آخرین ویرایش : 7/3/1394

داوران بازیهای استقلال در فصل 85-84

 

لیگ برتر

 

هفته 1  :

داور: خداداد افشاریان -- حسین نجاتی -- علیرضا كهوری

 

هفته 2  :

داور: ایرج نظری -- اسماعیل صفیری -- نادر جعفری

 

هفته 3 :

داور: محسن تركی -- جواد تقی‌پور -- رضا سخندان

 

هفته 4  :

داور: محمود رفیعی -- داوود رفعتی -- حسین خانبان

 

هفته 5  :

داور: فریدون اصفهانیان -- اسماعیل صفیری -- حسین نجاتی

 

هفته 6  :

داور: هدایت ممبینی -- رضا سخندان -- رسول فروغی

 

هفته 7  :

داور: خداداد افشاریان -- جواد تقی پور -- ایرج شهری زادگان

 

هفته 8  :

داور: رحیم رحیمی مقدم -- نادر جعفری -- حیدر شكور

 

هفته 9  :

داور: مسعود مرادی -- مسعود فلاح -- حسین نجاتی

 

هفته 10  :

داور: ولفگانگ اشتارك -- هاری آهنیگ -- كریستین سولتر (هر سه از آلمان)

 

هفته 11 :

داور: محسن تركی -- حسین نجاتی -- علیرضا كهوری

 

هفته 12  :

داور: مسعود مرادی -- حیدر شكور -- مرتضی كریمی

 

هفته 13  :

داور: فریدون اصفهانیان -- داود رفعتی -- رضا سخندان

 

هفته 14  :

داور: هدایت ممبینی -- نادر جعفری -- حسین نجاتی

 

هفته 15  :

داور: رحیم رحیمی مقدم -- اسماعیل صفیری -- رسول فروغی

 

هفته 16  :

داور: ایرج نظری -- حسن كامرانی -- علیرضا كهوری

 

هفته 17  :

داور: هدایت ممبینی -- مرتضی كریمی -- حسین خانبان

 

هفته 18  :

داور: فریدون اصفهانیان -- اسماعیل صفیری -- علیرضا یزدانی

 

هفته 19  :

داور: رحیم رحیمی مقدم -- داود رفعای -- حسین خانبان

 

هفته 20  :

داور: خداداد افشاریان -- نادرجعفری -- رضا سخندان

 

هفته 21  :

داور: محسن تركی -- محمد فلاح -- مرتضی كریمی

 

هفته 22  :

داور: مسعود مرادی -- حسین كامرانی فر -- حسن كلهر

 

هفته 23  :

داور: ایرج نظری -- نادر جعفری -- ایرج شهری زادگان

 

هفته 24  :

داور: محسن تركی -- رضا سخندان -- داوود رفعتی

 

هفته 25  :

داور: سعید كمیل -- فعاد الربیان -- یاسر احمد (هر سه از كویت)

 

هفته 26  :

داور: محمود رفیعی -- حسین نجاتی -- رسول فروغی

 

هفته 27  :

داور: محسن قهرمانی -- حسن كامرانی فر -- حسین خانبان

 

هفته 28  :

داور: خداداد افشاریان -- مرتضی كریمی -- علیرضا یزدانی

 

هفته 29 :

داور: مسعود مرادی -- محمدرضا فلاح -- حسین نجاتی

 

هفته 30  :

داور: محسن تركی -- رضا سخندان -- مرتضی كریمی

 

 

 

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

 

 

جام حذفی

 

مرحله 1/16 حذفی :

؟؟؟؟؟؟

 

مرحله 1/8 حذفی :

؟؟؟؟؟؟

 

 

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

 

 

تعداد قضاوت داوران در فصل 85-84

 

ردیف

 

داوران

 

 

تعداد قضاوت

لیگ برتر

 

تعداد قضاوت

جام حذفی

مجموع قضاوت فصل 85_84

1

محسن ترکی

5

0

5

2

مسعود مرادی

4

0

4

3

خداداد افشاریان

4

0

4

4

فریدون اصفهانیان

3

0

3

5

رحیم رحیمی مقدم

3

0

3

6

ایرج نظری

3

0

3

7

هدایت ممبینی

3

0

3

8

محمود رفیعی

2

0

2

9

محسن قهرمانی

1

0

1

 

 

تهیه و تنظیم : سعید جوانمرد

 

همكاری و ارتباط :

 

Facebook.com/abitarin

 

saeid_javan@Gmail.com

 

cloob.com/name/arshina

 

instagram.com/saeid_javann

 

 saeid_javanmard@yahoo.com