آخرین ویرایش : 29/6/1394

بازیهای تیم استقلال تهران

فصل 81-1380

 

( لیگ برتر – جام حذفی – جام باشگاههای آسیا )

 

 

هفته 1

برق شیراز 1 --- استقلال تهران 1 (دور رفت)

تاریخ بازی : 1380/08/13

مکان بازی : حافظیه شیراز

گلها : علی موسوی

 

گل برق شیراز از نقطه پنالتی به ثمر رسید

 

هفته 2

استقلال تهران 1 --- پاس تهران 3

تاریخ بازی : 1380/08/28

مکان بازی : آزادی تهران

گلها : علی موسوی

 

هفته 3

استقلال تهران 4 --- تراکتور سازی تبریز 0

تاریخ بازی : 1380/09/02

مکان بازی : آزادی تهران

گلها : محمد نوازی(پنالتی) ** سیروس دین­ محمدی ** یداله اکبری ** فرزاد مجیدی

 

هفته 4

ذوب آهن اصفهان 2 --- استقلال تهران 1 

تاریخ بازی : 1380/09/05

مکان بازی : نقش جهان اصفهان

گلها : سیروس دین محمدی

 

گل به خودی توسط محمود فکری

علیرضا واحدی نیکبخت در دقیقه 85 از زمین بازی اخراج شد(کارت قرمز)

 

جام حذفی (مرحله 1/16)

لشکر 30 گرگان 1 ---  استقلال تهران 4

تاریخ بازی : 1380/09/11

مکان بازی : گرگان

گلها : فراز فاطمی(3) ** سید داوود سیدعباسی

 

هفته 5

استقلال تهران 3 ---  استقلال رشت 2

تاریخ بازی : 1380/09/18

مکان بازی : آزادی تهران

گلها : فرزاد مجیدی ** رضا نادر نژاد (مدافع استقلال رشت) ** سید داوود سیدعباسی

 

هفته 6

سایپا کرج 0 --- استقلال تهران 1 

تاریخ بازی : 1380/09/24

مکان بازی : آزادی تهران

گلها : فرزاد مجیدی

 

جام باشگاههای آسیا (مرحله 1/8)

الاتحاد عربستان 3  --- استقلال ایران 2

تاریخ بازی : 1380/09/30

مکان بازی : جده عربستان

گلها : علیرضا واحدی نیکبخت ** محمود فکری

گل به خودی توسط علیرضا واحدی نیکبخت

 

                                        

هفته 7

استقلال تهران 1 --- فجر سپاسی شیراز 1

تاریخ بازی : 1380/10/07

مکان بازی : آزادی تهران

گلها : فراز فاطمی

 

جام باشگاههای آسیا (مرحله 1/8)

استقلال ایران 2  --- الاتحاد عربستان  1

تاریخ بازی : 1380/10/14

مکان بازی : آزادی تهران

گلها : محمد نوازی(پنالتی) ** علیرضا واحدی نیکبخت

 

جام حذفی (مرحله 1/16)

استقلال تهران 3 ---  لشکر 30 گرگان 0

تاریخ بازی : 1380/10/17

مکان بازی : آزادی تهران

گلها : مهدی هاشمی نسب(2) ** فراز فاطمی

 

جام حذفی (مرحله 1/8)

پاس تهران 2 ---  استقلال تهران 4

تاریخ بازی : 1380/10/21

مکان بازی : آزادی تهران

گلها : احمد مومن زاده ** سیروس دین محمدی ** محمد نوازی(پنالتی) ** مجاهد خذیراوی

 

هفته 8

فولاد خوزستان 1 ---  استقلال تهران 2

تاریخ بازی : 1380/11/02

مکان بازی : مجدیان دزفول

گلها : محمد نوازی(پنالتی) ** علیرضا اکبرپور

 

هفته 9

استقلال تهران 1 --- پرسپولیس تهران 1 (دربی 51)

تاریخ بازی : 1380/10/28

مکان بازی : آزادی تهران

گلها : محمد نوازی(پنالتی)

علی انصاریان بازیکن پرسپولیس در دقیقه 87 از زمین بازی اخراج شد(جفت کارت زرد)

 

