آخرین ویرایش : 14/3/1395

 

 

***** داوران بازیهای استقلال در ادوار لیگ برتر *****

 

 

#

 

 

داوران

 

تعداد فصل

تعداد بازی

1

محسن ترکی

15 فصل

50 بازی

2

مسعود مرادی

10 فصل

39 بازی

3

محسن قهرمانی

10 فصل

34 بازی

4

یداله جهانبازی

9 فصل

31 بازی

5

سعید مظفری زاده

8 فصل

28 بازی

6

علیرضا فغانی

9 فصل

27 بازی

7

هدایت ممبینی

10 فصل

24 بازی

8

احمد صالحی

7 فصل

23 بازی

9

خداداد افشاریان

9 فصل

23 بازی

10

تورج حق وردی

8 فصل

21 بازی

11

رحیم رحیمی مقدم

8 فصل

17 بازی

12

فریدون اصفهانیان

5 فصل

16 بازی

13

محمود رفیعی

7 فصل

14 بازی

14

علی خسروی

4 فصل

13 بازی

15

سید حسین زرگر

4 فصل

12 بازی

16

جلال مرادی

3 فصل

11 بازی

17

شاهین حاج بابایی

6 فصل

10 بازی

18

فرج الله یثربی

3 فصل

7 بازی

19

محمدرضا اکبریان

3 فصل

6 بازی

20

ایرج نظری

3 فصل

6 بازی

21

سعید بخشی زاده

5 فصل

5 بازی

22

البرز حاجی پور

4 فصل

5 بازی

23

مهدی سیدعلی

3 فصل

4 بازی

24

بیژن حیدری

1 فصل

3 بازی

25

نوید مظفری

2 فصل

3 بازی

26

حسینعلی یدی

2 فصل

3 بازی

27

اشکان خورشیدی

3 فصل

3 بازی

28

سیامک بخشی

1 فصل

2 بازی

29

مهدی هنروری

1 فصل

2 بازی

30

رضا کرمانشاهی

1 فصل

1 بازی

31

موعود بنیادی قر

1 فصل

1 بازی

32

رسول فروغی

1 فصل

1 بازی

33

حسین عرب براقی

1 فصل

1 بازی

34

غلامعلی همیراد

1 فصل

1 بازی

 

 

تا پایان پانزدهمین دوره لیگ برتر سی و چهار داور ایرانی بازیهای استقلال را قضاوت کرده اند

 

447 بازی استقلال توسط داوران ایرانی قضاوت شده است

 

و پانزده دربی هم توسط داوران خارجی قضاوت شده است (15 داور متفاوت)

 

محسن ترکی با 50 داوری در پانزده دوره لیگ برتر رکورد دار میباشد

 

 

***** فصل به فصل *****

 

 

#

 

 

فصل

 

تعداد بازی

تعداد داور

15

95_94

 30 بازی

14 داور

14

94_93

 30 بازی

9 داور

13

93 - 92

 30 بازی

12 داور

12

92 - 91

 34 بازی

10 داور

11

91 - 90

 34 بازی

10 داور

10

90 - 89

 34 بازی

11 داور

9

89 – 88

 34 بازی

13 داور

8

88 - 87

 34 بازی

14 داور

7

87 - 86

 34 بازی

14 داور

6

86 - 85

30 بازی

11 داور

5

85 - 84

30 بازی

9 داور

4

84 - 83

30 بازی

11 داور

3

83 – 82

26 بازی

9 داور

2

82 - 81

26 بازی

12 داور

1

81 - 80

26 بازی

10 داور

 

بیشترین تعداد داور در یک فصل مربوط به دورههای هفتم و هشتم و شانزدهم با 14 داور میباشد

 

کمترین تعداد داور در یک فصل مربوط به  دوره چهاردهم و پنجم و سوم با 9 داور میباشد

 

*****  تفکیک ادوار لیگ برتر *****

 

