آخرین ویرایش : 14/12/1390 

بازیهای تیم استقلال تهران

فصل 78-1377

 

( لیگ آزادگان – جام حذفی –  جام باشگاههای آسیا )

 

 

لیگ آزادگان

 

دور رفت :

 

هفته 1

فولاد خوزستان 0 --- استقلال تهران 3

تاریخ بازی : 1377/10/06

مکان بازی : تختی اهواز

گلها : فرد ملکیان (2) ** علیرضا اکبرپور

 

هفته 2

استقلال تهران 1  --- صنعت نفت آبادان 1

تاریخ بازی : 1377/06/27

مکان بازی : آزادی تهران

گلها : علی موسوی

 

هفته 3

پاس تهران 1 --- استقلال تهران 1

تاریخ بازی : 1377/07/03

مکان بازی : آزادی تهران

گلها : علی موسوی

 

هفته 4

ملوان انزلی 1 --- استقلال تهران 2

تاریخ بازی : 1377/07/10

مکان بازی : تختی انزلی

گلها : علی موسوی ** علی چینی

 

هفته 5

استقلال تهران 1  --- ابومسلم مشهد 2

تاریخ بازی : 1377/08/12

مکان بازی : آزادی تهران

گلها: محمد مومنی (پنالتی)

 

هفته 6

تراکتورسازی تبریز 1 --- استقلال تهران 4

تاریخ بازی : 1377/07/24

مکان بازی : تبریز

گلها : علیرضا اکبرپور ** داریوش یزدانی ** علیرضا منصوریان ** آتیلا حجازی

 

هفته 7

استقلال تهران 0  --- ذوب آهن اصفهان 1

تاریخ بازی : 1377/10/11

مکان بازی : آزادی تهران

 

هفته 8

بانک ملی تهران 1  --- استقلال تهران 3

تاریخ بازی : 1377/10/15

مکان بازی : آزادی تهران

گلها : سیروس دین محمدی ** عادل حردانی ** محمد نوازی

 

هفته 9

شهرداری تبریز 0 --- استقلال تهران 0

تاریخ بازی : 1377/08/17

مکان بازی : ورزشگاه تختی تبریز

کوه گیر بازیکن شهرداری در دقیقه 49 اخراج شد

 

هفته 10

استقلال تهران 0  --- پرسپولیس تهران 1 (دربی 44)

تاریخ بازی : 1377/08/22

مکان بازی : آزادی تهران

 

هفته 11

استقلال تهران 4  --- پلی اکریل اصفهان 2

تاریخ بازی : 1377/10/22

مکان بازی : آزادی تهران

گلها : فرد ملکیان (2) ** علیرضا اکبرپور ** محمود فکری

 

هفته 12

چوکای تالش 1 --- استقلال تهران 1

تاریخ بازی : 1377/10/29

مکان بازی : ورزشگاه پوریا ولی تالش

گلها : سیروس دین محمدی (پنالتی)

 

هفته 13

فجرسپاسی شیراز 0  --- استقلال تهران 1

تاریخ بازی : 1377/12/18

مکان بازی : ورزشگاه حافظیه شیراز

گلها : فرد ملکیان

محمود فکری از زمین بازی اخراج شد

 

هفته 14

استقلال تهران 0 --- سایپا تهران 0

تاریخ بازی : 1377/01/15

مکان بازی : ورزشگاه تختی تهران

 

هفته 15

سپاهان اصفهان 1 --- استقلال تهران 1

تاریخ بازی : 1378/01/24

مکان بازی : تختی اصفهان

گلها : علیرضا اکبرپور

 

 

دور برگشت :

 

هفته 16

استقلال تهران 3 --- فولاد خوزستان 0

تاریخ بازی : 1378/11/04

مکان بازی : آزادی تهران

گلها : علی موسوی ** علیرضا اکبرپور ** فرد ملکیان

 

هفته 17

صنعت نفت آبادان 0  --- استقلال تهران 1

تاریخ بازی : 1377/11/09

مکان بازی : آبادان

گلها : علی موسوی

 

هفته 18

استقلال تهران 1 --- پاس تهران 1

تاریخ بازی : 1377/11/17

مکان بازی : آزادی تهران

گلها : سیروس دین محمدی (پنالتی)

 

