: فرشید اسماعیلی_جابر انصاری_بهنام برزای

 

بازی رفت: سپاهان 1 --- استقلال 1          1395/10/05          گل: بهنام برزای