داوران بازیهای استقلال در فصل 95-94

 

لیگ برتر

 

هفته 1

داور : احمد صالحی -- محمدرضا ابوالفضلی -- سعید قاسمی -- محمدرضا فغانی -- ناظر داوری: حسین عسگری

 

هفته 2

داور : شاهین حاجی بابایی -- تورج عیوض محمدی -- رحیم شاهین -- سیدرضا مهدوی -- ناظر داوری: هدایت ممبینی

 

هفته 3

داور : یداله جهانبازی -- رضا سخندان -- آرمان اسعدی -- سعید بخشی زاده -- ناظر داوری: مسعود عنایت

 

هفته 4

داور : محمدرضا اکبریان -- حمید غمزه -- حسن یوسفی --  یاسر همرنگ -- ناظر داوری: ایرج نظری

 

هفته 5

داور : یداله جهانبازی -- آرمان اسعدی -- اسد حاج مجمد -- غلامرضا جباری -- ناظر داوری: محمدجواد تقی پور

 

هفته 6

داور : بیژن حیدری -- سعید قاسمی -- مهدی عالیقدر -- حمید حاج ملک -- ناظر داوری: مسعود مرادی

 

هفته 7

داور : حسین زرگر -- محمدرضا منصوری -- جواد مداح -- پیروز سیف اله پور -- ناظر داوری: هدایت ممبینی

 

هفته 8

داور : مهدی سیدعلی -- بابک داوری -- حسین طالقانی -- رضا عادل -- ناظر داوری: زاهد بحرینی

 

هفته 9

داور : یداله جهانبازی -- رضا سخندان -- رحیم شاهین -- محمدحسین زاهدیفر -- ناظر داوری: نادر جعفری

 

هفته 10

داور : شاهین حاج بابایی -- آرمان اسعدی -- تورج عیوض محمدی -- رضا مهدوی -- ناظر داوری: فریدون اصفهانیان

 

هفته 11

داور : محسن ترکی -- رضا سخندان -- محمدرضا ابوالفضلی -- پیام حیدری -- ذخیره ویژه : علیرضا ایلدروم -- ناظر داوری: ابراهیم میرزابیگی -- ناظر ویژه: فریدون اصفهانیان

 

هفته 12

داور : احمد صالحی -- بابک داوری -- علیرضا ایلدروم -- حسین زاهدیفر -- ناظر داوری: خداداد افشاریان

 

هفته 13

داور : علیرضا فغانی -- سعید علی نژادیان -- حسن یوسفی -- بابک وسیله بر – ناظر داوری: زاهد بحرینی

 

هفته 14

داور : محسن قهرمانی -- رسول فروغی -- سجاد طوری -- رضا عادل – ناظر داوری: بهرام مهرپیما

 

هفته 15

داور : احمد صالحی -- حسن ظهیری -- رحیم شاهین -- محمدرضا فغانی  -- ناظر داوری: مسعود فلاح

 

هفته 16

داور : بیژن حیدری -- محمدرضا منصوری -- علیرضا ایلدروم -- موعود بنیادی فر – ناظر داوری: مسعود عنایت

 

هفته 17

داور : محسن ترکی -- رضا سخندان -- تورج عیوض محمدی -- محمدرضا فغانی  -- ناظر داوری: حسین عسگری

 

هفته 18

داور : شاهین حاج بابایی -- محمدرضا ابوالفضلی -- سعید علی نژادیان -- روح اله شریفی -- ناظر داوری: ابراهیم میرزابیگی

 

هفته 19

داور : موعود بنیادفر -- مهدی الوندی -- اسد حاج محمد -- رضا عادل -- ناظر داوری: حسین عسگری

 

هفته 20

داور : محمدرضا اکبریان -- سعید قاسمی -- مهدی عالیقدر -- امید سعیدفر -- ناظر داوری: محمدعلی فروغی

 

هفته 21

داور : رضا کرمانشاهی -- آرمان اسعدی -- حسین طالقانی -- جواد شرفی -- ناظر داوری: علیرضا یزدانی

 

هفته 22

داور : شاهین حاج بابایی – سعید زارع – علی دودانگه – وحید کاظمی – ناظرداوری: اسماعیل صفیری

 

هفته 23

داور : احمد صالحی -- حمید غمزه -- رحیم شاهین -- رضا مهدوی -- ناظرداوری: هدایت ممبینی

 

هفته 24

داور : اشکان خورشیدی – آرمان اسعدی – سعید قاسمی – حسین زاهدیفر – ناظر: جواد تقی پور

 

هفته 25

داور : تورج حق وردی – رضا سخندان – حسن ظهیری – پیروز سیف اله پور – ناظر: مسعود عنایت

 

هفته 26

داور : محسن ترکی – رضا سخندان – محمدرضا منصوری – حسین زرگر – ناظر: فریدون اصفهانیان -- کمک داور ذخیره: آرمان اسعدی

 

هفته 27

داور : علیرضا فغانی – علی میرزابیگی – محمدرضا امینی – رضا عادل – ناظر: اسماعیل صفیری

 

هفته 28

داور : احمد صالحی – سعید قاسمی – سعید آل وردی – سعید رحیمی مقدم – ناظر: علیرضا یزدانی

 

هفته 29

داور : حسین زرگر – محمدرضا ابوالفضلی – محمدرضا منصوری – رضا کرمانشاهی – ناظر: محمدعلی فروغی

 

 

هفته 30

داور : بیژن حیدری – آرمان اسعدی – علی دودانگه – غلامرضا جباری – ناظر: حسن کامرانی فر

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

 

 

جام حذفی

 

مرحله 16/1 نهایی حذفی :

داور : سید رضا مهدوی --

 

مرحله 8/1 نهایی حذفی :

داور : اشکان خورشیدی -- محمدرضا منصوری -- علیرضا ایلدروم -- رضا عادل -- ناظر داوری: مسعود عنایت

 

مرحله 4/1 نهایی حذفی :

داور: شاهین حاج بابایی -- آرمان اسعدی -- حسین طالقانی -- محمد ملکی

 

 مرحله  نیمه نهایی حذفی :

داور: حسین زرگر -- محمدرضا ابوالفضلی -- سعید علی نژادیان – حمید حاج ملک -- ناظر داوری: مسعود مرادی

 

مرحله  فینال حذفی :

داور: علیرضا فغانی -- سجاد طوری -- حسن ظهیری -- جواد شرفی – ناظر داوری: مسعود عنایت

 

 

 

 

 

 

تعداد قضاوت داوران در فصل 95_94

 

ردیف

 

داوران

 

 

تعداد قضاوت

لیگ برتر

 

تعداد قضاوت

جام حذفی

مجموع قضاوت فصل 95_94

1

احمد صالحی

5

0

5

2

شاهبن حاج بابایی

4

1

5

3

یداله جهانبازی

3

0

3

4

بیژن حیدری

3

0

3

5

محسن ترکی

3

0

3

6

حسین زرگر

2

1

3

7

علیرضا فغانی

2

1

3

8

محمدرضا اکبریان

2

0

2

9

اشکان خورشیدی

1

1

2

10

مهدی سیدعلی

1

0

1

11

محسن قهرمانی

1

0

1

12

موعود بنیادی فر

1

0

1

13

رضا کرمانشاهی

1

0

1

14

تورج حق وردی

1

0

1

15

سیدرضا مهدوی

0

1

1