هفته 19

استقلال تهران 1 --- ملوان انزلی 1

تاریخ بازی : 1377/11/25

مکان بازی : آزادی تهران

گلها : سیروس دین محمدی (پنالتی)

 

هفته 20

ابومسلم مشهد 1 --- استقلال تهران 2

تاریخ بازی : 1378/02/14

مکان بازی : تختی مشهد

گلها : فرهاد مجیدی ** علی موسوی

 

هفته 21

استقلال تهران 3 --- تراکتورسازی تبریز 2

تاریخ بازی : 1378/02/23

مکان بازی : آزادی تهران

گلها : سیروس دین محمدی (پنالتی) ** فرهاد مجیدی ** علی موسوی

 

هفته 22

ذوب آهن اصفهان 1  --- استقلال تهران 1

تاریخ بازی : 1377/12/14

مکان بازی : ورزشگاه 22 بهمن اصفهان

گلها : محمد تقوی

 

هفته 23

استقلال تهران 2  --- بانک ملی تهران 0

تاریخ بازی : 1377/12/23

مکان بازی : آزادی تهران

گلها : فرهاد مجیدی ** فرد ملکیان

 

هفته 24

استقلال تهران 1 --- شهرداری تبریز 0

تاریخ بازی : 1377/12/28

مکان بازی : آزادی تهران

گلها : هاشم حیدری

 

هفته 25

پرسپولیس تهران 1  --- استقلال تهران 1 (دربی 45)

تاریخ بازی : 1378/01/20

مکان بازی : آزادی تهران

گلها : فرد ملکیان

محمد تقوی از زمین بازی اخراج شد

رضا حسن زاده از زمین بازی اخراج شد

نعیم سعداوی بازیکن پرسپولیس از زمین بازی اخراج شد

 

هفته 26

پلی اکریل اصفهان 1  --- استقلال تهران 0

تاریخ بازی : 1378/01/29

مکان بازی : اصفهان

 

هفته 27

استقلال تهران 6  --- چوکای تالش 1

تاریخ بازی : 1378/02/31

مکان بازی : آزادی تهران

گلها : سیروس دین محمدی (2) ** علی موسوی (پنالتی) ** فرهاد مجیدی (2) ** هاشم حیدری

 

هفته 28

استقلال تهران 2  ---  فجرسپاسی شیراز 1

تاریخ بازی : 1378/02/27

مکان بازی : آزادی تهران

گلها : هاشم حیدری ** محمود فکری

 

هفته 29

سایپا کرج 4 --- استقلال تهران 3

تاریخ بازی : 1378/02/19

مکان بازی : آزادی تهران گلها : علی موسوی (2) ** سیروس دین محمدی

 

هفته 30

استقلال تهران 1 --- سپاهان اصفهان 1

تاریخ بازی : 1378/03/03

مکان بازی : آزادی تهران

گلها: فرهاد مجیدی

در دقیقه 58 سیروس دین محمدی یک ضربه پنالتی را خراب کرد

 

 

*****کسب مقام نایب قهرمانی*****

 

 

جام حذفی ایران

 

جام حذفی مرحله یک هشتم نهایی

استقلال تهران 8  --- شهرداری اردبیل 0

تاریخ بازی : 1377/09/23

مکان بازی : ورزشگاه آزادی تهران

گلها : عادل حردانی(4) ** آتیلا حجازی ** علی چینی ** علیرضا اکبرپور

 

جام حذفی مرحله یک هشتم نهایی

شهرداری اردبیل 0 --- استقلال تهران 0

تاریخ بازی : 1377/11/20

مکان بازی : ورزشگاه تختی اردبیل

 

جام حذفی مرحله یک چهارم نهایی

نساجی قائم شهر 0 --- استقلال تهران 2

تاریخ بازی : 1378/03/30

مکان بازی : ورزشگاه شهید وطنی قائم شهر

گلها : علی موسوی (2)

 

جام حذفی مرحله یک چهارم نهایی

استقلال تهران 5  --- نساجی قائم شهر 0

تاریخ بازی : 1378/04/06

مکان بازی : ورزشگاه آزادی تهران

گلها : فرد ملکیان (2) ** هاشم حیدری (پنالتی) ** مدافع نساجی ** سیروس دین محمدی

 

