آخرین ویرایش : 09/10/1390

بازیهای تیم استقلال تهران

فصل 1352

 

(لیگ تخت جمشید – دوستانه)

 

اولین دوره لیگ تخت جمشید

 

هفته 1 (دور رفت)

ماشین سازی تبریز 0 --- تاج تهران 3

تاریخ بازی : 1352/4/8

مکان بازی : ورزشگاه باغشمال تبریز

گلها : محمدرضا عادلخانی ** غلامحسین مظلومی ** علی جباری

 

هفته 2

تاج تهران 0 --- عقاب تهران 0

تاریخ بازی : 1352/4/15

مکان بازی : ورزشگاه امجدیه تهران

 

هفته 3

نورد اهواز 0 --- تاج تهران 2

تاریخ بازی : 1352/4/22

مکان بازی : ورزشگاه رضا پهلوی اهواز

گلها : غلامحسین مظلومی ** علی جباری

 

هفته 4

ملوان انزلی 1 --- تاج تهران 5

تاریخ بازی : 1352/4/29

مکان بازی : ورزشگاه بندر پهلوی

گلها : علی جباری (2) ** حسن روشن ** غلامحسین مظلومی ** محمدرضا عادلخانی

 

هفته 5

تاج تهران 0 --- پاس تهران 0

تاریخ بازی : 1352/؟/؟

مکان بازی : ورزشگاه امجدیه تهران

 

هفته 6

تاج تهران 2 --- بانک ملی تهران 1

تاریخ بازی : 1352/6/9

مکان بازی : ورزشگاه امجدیه تهران

گلها : محمد کبریایی (بازیکن بانک ملی) ** هادی نراقی

 

هفته 7

تاج تهران 0 --- پرسپولیس تهران 6 (دربی 12)

تاریخ بازی : 1352/6/16

مکان بازی : ورزشگاه امجدیه تهران

 

هفته 8

تاج تهران 4 --- صنعت نفت آبادان 1

تاریخ بازی : 1352/6/23

مکان بازی : ورزشگاه امجدیه تهران

گلها : ؟

 

هفته 9

تاج تهران 1 --- راه آهن تهران 0

تاریخ بازی : 1352/6/30

مکان بازی : ورزشگاه امجدیه تهران

گلها : غلامحسین مظلومی

 

هفته 10

تاج تهران 2 --- برق تهران 1

تاریخ بازی : 1352/7/6

مکان بازی : ورزشگاه امجدیه تهران

گلها : ؟

 

هفته 11

ذوب آهن اصفهان 0 --- تاج تهران 2

تاریخ بازی : 1352/07/13

مکان بازی : ورزشگاه نهم آبان اصفهان

گلها : مسعود مژدهی ** حسن روشن

 

 

هفته 12 (دور رفت)

تاج تهران 3 --- ماشین سازی تبریز 0

تاریخ بازی : 1352/؟/؟

مکان بازی : ورشگاه امجدیه تهران

گلها : ؟

 

هفته 13

تاج تهران 1 --- عقاب تهران 1

تاریخ بازی : 1352/8/13

مکان بازی : ورزشگاه امجدیه تهران

گلها : مسعود مژدهی

 

هفته 14

تاج تهران 1 --- نورد اهواز 0

تاریخ بازی : 1352/8/17

مکان بازی : ورزشگاه امجدیه تهران

گلها : مسعود مژدهی

 

هفته 15

تاج تهران 0 --- ملوان انزلی 0

تاریخ بازی : 1352/8/25

مکان بازی : ورزشگاه امجدیه تهران

 

هفته 16

تاج تهران 1 --- پاس تهران 1

 

هفته 17

تاج تهران 2 --- بانک ملی تهران 0

 

هفته 18

تاج تهران 1 --- پرسپولیس تهران 1 ربی 13)

تاریخ بازی : 1352/9/18

مکان بازی : ورزشگاه امجدیه تهران

گلها : علی جباری

محمدرضا عادلخانی از زمین بازی اخراج شد

 

هفته 19

صنعت نفت آبادان 0 --- تاج تهران 2

 

هفته 21

تاج تهران 7 --- برق تهران 1

تاریخ بازی : 1352/10/6

مکان بازی : ورزشگاه امجدیه تهران

گلها : غلامحسین مظلومی (2) ** علی جباری ** محمدرضا عادلخانی (3) ** نصراله عبداللهی

 

هفته 21

تاج تهران 3 --- راه آهن تهران 0

 

هفته 22

تاج تهران 4 --- ذوب آهن اصفهان 0

تاریخ بازی : 1352/؟/؟

مکان بازی : ورزشگاه امجدیه تهران

گلها :

 

 *****کسب مقام نایب قهرمانی*****

 

 

جام اتحاد (چهار جانبه تهران)

 

تاج تهران 1 --- پرسپولیس تهران 0 (دربی 11)

تاریخ بازی : 1352/03/25

مکان بازی : امجدیه تهران

گلها : محمدرضا عادلخانی

 

تاج تهران 2 --- عقاب تهران 1

 

تاج تهران 0 --- پاس تهران 0

 

 *****کسب مقام قهرمانی*****

 

 

دوستانه بین المللی

 

تاج تهران 0 --- چلسی انگلیس 1

تاریخ بازی : 1352/02/31

 

تاج تهران 2 --- هندون انگلیس 2

گلها: علی جباری ** نگارش

 

تاج تهران 1 --- استوا بخارست 1

گلها: مسعود مژدهی

 

تهيه و تنظيم : سعيد جوانمرد

 

 

همكاری و ارتباط :

 

 

Facebook.com/abitarin

 

 

Telegram ID: saeid_javan

 

 

 saeid.javan@Gmail.com

 

 

Instagram Page : fcesteghlalclub.ir