1396/1/22

عملكرد تیم استقلال در برابر تیمهای ازبكستانی

 

 

استقلال ایران 2 --- لوکوموتیو ازبکستان 0 --- 1395/12/23 --- آزادی تهران --- فرشید اسماعیلی ** علی قربانی

 

لوكوموتیو ازبكستان 1  --- استقلال ايران 1 --- 1396/01/22 --- لوکوموتیو استادیوم --- کاوه رضایی

 

نسف قارشی ازبکستان 0 --- استقلال ایران 2 --- 1391/02/27 --- قارشی استادیوم --- یركوویچ ** جباری(پنالتی)

 

استقلال ایران 0 --- نسف قارشی ازبکستان 0 --- 1391/01/01 --- آزادی تهران

 

پاختاكور ازبكستان 2  --- استقلال ایران 1 --- 1390/01/30 --- مركزی پاختاكور تاشكند --- برهانی

 

استقلال ایران 4 --- پاختاکور ازبکستان 2 --- 1390/01/17 --- آزادی تهران --- هوار ملا محمد ** فرهاد مجیدی ** سید صالحی  **  برهانی

 

استقلال ایران 1 --- نفتچی ازبکستان 0 --- 1381/08/22 --- تختی تهران --- هاشمی ­نسب

 

نفتچی ازبکستان 2 --- استقلال ایران 1 --- 1381/09/05 --- ازبکستان --- یدا... اکبری

 

استقلال ایران 5 --- نسف قارشی ازبكستان 2 --- 1381/01/16 ---  آزادی تهران --- نوازی(پنالتی)(2) ** فراز فاطمی(2) ** مهدی پاشازاده

 

استقلال ایران 1 --- نسف قارشی ازبكستان 1 --- 1380/11/19 --- واحدی نیکبخت

 

استقلال ایران 3 --- نوبهار ازبكستان 0  --- 1375/06/16 --- آزادی تهران --- صادق ورمزیار (پنالتی) ** صمد مرفاوی ** علیرضا منصوریان

 

نوبهار ازبكستان 4 --- استقلال ایران 1 --- 1375/06/9 --- نامانگان ازبکستان --- صادق ورمزیار (پنالتی)

 

 

استقلال 12 بار با تیمهای ازبكستانی بازی كرده است

 

 

عمكلرد استقلال برابر است با 6 برد ، 3 باخت ، 3 تساوی

 

 

تعداد 22 گلزده و 14 گل خورده

 

 

 

 

استقلال تاكنون با 4 تیم ازبكستانی بازی كرده است

 

نسف قارشی  4 بازی

 

پاختاكور 2 بازی

 

نفتچی 2 بازی

 

نوبهار  2 بازی

 

لوکوموتیو 2 بازی

 

 

6 بازی از 12 بازی به میزبانی استقلال برگزار شده است

 

عملکرد استقلال در برابر تیمهای ازبكستانی (میزبان)

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

6

5

1

0

15

4

 

5 بازی از 11 بازی به میزبانی تیمهای ازبكستانی برگزار شده است

 

عملکرد استقلال در برابر تیمهای ازبكستانی (میهمان)

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

5

1

1

3

6

9

 

یک بازی در زمینی بی طرف برگزار شده است

 

12 بازی با تیمهای ازبكستانی برگزار شده است

 

عملکرد کلی استقلال در برابر تیمهای ازبكستانی

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

12

6

3

3

22

14

 

 

تهیه و تنظیم : سعید جوانمرد

 

 

همكاری و ارتباط :

 

 

Facebook.com/abitarin

 

 

Yahoo ID: abitarinn

 

 

 saeid_javanmard@yahoo.com

 

 

cloob.com/name/arshina