جام حذفی مرحله نیمه نهایی

استقلال تهران 1  --- پاس تهران 0

تاریخ بازی : 1378/04/11

مکان بازی : آزادی تهران

گلها : فرد ملکیان

 

جام حذفی مرحله فینال

استقلال تهران 1  --- پرسپولیس تهران 2 (دربی 46)

تاریخ بازی : 1378/04/20

مکان بازی : آزادی تهران

گلها :سهراب بختباری زاده

 

*****کسب مقام نایب قهرمانی*****

 

 

جام باشگاههای آسیا

 

جام باشگاههای آسیا مرحله یک هشتم

نیروی هوایی عراق 1 --- استقلال ایران 1

تاریخ بازی : 1377/07/17

مکان بازی : بغداد عراق

گلها : علی موسوی

 

جام باشگاههای آسیا مرحله یک هشتم

استقلال ایران 2  --- نیروی هوایی عراق 0

تاریخ بازی : 1377/08/01

مکان بازی : آزادی تهران

گلها : علیرضا اکبرپور ** محمد مومنی

 

جام باشگاههای آسیا مرحله یک چهارم

استقلال ایران 2  --- الهلال عربستان 1

تاریخ بازی : 1377/12/06

مکان بازی : امارات

گلها : فرهاد مجیدی ** سیروس دین محمدی

رضا حسن زاده در دقیقه 45 از زمین بازی اخراج شد

 

جام باشگاههای آسیا مرحله یک چهارم

استقلال ایران 1  --- العین امارات 0

تاریخ بازی : 1377/12/08

مکان بازی : امارات

گلها : علیرضا اکبرپور

 

جام باشگاههای آسیا مرحله یک چهارم

استقلال ایران 0  --- کوپکتداق ترکمنستان 1

تاریخ بازی : 1377/12/10

مکان بازی : امارات

 

جام باشگاههای آسیا مرحله نیمه نهایی

استقلال ایران 4  --- دالیان واندا چین 3

تاریخ بازی : 1378/02/08

مکان بازی : آزادی تهران

گلها : محمود فکری ** علی موسوی(2) ** علیرضا اکبرپور

 

جام باشگاههای آسیا مرحله فینال

استقلال ایران 1  --- جوبیلو ایواتا ژاپن 2

تاریخ بازی : 1378/02/10

مکان بازی : آزادی تهران

گلها : سیروس دین محمدی

 

*****کسب مقام نایب قهرمانی*****

 

 

دوستانه

 

استقلال تهران 2  --- تیم ملی عمان 1

تاریخ بازی : 1377/08/03

مکان بازی : آزادی تهران

گلها : محمد نوازی (2)

(بازی خداحافظی محمد فنایی از دنیای داوری)

 

-- 1377 -- دوستانه -- استقلال 2  ... سایپا تهران 2  --  گلها:علیرضا اکبرپور(2) -- ورزشگاه تختی تهران (4 تیر)

 

-- 1377 -- دوستانه -- استقلال 3  ... پیام مشهد 2  --  گلها:فرهاد مجیدی_امین راستی_فرد ملکیان -- ورزشگاه مرغوبکار تهران هشتم تیر

 

-- 1377 -- دوستانه -- استقلال 0 ... سایپا تهران 1  -- گلها:فرد ملکیان -- زمین اختصاصی کارخانه یازدهم تیر

 

-- 1377 -- دوستانه -- شهید عاصی­زاده اردکان 0 ... استقلال 1 -- گلها:علیرضا اکبرپور -- ورزشگاه آزادی اردکان

 

 

-- 1377 -- دوستانه -- استقلال 6 ... ندسا تهران 3 --  گلها:رضاحسن­زاده_محسن گروسی_عادل حردانی_آتیلا حجازی(3) -- ورزشگاه مرغوبکار تهران

 

-- 1377 -- دوستانه -- استقلال 3 ... ندسا تهران 1 --  گلها:علیرضا اکبرپور_عادل حردانی(2) -- ورزشگاه مرغوبکار تهران 19 اذر

 

 

 

تهیه و تنظیم : سعید جوانمرد (آبی ترین)

 

saeid_javanmard@yahoo.com

 

Yahoo ID : abitarinn

 

Facebook.com/abitarin

 

cloob.com/name/arshina