آخرین ویرایش : 7/3/1394

داوران بازیهای استقلال در فصل 84-83

 

لیگ برتر

 

هفته 1  :

داور: محسن قهرمانی -- حیدر شكور -- حسین نجاتی

 

هفته 2  :

داور: هدایت ممبینی -- مسعود فلاح -- حاتم بك پور

 

هفته 3 :

داور: حسینعلی یدی -- اسماعیل صفیری -- حسین نجاتی

 

هفته 4  :

داور: علی خسروی -- نادر جعفری -- منوچهر نظری

 

هفته 5  :

داور: فریدون اصفهانیان -- حاتم بك پور -- حسین نجاتی

 

هفته 6  :

داور: فلورین -- كارستن كاهنر -- مارالدساتر (هر سه از آلمان)

 

هفته 7  :

داور: فرج اله یثربی -- نادر جعفری -- مرتضی كریمی

 

هفته 8  :

داور: مسعود مرادی -- حاتم بك پور -- نادر جعفری

 

هفته 9  :

داور: علی خسروی -- حسین نجاتی -- حسن كرباس فروش

 

هفته 10  :

داور: رحیم رحیمی مقدم -- اسماعیل صفیری -- نادر جعفری

 

هفته 11 :

داور: فریدون اصفهانیان -- حسین نجاتی -- مرتضی كریمی

 

هفته 12  :

داور: محسن تركی -- رضا سخندان -- حسن كرباس فروش

 

هفته 13  :

داور: حسینعلی یدی -- حسین نجاتی -- رسول فروغی

 

هفته 14  :

داور: فرج‌اله یثربی -- ایرج شهری زادگان -- باغبان

 

هفته 15  :

داور: محسن قهرمانی -- نادر جعفری -- علیرضا یزدانی

 

هفته 16  :

داور: فریدون اصفهانیان -- اسماعیل صفیری -- نادر جعفری

 

هفته 17  :

داور: مسعود مرادی -- حسن كرباس فروش -- حسین خانبان

 

هفته 18  :

داور: خداداد افشاریان -- حسین نجاتی -- علیرضا كهوری

 

هفته 19  :

داور: ایرج نظری -- اسماعیل صفیری -- حیدر شكور

 

هفته 20  :

داور: والنتین ایوانف -- ولادیمیرمونتین -- نیكولای كلویف (هر سه از روسیه)

 

هفته 21  :

داور: مسعود مرادی -- رسول فروغی -- هوشنگ یدی پور

 

هفته 22  :

داور: ایرج نظری -- اسماعیل صفیری -- امیر داوود زاده

 

هفته 23  :

داور: مسعود  مرادی -- مرتضی كریمی -- حسین خانبان

 

هفته 24  :

داور: فریدون اصفهانیان -- حاتم بك پور -- مسعود فلاح

 

هفته 25  :

داور: رحیم رحیمی مقدم -- جواد تقی پور -- رضا سخندان

 

هفته 26  :

داور: علی خسروی -- حسین نجاتی -- حیدر شكور

 

هفته 27  :

داور: محسن تركی -- اسماعیل صفیری -- مرتضی كریمی

 

هفته 28  :

داور: فریدون اصفهانیان -- داود رفعتی -- مرتضی كریمی

 

هفته 29 :

داور: محسن قهرمانی -- حسین نجاتی -- حسن كرباس فروش

 

هفته 30  :

داور: رحیم رحیمی مقدم -- مسعود فلاح -- علیرضا یزدانی

 

 

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

 

 

جام حذفی

 

مرحله 1/16 حذفی :

حسن نوشه ور -- محمدرضا ابوالفتحی -- فغانی

 

 

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

 

 

تعداد قضاوت داوران در فصل 84_83

 

ردیف

 

داوران

 

 

تعداد قضاوت

لیگ برتر

 

تعداد قضاوت

جام حذفی

مجموع قضاوت فصل 84_83

1

فریدون اصفهانیان

5

0

5

2

مسعود مرادی

4

0

4

3

محسن قهرمانی

3

0

3

4

علی خسروی

3

0

3

5

رحیم رحیمی مقدم

3

0

3

6

فرج اله یثربی

2

0

2

7

حسینعلی یدی

2

0

2

8

محسن ترکی

2

0

2

9

ایرج نظری

2

0

2

10

هدایت ممبینی

1

0

1

11

خداداد افشاریان

1

0

1

12

حسن نوشه ور

0

1

1

 

 

تهیه و تنظیم : سعید جوانمرد

 

همكاری و ارتباط :

 

Facebook.com/abitarin

 

saeid_javan@Gmail.com

 

cloob.com/name/arshina

 

instagram.com/saeid_javann

 

 saeid_javanmard@yahoo.com