#

داوران

94

93

92

91

90

89

88

87

86

85

84

83

82

81

80

1

محسن ترکی

3

2

1

7

7

5

4

4

3

4

5

2

1

1

1

2

مسعود مرادی

--

--

--

--

--

2

4

3

2

5

4

4

4

5

6

3

محسن قهرمانی

1

--

--

4

5

5

5

3

--

5

1

3

2

--

--

4

یدالله جهانبازی

3

5

2

2

2

4

4

4

4

1

--

--

--

--

--

5

سعید مظفری زاده

--

--

5

5

4

4

3

3

2

2

--

--

--

--

--

6

علیرضا فغانی

2

4

5

4

5

1

2

3

1

--

--

--

--

--

--

7

هدایت ممبینی

--

--

--

--

2

3

4

3

4

1

3

1

2

1

--

8

احمد صالحی

5

4

3

4

4

--

--

1

2

--

--

--

--

--

--

9

خداداد افشاریان

--

--

--

--

--

2

2

2

4

4

4

1

--

3

1

10

تورج حق وردی

1

5

3

5

2

3

1

1

--

--

--

--

--

--

--

11

رحیم رحیمی مقدم

--

--

--

--

--

--

--

3

2

3

3

3

1

1

1

12

فریدون اصفهانیان

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

3

5

3

1

4

13

محمود رفیعی

--

--

--

--

2

4

1

1

3

1

2

--

--

--

--

14

علی خسروی

--

--

--

--

--

-

--

--

--

--

--

3

4

3

3

15

سید حسین زرگر

2

4

5

1

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

16

جلال مرادی

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

2

4

17

شاهین حاج بابایی

4

2

1

--

--

--

1

1

1

--

--

--

--

--

--

18

فرج الله یثربی

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2

--

3

2

19

محمدرضا اکبریان

2

2

2

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

20

ایرج نظری

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

3

2

--

1

--

21

سعید بخشی زاده

--

--

--

1

--

1

1

1

1

--

--

--

--

--

--

22

البرز حاجی پور

--

--

1

--

1

--

2

--

1

--

--

--

--

--

--

23

مهدی سیدعلی

1

2

1

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

24

بیژن حیدری

3

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

25

نوید مظفری

--

--

--

--

--

--

--

--

2

1

--

--

--

--

--

26

حسینعلی یدی

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2

--

--

1

27

اشکان خورشیدی

1

--

1

1

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

28

سیامک بخشی

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2

--

--

29

مهدی هنروری

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2

--

30

رضا کرمانشاهی

1

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

31

موعود بنیادی فر

1

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

32

رسول فروغی

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1

--

--

--

--

--

33

حسین عرب براقی

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1

--

34

غلامعلی همیراد

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1

 

 

بیشترین قضاوت در یک فصل متعلق به محسن ترکی میباشد

 

که در هر کدام از ادوار یازدهم و دوازدهم لیگ برتر 7 بازی استقلال را قضاوت کرده است

 

 

***** داوران خارجی بازی دربی در ادوار لیگ برتر *****

 

 

#

 

 

داور

 

 

ملیت

 

فصل

1

پاسکورودومونتی

ایتالیا

80_81

2

پائولو مانوئل گومز کاشتا

پرتغال

80_81

3

روبرتو روزتی

ایتالیا

81_82

4

ولادیمی هریناک

اسلواکی

81_82

5

مانوئل گومز کاشتا

پرتغال

82_83

6

مصطفی گوجلو

ترکیه

82_83

7

فلورین

آلمان

83_84

8

والنتین ایوانف

روسیه

83_84

9

ولفگانگ اشتارک

آلمان

84_85

10

سعید کمیل

کویت

84_85

11

آلفونسو پرز

اسپانیا

85_86

12

فیلیکس بریش

آلمان

85_86

13

ایتورالد گونزالس

اسپانیا

86_87

14

برناردینو گونزالز وازکونز

اسپانیا

86_87

15

سعید کمیل

کویت

87_88

 

 

تهیه و تنظیم : سعید جوانمرد

 

همکاری و ارتباط :

 

Facebook.com/abitarin

 

saeid_javan@Gmail.com

 

cloob.com/name/arshina

 

instagram.com/saeid_javann

 

 saeid_javanmard@yahoo.com