نتایج بازیهای استقلال با تیم شهرداری تبریز در ادوار گذشته لیگ برتر

 

فصل 91_90

بازی رفت: شهرداری تبریز 1 --- استقلال 2               1390/09/12       گل: آرش برهانی -- فرهاد مجیدی (پنالتی)

بازی برگشت: استقلال 0  --- شهرداری تبریز 0         1391/02/08 

 

فصل 90_89

بازی رفت: شهرداری تبریز 2 --- استقلال 3               1389/05/04       گل: آرش برهانی -- میلاد میداوودی (2)

بازی برگشت: استقلال 0  --- شهرداری تبریز 0         1389/09/20

 

 

 

استقلال با تیم  شهرداری تبریز   4   بازی در لیگ برتر انجام داده است

 

 که حاصل این بازیها برابر است با:

 

2 برد ............... 2  تساوی  ............... 0  باخت

 

5 گلزده ............... 3  گل خورده

 

 کسب  8  امتیاز از  12  امتیاز ممکن

 

 

بهترین گلزن استقلال در برابر تیم شهرداری تبریز :

 

 

2 گل

 

میلاد میداوودی – آرش برهانی

  

 

عملکرد استقلال در برابر شهرداری تبریز (میزبان)

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

2

0

2

0

0

0

0

2

33

 

عملکرد استقلال در برابر شهرداری تبریز (میهمان)

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

2

2

0

0

5

3

2

6

100

 

عملکرد کلی استقلال در برابر شهرداری تبریز

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

4

2

2

0

5

3

2

8

67

 

 

میزبان :

 

بازی برگشت: استقلال 0  --- شهرداری تبریز 0         1389/09/20

 

بازی برگشت: استقلال 0  --- شهرداری تبریز 0         1391/02/08

 

 

میهمان :

 

بازی رفت: شهرداری تبریز 2 --- استقلال 3              1389/05/04       گل: آرش برهانی -- میلاد میداوودی(2)

 

بازی رفت: شهرداری تبریز 1 --- استقلال 2               1390/09/12       گل: آرش برهانی -- فرهاد مجیدی (پنالتی)