آخرین ویرایش : 09/10/1390

بازیهای تیم استقلال تهران

فصل 63

 

(باشگاههای تهران )

 

باشگاههای تهران

 

در این فصل جام باشگاههای تهران چندین بار قطع شد

 

ناآماده بودن زمین,اعتراض تماشاگران به عدم برگزاری

 

بازی پاس و پرسپولیس و ایجاد اغتشاش,همچنین شرکت

 

تیم ملی در جام ملتهای آسیا موجب گردید جام باشگاههای

 

تهران در هفته ششم ناتمام بماند

 

استقلال تا قبل از لغو بازیها به همراه پرسپولیس با 12 امتیاز در صدر جدول بود

 

 

***********************

******************تهیه و تنظیم : آبی ترین*******************

***********************