هفته 10

سپاهان اصفهان 0  ---  استقلال تهران 1­

تاریخ بازی : 1380/11/07

مکان بازی : نقش جهان اصفهان

گلها : فراز فاطمی

 

جام باشگاههای آسیا (مرحله 1/4)

استقلال ایران 5 --- الوحده امارات 3

تاریخ بازی : 1380/11/17

مکان بازی : امارات

گلها : سیروس دین محمدی ** علیرضا اکبرپور ** فراز فاطمی(2) ** مهدی هاشمی ­نسب

 

جام باشگاههای آسیا (مرحله 1/4)

استقلال ایران 1 --- نسف کارشی ازبکستان 1

تاریخ بازی : 1380/11/19

مکان بازی : امارات

گلها : علیرضا واحدی نیکبخت

 

جام باشگاههای آسیا (مرحله 1/4)

استقلال ایران 3­  --- الکویت کویت 0

تاریخ بازی : 1380/11/21

مکان بازی : امارات

گلها : علیرضا اکبرپور ** فراز فاطمی(2)

 

هفته 11

استقلال تهران 2 --- ابومسلم مشهد 1

تاریخ بازی : 1380/11/25

مکان بازی : آزادی تهران

گلها : سهراب بختیاری زاده ** رأفت قلی اف

 

هفته 12

پیکان تهران 1 --- استقلال تهران 3

تاریخ بازی : 1380/11/29

مکان بازی : آزادی تهران

گلها : سیروس دین محمدی ** فراز فاطمی ** مجاهد خذیراوی

 

هفته 13

استقلال تهران 4 --- ملوان انزلی 0

تاریخ بازی : 1380/12/04

مکان بازی : آزادی تهران

گلها : علیرضا واحدی نیکبخت ** احمد مومن زاده(2) ** فراز فاطمی

 

هفته 14

استقلال تهران 1 --- برق شیراز 0 (دور برگشت)

تاریخ بازی : 1380/12/16

مکان بازی : آزادی تهران

گلها : سیروس دین محمدی

عبدالله قوسی بازیکن برق اخراج شد

مائیس عزیزیان دروازبان برق اخراج شد

پیروز قربانی در دقیقه 85 از زمین بازی اخراج شد(کارت قرمز)

 

هفته 15

پاس تهران 2 --- استقلال تهران 1

تاریخ بازی : 1380/12/20

مکان بازی : آزادی تهران

گلها : سیروس دین محمدی

 

هفته 16

تراکتور سازی تبریز 0 ---  استقلال تهران 1

تاریخ بازی : 1380/12/26

مکان بازی : تختی تبریز

گلها : فراز فاطمی

 

جام باشگاههای آسیا (بازی نیمه نهایی)

استقلال ایران 1 --- آنیانگ کره جنوبی 2 

تاریخ بازی : 1381/01/14

مکان بازی : آزادی تهران

گلها : یداله اکبری

 

جام باشگاههای آسیا (بازی رده­ بندی)

استقلال ایران 5 --- نسف کارسی ازبکستان 2

تاریخ بازی : 1381/01/16

مکان بازی : آزادی تهران

گلها : محمد نوازی(پنالتی)(2) ** فراز فاطمی(2) ** مهدی پاشازاده

 

*****کسب عنوان سومی جام باشگاههای آسیا*****

 

 

جام حذفی (مرحله 1/4)

ذوب آهن اصفهان 0 --- استقلال تهران 0

تاریخ بازی : 1381/01/19

مکان بازی : 22 بهمن اصفهان(بازی رفت)

 

هفته 17

استقلال تهران 2 --- ذوب آهن اصفهان 2

تاریخ بازی : 1381/01/26

مکان بازی : آزادی تهران

گلها : احمد مومن ­زاده ** محمد نوازی(پنالتی)

 

گل دوم ذوب آهن از نقطه پنالتی به ثمر رسید

امیر وزیری بازیکن ذوب آهن در دقیقه 65 از زمین بازی اخراج شد

محمود فکری در دقیقه 80 از زمین بازی اخراج شد

 

هفته 18

استقلال رشت 0 --- استقلال تهران 1

تاریخ بازی : 1381/02/01

مکان بازی : عضدی رشت

گلها : علی موسوی

 

