نتایج بازیهای تیم استقلال تهران با تیم شموشک نوشهر در ادوار گذشته لیگ برتر

 

فصل 85_84

بازی رفت: شموشک نوشهر 0 --- استقلال تهران 1                 1384/08/24          گل: مجتبی جباری

بازی برگشت: استقلال تهران 1 --- شموشک نوشهر 1             1384/12/26        گل: غلامرضا عنایتی

 

 فصل 84_83

بازی رفت: استقلال تهران  3 --- شموشک نوشهر 0                1383/09/26       گل: علیرضا منصوریان -- علی سامره -- سیاوش اکبرپور

بازی برگشت: شموشک نوشهر 0 --- استقلال تهران 1            1384/02/18        گل: غلامرضا عنایتی

 

 فصل 83_82

بازی رفت: شموشک نوشهر 1 --- استقلال تهران 2               1382/06/23         گل: غلامرضا عنایتی -- محمد نوازی (پنالتی)

بازی برگشت: استقلال تهران 2 --- شموشک نوشهر 1           1382/10/16         گل: غلامرضا عنایتی – علی سامره

 

 

 

 

 استقلال با تیم شموشک نوشهر   6  بازی در لیگ برتر انجام داده است

 

که حاصل این بازیها برابر است با:

 

5 برد ............... 1 تساوی ............... 0 باخت

 

10 گلزده ............... 3 گل خورده

 

کسب 16 امتیاز از 18 امتیاز ممکن

 

 

 بهترین گلزن استقلال در برابر تیم شموشک نوشهر :

 

 

4 گل

 

غلامرضا عنایتی

 

 

2 گل

 

علی سامره

 

 

عملکرد استقلال در برابر شموشک نوشهر (میزبان)

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

3

2

1

0

6

2

4

7

78

 

عملکرد استقلال در برابر شموشک نوشهر (میهمان)

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

3

3

0

0

4

1

3

9

100

 

عملکرد کلی استقلال در برابر شموشک نوشهر

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

6

5

1

0

10

3

7

16

89

 

 

میزبان :

 

سومین دوره:

بازی برگشت: استقلال تهران 2 --- شموشک نوشهر 1           1382/10/16       گل: غلامرضا عنایتی -- علی سامره

 

چهارمین دوره:

بازی رفت: استقلال تهران  3 --- شموشک نوشهر 0                 1383/09/26       گل: علیرضا منصوریان -- علی سامره -- سیاوش اکبرپور

 

پنجمین دوره:

بازی برگشت: استقلال تهران 1 --- شموشک نوشهر 1            1384/12/26       گل: غلامرضا عنایتی

 

 

میهمان :

 

سومین دوره:

بازی رفت: شموشک نوشهر 1 --- استقلال تهران 2                1382/06/23        گل: غلامرضا عنایتی -- محمد نوازی (پنالتی)

 

چهارمین دوره:

بازی برگشت: شموشک نوشهر 0 --- استقلال تهران 1           1384/02/18       گل: غلامرضا عنایتی

 

پنجمین دوره:

بازی رفت: شموشک نوشهر 0 --- استقلال تهران 1               1384/08/24       گل: مجتبی جباری