نتایج بازیهای تیم استقلال تهران با تیم شیرین فراز کرمانشاه در ادوار گذشته لیگ برتر

 

فصل 87_86

بازی رفت: شیرین فراز کرمانشاه 1 --- استقلال تهران 3                      1386/06/15       گل: آرش برهانی -- امیدرضا روانخواه -- سان جان اورسوییچ

 

بازی برگشت: استقلال تهران 2 --- شیرین فراز کرمانشاه 1               1386/11/28       گل: فرهاد مجیدی -- سعید بیات

 

 

استقلال با تیم شیرین فراز   2  بازی در لیگ برتر انجام داده است

 

که حاصل این بازیها برابر است با:

 

2 برد............... 0 تساوی ............... 0 باخت

 

5 گلزده ............... 2 گل خورده

 

کسب 6 امتیاز از 6 امتیاز ممکن

 

 

 بهترین گلزن استقلال در برابر تیم شیرین فراز کرمانشاه :

 

 

1 گل

 

آرش برهانی – امیدضا روانخواه – سان جان اورسویچ

 

فرهاد مجیدی -- سعید بیات

 

 

عملکرد استقلال در برابر شیرین فراز (میزبان)

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

1

1

0

0

2

1

1

3

100

 

عملکرد استقلال در برابر شیرین فراز (میهمان)

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

1

1

0

0

3

1

2

3

100

 

عملکرد کلی استقلال در برابر شیرین فراز

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

2

2

0

0

5

2

3

6

100

 

 

میزبان :

 

بازی برگشت: استقلال تهران 2 --- شیرین فراز کرمانشاه 1            1386/11/28       گل: فرهاد مجیدی -- سعید بیات

 

 

میهمان :

 

بازی رفت: شیرین فراز کرمانشاه 1 --- استقلال تهران 3                      1386/06/15       گل: آرش برهانی -- امیدرضا روانخواه -- سان جان اورسوییچ