نتایج بازیهای تیم استقلال تهران با تیم مقاومت سپاسی شیراز ­در ادوار گذشته لیگ برتر

 

فصل 93_92

بازی رفت: فجرسپاسی 2 --- استقلال 4                           1392/05/15      گل: جواد نکونام (پنالتی) – محمد قاضی – حنیف عمران زاده – فرهاد مجیدی

بازی برگشت: استقلال 1 --- فجرسپاسی  0                     1392/09/23       گل: هاشم بیک زاده

 

فصل 92_91

بازی رفت: استقلال 0 --- فجرسپاسی 0                         1391/06/31

بازی برگشت: فجرسپاسی 0 --- استقلال 5                    1391/11/27       گل: جواد نکونام (پنالتی) – فرزاد حاتمی (2) – سیاوش اکبرپور -- آرش برهانی

 

فصل 91_90

بازی رفت: استقلال 2 --- فجرسپاسی 0                       1390/05/26       گل: ولید علی – فرهاد مجیدی

بازی برگشت: فجرسپاسی 2 --- استقلال 1                   1390/10/29       گل: مجتبی جباری (پنالتی)

 

فصل 89_88

بازی رفت: مقاومت سپاسی  0 --- استقلال 0               1388/05/24     

بازی برگشت: استقلال 3 --- مقاومت سپاسی 2           1388/09/20       گل: فرهاد مجیدی (2) -- کیانوش رحمتی

 

 فصل 88_87

بازی رفت: استقلال 5 --- مقاومت سپاسی  2              1387/07/16      گل: سیاوش اکبرپور (2) -- فابیو جانواریو -- میثم منیعی -- خسرو حیدری

بازی برگشت: مقاومت سپاسی 4 --- استقلال 1          1387/11/30       گل: علیرضا عباسفرد

 

فصل 87_86

بازی رفت: فجرسپاسی  1 --- استقلال 2                   1386/08/24       گل: مهرداد پولادی -- علی علیزاده

بازی برگشت: استقلال 1 --- فجرسپاسی  1               1387/02/16       گل: فرهاد مجیدی

 

فصل 86_85

بازی رفت: استقلال 3 --- فجرسپاسی 2                   1385/06/30       گل: جائلسون داسیلوا -- اصغر طالب­نسب -- علیرضا منصوریان

بازی برگشت: فجرسپاسی 1 --- استقلال 1               1385/11/20       گل: میثم بائو

 

فصل 85_84

بازی رفت: استقلال 0 --- فجرسپاسی 0                   1384/07/29

بازی برگشت: فجرسپاسی 0 --- استقلال 3              1384/11/27       گل: غلامرضا عنایتی(2) -- سیاوش اکبرپور

 

فصل 84_83

بازی رفت: استقلال 2 ---  فجرسپاسی 1                  1383/07/02       گل: علی سامره -- غلامرضا عنایتی (پنالتی)

بازی برگشت: فجرسپاسی 0 ---  استقلال 0             1383/11/02

 

فصل 83_82

بازی رفت: فجرسپاسی 2 --- استقلال 2                  1382/08/15        گل: فرزاد مجیدی -- فراز فاطمی

بازی برگشت: استقلال 3 --- فجرسپاسی 2             1382/12/18        گل: یداله اکبری -- داوود سیدعباسی -- فراز فاطمی

 

فصل 82_81

بازی رفت: فجرسپاسی 2 --- استقلال 3                1381/11/04         گل: علی سامره -- یداله اکبری (پنالتی) -- مهدی هاشمی­نسب

بازی برگشت: استقلال 0 --- فجرسپاسی1             1382/04/01

 

فصل 81_80

بازی رفت: فجرسپاسی 1 --- استقلال 1                 1380/10/07        گل: فراز فاطمی

بازی برگشت: استقلال 0 --- فجرسپاسی0             1381/02/10

 

 

 

استقلال با تیم  مقاومت سپاسی   24  بازی در لیگ برتر انجام داده است

 

 که حاصل این بازیها برابر است با:

 

12 برد ............... 9 تساوی ............... 3 باخت

 

43 گلزده ............... 26 گل خورده

 

 کسب 45 امتیاز از  72  امتیاز ممکن

 

 

بهترین گلزن استقلال در برابر تیم فجر مقاومت سپاسی :

