نتایج بازیهای استقلال در مرحله یک سی و دوم نهایی جام حذفی

 

فصل 96_95

ملوان نوین انزلی 0 --- استقلال تهران 2      10/07/1395           گل: علی قربانی_بختیار رحمانی

 

فصل 76_75

استقلال تهران 2 --- فجرسپاه ارومیه 0

استقلال تهران 1 --- فجرسپاه ارومیه 1

 

فصل 73_72

استقلال تهران 1 --- راه آهن شاهرود 1

استقلال تهران 3 --- راه آهن شاهرود 2

 

سال 67

استقلال تهران 2 --- پاس همدان 0

استقلال تهران 5 --- پاس همدان 2