آخرین ویرایش : 7/3/1394

داوران بازیهای استقلال در فصل 86-85

 

لیگ برتر

 

هفته 1  :

داور: مسعود مرادی -- حسین نجاتی -- علیرضا كهوری

 

هفته 2  :

داور: محسن قهرمانی -- حسن نوشه ور -- محسن فریمانی

 

هفته 3 :

داور: محمود رفیعی -- اسماعیل صفیری -- مرتضی كریمی

 

هفته 4  :

داور:  محسن تركی -- رضا سخندان -- محمد نجفی

 

هفته 5  :

داور: هدایت‌الله مبینی -- رسول فروغی -- حیدر شكور

 

هفته 6  :

داور: نوید مظفری -- علیرضا یزدانی -- حسین خانبان

 

هفته 7  :

داور: رحیم رحیمی مقدم -- حسین نجاتی -- مسعود فرح نیا

 

هفته 8  :

داور: آلفونسو یرز -- خسوس كالبو – ویکتوریانو دیاز  (هر سه از اسپانیا) – نوید مظفری

 

هفته 9  :

داور: خداداد افشاریان -- جهانگیر حیدری -- سید علی نژادیان

 

هفته 10  :

داور:  محسن قهرمانی -- جواد تقی پور -- حسن كامرانی فر

 

هفته 11 :

داور: مسعود مرادی -- رضا سخندان -- محمد ابوالفضلی

 

هفته 12  :

داور: سعید مظفری زاده -- مرتضی كریمی -- محسن فریمانی

 

هفته 13  :

داور: محسن تركی -- اسماعیل صفیری -- علی مدغلی

 

هفته 14  :

داور: محسن قهرمانی -- حیدر شكور -- رضا سخندان

 

هفته 15  :

داور: خداداد افشاریان -- حسین نجاتی -- رضا سخندان

 

هفته 16  :

داور:  رسول فروغی -- علیرضا یزدانی -- سید رسول احمدی

 

هفته 17  :

داور: مسعود مرادی --  جواد تقی پور -- محمد حسن معتمدی فر

 

هفته 18  :

داور: خداداد افشاریان -- داوود رفعتی -- حسین فرحناك

 

هفته 19  :

داور: یداله جهانباری -- اسماعیل صفیری -- حسین خانبان

 

هفته 20  :

داور: مسعود مرادی -- حسن كامرانی فر -- رسول فروغی

 

هفته 21  :

داور: رحیم رحیمی‌مقدم -- جواد تقی‌پور -- علیرضا كهوری

 

هفته 22  :

داور: محسن قهرمانی -- صفدر احمدی -- علی موغلی

 

هفته 23  :

داور: فیلیكس بریش -- مایكل پیكی -- رونالد كبیری

 

هفته 24  :

داور: سعید مظفری زاده -- علیرضا كهوری -- صادق نوری

 

هفته 25  :

داور: محسن تركی -- اسماعیل صفیری -- محمد نجفی

 

هفته 26  :

داور: خداد افشاریان -- جواد  تقی‌پور -- علیرضا یزدانی

 

هفته 27  :

داور: مسعود مرادی -- حسین نجاتی -- داوود رفعتی

 

هفته 28  :

داور: محسن تركی -- رضا سخندان -- حسن كامرانی‌فر

 

هفته 29 :

داور: رحیمی‌مقدم -- رسول  فروغی -- حسن نوشه ور

 

هفته 30  :

داور: محسن  قهرمانی -- جواد تقی‌پور -- علیرضا كهوری

 

 

 

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

 

 

جام حذفی

 

مرحله 1/16 حذفی :

داور: یداله جهانبازی -- سهراب ساعی -- علیرضا صفا

 

 

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

 

 

تعداد قضاوت داوران در فصل 86-85

 

 

ردیف

 

 

داوران

 

 

تعداد قضاوت

لیگ برتر

 

تعداد قضاوت

جام حذفی

مجموع قضاوت فصل 86_85

1

مسعود مرادی

5

0

5

2

محسن قهرمانی

5

0

5

3

محسن ترکی

4

0

4

4

خداداد افشاریان

4

0

4

5

رحیم رحیمی مقدم

3

0

3

6

سعید مظفری زاده

2

0

2

7

یداله جهانبازی

1

1

2

8

نوید مظفری

1

0

1

9

هدایت ممبینی

1

0

1

10

محمود رفیعی

1

0

1

11

رسول فروغی

1

0

1

 

 

تهيه و تنظيم : سعيد جوانمرد

 

همكاری و ارتباط :

 

Facebook.com/abitarin

 

saeid_javan@Gmail.com

 

cloob.com/name/arshina

 

instagram.com/saeid_javann

 

 saeid_javanmard@yahoo.com