 

 

5 گل

 

فرهاد مجیدی

 

 

4 گل

 

سیاوش اکبرپور

 

 

3 گل

 

فراز فاطمی – غلامرضا عنایتی

 

 

2 گل

 

جواد نکونام -- فرزاد حاتمی -- یداله اکبری – علی سامره

 

 

عملکرد استقلال در برابر فجرسپاسی (میزبان)

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

12

7

4

1

20

11

9

25

69

 

عملکرد استقلال در برابر فجرسپاسی (میهمان)

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

12

5

5

2

23

15

8

20

56

 

عملکرد کلی استقلال در برابر فجرسپاسی

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

24

12

9

3

43

26

17

45

63

 

 

میزبان :

 

بازی برگشت: استقلال 0 --- فجرسپاسی0                   1381/02/10

 

بازی برگشت: استقلال 0 --- فجرسپاسی 1                  1382/04/01

 

بازی برگشت: استقلال 3 --- فجرسپاسی 2                 1382/12/18        گل: یداله اکبری -- داود سیدعباسی -- فراز فاطمی

 

بازی رفت: استقلال 2 ---  فجرسپاسی 1                     1383/07/02       گل: علی سامره -- غلامرضا عنایتی (پنالتی)

 

بازی رفت: استقلال 0 --- فجرسپاسی 0                     1384/07/29

 

بازی رفت: استقلال 3 --- فجرسپاسی 2                     1385/06/30       گل: جائلسون داسیلوا -- اصغر طالب­نسب -- علیرضا منصوریان

 

بازی برگشت: استقلال 1 --- فجرسپاسی  1               1387/02/16       گل: فرهاد مجیدی

 

بازی رفت: استقلال 5 --- مقاومت سپاسی  2             1387/07/16      گل: سیاوش اکبرپور (2) -- فابیو جانواریو -- میثم منیعی -- خسرو حیدری

 

بازی برگشت: استقلال 3 --- مقاومت سپاسی 2        1388/09/20        گل: فرهاد مجیدی (2) -- کیانوش رحمتی

 

بازی رفت: استقلال 2 --- فجرسپاسی 0                   1390/05/26        گل: ولید علی – فرهاد مجیدی

 

بازی رفت: استقلال 0 --- فجرسپاسی 0                   1391/06/31

 

بازی برگشت: استقلال 1 --- فجرسپاسی  0             1392/09/23        گل: هاشم بیک­زاده

 

 

 

میهمان :

 

بازی رفت: فجرسپاسی 1 --- استقلال 1                         1380/10/07        گل: فراز فاطمی

 

بازی رفت: فجرسپاسی 2 --- استقلال 3                          1381/11/04       گل: علی سامره -- یداله اکبری (پنالتی) -- مهدی هاشمی­نسب

 

بازی رفت: فجرسپاسی 2 --- استقلال 2                         1382/08/15        گل: فرزاد مجیدی -- فراز فاطمی

 

بازی برگشت: فجرسپاسی 0 ---  استقلال 0                    1383/11/02

 

بازی برگشت: فجرسپاسی 0 --- استقلال 3                    1384/11/27     گل: غلامرضا عنایتی (2) -- سیاوش اکبرپور

 

بازی برگشت: فجرسپاسی 1 --- استقلال 1                   1385/11/20      گل: میثم بائو

 

بازی رفت: فجرسپاسی  1 --- استقلال 2                      1386/08/24      گل: مهرداد پولادی -- علی علیزاده

 

بازی برگشت: مقاومت سپاسی 4 --- استقلال 1           1387/11/30      گل: علیرضا عباسفرد

 

بازی رفت: مقاومت سپاسی  0 --- استقلال 0               1388/05/24 

 

بازی برگشت: فجرسپاسی 2 --- استقلال 1                 1390/10/29       گل: مجتبی جباری (پنالتی)

 

بازی برگشت: فجرسپاسی 0 --- استقلال 5                 1391/11/27       گل: جواد نکونام (پنالتی) – فرزاد حاتمی (2) – سیاوش اکبرپور – آرش برهانی

 

بازی رفت: فجرسپاسی 2 --- استقلال 4                     1392/05/15       گل: جواد نکونام (پنالتی) – محمد قاضی – حنیف عمران­زاده – فرهاد مجیدی