نتایج بازیهای استقلال با تیم ذوب آهن اصفهان در ادوار لیگ برتر

 

فصل 96_95

بازی رفت: استقلال 2 --- ذوب آهن 1                1395/06/30     گل: امید ابراهیمی (پنالتی)_علی قربانی

بازی برگشت: ذوب آهن 0 --- استقلال 2          1395/11/28      گل: فرشید اسماعیلی_بهنام برزای

 

فصل 95_94

بازی رفت: استقلال 0 --- ذوب آهن 2                1394/05/23

بازی برگشت: ذوب آهن 0  --- استقلال 0          1394/11/13

 

فصل 94_93

بازی رفت: ذوب آهن 2  --- استقلال 1              1393/07/04          گل: هاشم بیک زاده

بازی برگشت: استقلال 1 --- ذوب آهن 1           1394/01/21          گل: امید ابراهیمی (پنالتی)

 

فصل 93_92

بازی رفت: ذوب آهن 2  --- استقلال 0              1392/06/21

بازی برگشت: استقلال 1 --- ذوب آهن 1           1392/11/06          گل: کارلوس سانتوس (مدافع ذوب آهن)

 

فصل 92_91

بازی رفت: استقلال 1 --- ذوب آهن 0              1391/05/10          گل: امین منوچهری

بازی برگشت: ذوب آهن 0  --- استقلال 0        1391/10/16

 

فصل 91_90

بازی رفت: ذوب آهن 0  --- استقلال 2           1390/07/30            گل: حنیف عمران زاده -- میلاد میداوودی

بازی برگشت: استقلال 2 --- ذوب آهن 2       1391/01/05            گل: محسن یوسفی – میلاد میداوودی

 

 فصل 90_89

بازی رفت: ذوب آهن 1 --- استقلال 1             1389/05/14          گل: فرهاد مجیدی

بازی برگشت: استقلال 1 --- ذوب آهن 2        1389/10/02           گل: آرش برهانی

 

 فصل 89_88

بازی رفت: ذوب آهن 1 --- استقلال 0              1388/08/05

بازی برگشت: استقلال 1 --- ذوب آهن 0        1389/01/30           گل: سیاوش اکبرپور (پنالتی)

 

 فصل 88_87

بازی رفت: استقلال 2 --- ذوب آهن 0             1387/08/10          گل: حسین کاظمی -- مجتبی جباری

بازی برگشت: ذوب آهن 1 --- استقلال 1        1387/12/14           گل: مجتبی جباری (پنالتی)

 

 فصل 87_86

بازی رفت: ذوب آهن 0 --- استقلال 1             1386/09/16          گل: محمد نوازی

بازی برگشت: استقلال 1 --- ذوب آهن 2        1387/02/25           گل: آرش برهانی (پنالتی)

 

 فصل 86_85

بازی رفت: استقلال 2 --- ذوب آهن 1            1385/06/18          گل: محمد نوازی (پنالتی) – پیروز قربانی

بازی برگشت: ذوب آهن 0 --- استقلال 0        1385/11/06

 

 فصل 85_84

بازی رفت: استقلال 3 --- ذوب آهن 0             1384/09/25         گل: مجتبی جباری -- غلامرضا عنایتی -- امیرحسین صادقی

بازی برگشت: ذوب آهن 1 --- استقلال 1        1385/01/27           گل: غلامرضا عنایتی

 

 فصل 84_83

بازی رفت: ذوب آهن 3 --- استقلال 1             1383/08/21         گل: علی سامره

بازی برگشت: استقلال 0 --- ذوب آهن 3        1383/12/21

 

 فصل 83_82

بازی رفت: ذوب آهن 2 --- استقلال 1             1382/07/08         گل: محمد نوازی (پنالتی)

بازی برگشت: استقلال 1 --- ذوب آهن 0        1382/10/25          گل: یداله اکبری

 

 فصل 82_81

بازی رفت: استقلال 0 --- ذوب آهن 0             1381/10/01

بازی برگشت: ذوب آهن 0 --- استقلال 3        1382/02/30          گل: علیرضا نیکبخت واحدی – علی سامره -- مهدی هاشمی ­نسب

 

فصل 81_80

بازی رفت: ذوب آهن 2 --- استقلال 1              1380/09/06        گل: سیروس دین ­محمدی

بازی برگشت: استقلال 2 --- ذوب آهن 2        1381/01/26          گل: احمد مومن­ زاده -- محمد نوازی (پنالتی)

 

 

 

استقلال با تیم  ذوب آهن   32  بازی در لیگ برتر انجام داده است

 

که حاصل این بازیها برابر است با:

 

11 برد............... 11 تساوی ............... 10 باخت

 

35 گلزده............... 32 گل خورده

 

کسب  44  امتیاز از  96  امتیاز ممکن

 

بهترین گلزن استقلال در برابر تیم ذوب آهن:

 

 

4 گل

 

محمد نوازی

 

 

2 گل

 

امید ابراهیمی -- حنیف عمران زاده -- میلاد میداوودی – غلامرضا عنایتی

 

آرش برهانی -- علی سامره – مجتبی جباری

  

 

عملکرد استقلال در برابر ذوب آهن اصفهان (میزبان)

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

16

7

5

4

20

17

3

26

54

 

عملکرد استقلال در برابر ذوب آهن اصفهان (میهمان)

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

16

4

6

6

15

15

0

18

38

 

عملکرد کلی استقلال در برابر ذوب آهن اصفهان

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد

امتیاز

32

11

11

10

35

32

3

44

46

 

 

میزبان :

 

بازی برگشت: استقلال 2 --- ذوب آهن 2        1381/01/26       گل: احمد مومن ­زاده -- محمد نوازی (پنالتی)

 

بازی رفت: استقلال 0 --- ذوب آهن 0             1381/10/01

 

بازی برگشت: استقلال 1 --- ذوب آهن 0        1382/10/25       گل: یداله اکبری

 

بازی برگشت: استقلال 0 --- ذوب آهن 3        1383/12/21

 

بازی رفت: استقلال 3 --- ذوب آهن 0             1384/09/25       گل: مجتبی جباری -- غلامرضا عنایتی -- امیرحسین صادقی

 

بازی رفت: استقلال 2 --- ذوب آهن 1            1385/06/18       گل: محمد نوازی (پنالتی) -- پیروز قربانی

 

بازی برگشت: استقلال 1 --- ذوب آهن 2        1387/02/25       گل: آرش برهانی (پنالتی)

 

بازی رفت: استقلال 2 --- ذوب آهن 0             1387/08/10        گل: حسین کاظمی -- مجتبی جباری

 

بازی برگشت: استقلال 1 --- ذوب آهن 0        1389/01/30       گل: سیاوش اکبرپور (پنالتی)

 

بازی برگشت: استقلال 1   --- ذوب آهن 2      1389/10/02        گل: آرش برهانی

 

بازی برگشت: استقلال 2 --- ذوب آهن 2        1391/01/05         گل: محسن یوسفی – میلاد میداوودی

 

بازی رفت: استقلال تهران 1 --- ذوب آهن 0    1391/05/10       گل: امین منوچهری

 

بازی برگشت: استقلال 1 --- ذوب آهن 1         1392/11/06      گل: کارلوس سانتوس (مدافع ذوب آهن)

 

بازی برگشت: استقلال 1 --- ذوب آهن 1           1394/01/21    گل: امید ابراهیمی (پنالتی)

 

بازی رفت: استقلال 0 --- ذوب آهن 2              1394/05/23

 

بازی رفت: استقلال 2 --- ذوب آهن 1                1395/06/30     گل: امید ابراهیمی (پنالتی)_علی قربانی

 

 

 

میهمان :

 

بازی رفت: ذوب آهن 2 --- استقلال 1              1380/09/06       گل: سیروس دین ­محمدی

 

بازی برگشت: ذوب آهن 0 --- استقلال 3        1382/02/30       گل: علیرضا نیکبخت واحدی – علی سامره -- مهدی هاشمی­ نسب

 

بازی رفت: ذوب آهن 2 --- استقلال 1             1382/07/08       گل: محمد نوازی (پنالتی)

 

بازی رفت: ذوب آهن 3 --- استقلال 1             1383/08/21       گل: علی سامره

 

بازی برگشت: ذوب آهن 1 --- استقلال 1        1385/01/25       گل: غلامرضا عنایتی

 

بازی برگشت: ذوب آهن 0 --- استقلال 0        1385/11/06

 

بازی رفت: ذوب آهن 0 --- استقلال 1             1386/09/16       گل: محمد نوازی

 

بازی برگشت: ذوب آهن 1 --- استقلال 1        1387/12/14        گل: مجتبی جباری (پنالتی)

 

بازی رفت: ذوب آهن 1 --- استقلال 0              1388/08/05

 

بازی رفت: ذوب آهن 1 --- استقلال 1             1389/05/14       گل: فرهاد مجیدی

 

بازی رفت: ذوب آهن 0  --- استقلال 2            1390/07/30       گل: حنیف عمران زاده – میلاد میداوودی

 

بازی برگشت: ذوب آهن 0  --- استقلال 0        1391/10/16

 

بازی رفت: ذوب آهن 2  --- استقلال 0             1392/06/21

 

بازی رفت: ذوب آهن 2  --- استقلال 1              1393/07/04    گل: هاشم بیک زاده

 

بازی برگشت: ذوب آهن 0  --- استقلال 0          1394/11/13

 

بازی برگشت: ذوب آهن 0  --- استقلال 2          1395/11/28     گل: فرشید اسماعیلی_بهنام برزای