هفته 19

استقلال تهران 2 --- سایپا کرج 2

تاریخ بازی : 1381/02/06

مکان بازی : آزادی تهران

گلها : علیرضا واحدی نیکبخت ** سیروس دین محمدی

 

هفته 20

فجر سپاسی شیراز 0 --- استقلال تهران 0

تاریخ بازی : 1381/02/10

مکان بازی : حافظیه شیراز

 

هفته 21

استقلال تهران 0 --- فولاد خوزستان 0

تاریخ بازی : 1381/02/15

مکان بازی : آزادی تهران

 

هفته 22

پرسپولیس تهران 0 --- استقلال تهران 0 (دربی 52)

تاریخ بازی : 1381/02/19

مکان بازی : آزادی تهران

علیرضا واحدی نیکبخت در دقیقه 86 از زمین بازی اخراج شد

 

هفته 23

استقلال تهران 3 --- سپاهان اصفهان 0

تاریخ بازی : 1381/02/24

مکان بازی : آزادی تهران

گلها : محمد نوازی(پنالتی) ** جواد محققیان(مدافع سپاهان) ** سیروس دین محمدی

 

هفته 24

ابومسلم مشهد 1 --- استقلال تهران 1

تاریخ بازی : 1381/02/29

مکان بازی : تختی مشهد

گلها : فراز فاطمی

 

هفته 25

استقلال تهران 1 --- پیکان تهران 0

تاریخ بازی : 1381/03/03

مکان بازی : آزادی تهران

گلها : فراز فاطمی

 

هفته 26

ملوان انزلی 1 ---  استقلال تهران 0

تاریخ بازی : 1381/03/07

مکان بازی : تختی انزلی

 

*****نایب قهرمان اولین دوره لیگ برتر*****

 

جام حذفی (مرحله 1/4)

استقلال تهران 3 --- ذوب آهن اصفهان 1

تاریخ بازی : 1381/03/12

مکان بازی : تختی تهران(بازی برگشت)

گلها : احمد مومن زاده ** سهراب بختیاری زاده ** محمد نوازی(پنالتی)

 

جام حذفی (مرحله نیمه نهایی)

سپاهان اصفهان 4 --- استقلال تهران 2

تاریخ بازی : 1381/03/17

مکان بازی : اصفهان(بازی رفت)

گلها : احمد مومن ­زاده ** فراز فاطمی

 

محمد خرمگاه و سهراب بختیاری زاده از استقلال اخراج شدند

مجید بصیرت از سپاهان اخراج شد

لئون اسپانیان سه گل برای سپاهان زد

 

جام حذفی (مرحله نیمه نهایی)

استقلال تهران 3 --- سپاهان اصفهان 1

تاریخ بازی : 1381/03/21                                                                 

مکان بازی : تختی تهران (بازی برگشت)

گلها : یداله اکبری (پنالتی) ** فراز فاطمی ** احمد مومن زاده

 

جام حذفی (مرحله فینال)

فجر سپاسی شیراز 1 --- استقلال تهران 2

تاریخ بازی : 1381/03/26

مکان بازی : حافظیه شیراز

گلها : یداله اکبری ** سیروس دین محمدی

 

یداله اکبری در دقیقه 65 یک ضربه پنالتی را از دست داد

 

جام حذفی (مرحله فینال)

استقلال تهران 2 --- فجر سپاسی شیراز 2

تاریخ بازی : 1381/03/30

مکان بازی : تختی تهران

گلها : علی موسوی(2)

 

صمد زارع از زمین بازی اخراج شد

 

*****قهرمان مسابقات جام حذفی*****

  

 

 

آبی = بازیهایی که استقلال میزبان بوده است

 

سبز = بازیهایی که استقلال میهمان بوده است

 

یک وب لاگ صد و یک درصد استقلالی

 

این وبلاگ هر هفته توسط خودم به روز میشود

 

http://sss87.persiangig.com

 

تهیه و تنظیم : سعید جوانمرد

 

 

همکاری و ارتباط :

 

 

Facebook.com/abitarin

 

 

Telegram ID : saeid_javan

 

 

 saeid.javan@gmail.com

 

 

Instageram : @fcesteghlalclub.ir

 

 

cloob.com/name/arshina

 

 

Yahoo ID : abitarinn